Grantly – Članki

Nepovratna sredstva

Mednarodno sodelovanje

Podjetništvo

Grantly - Blog

EU bo dodelila skoraj milijardo evrov za projektne naložbe v zeleno in digitalno

Nepovratna sredstva, Zeleni prehod
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za projekte sklopov Odporna industrija, Podnebno nevtralna proizvodnja in vodilne računalniške tehnologije 2022. Sklopi razpisov izhajajo iz velikega evropskega programa Obzorje Evropa, ki financira projekte,...
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podeželje | Podjetništvo | Zeleni prehod

Praktični vidiki zelenega in digitalnega prehoda

Pri zelenem prehodu (the Green Transition) oz. Evropskem zelenem dogovoru (the European Green Deal) in digitalnem prehodu (The Digital Transition) gre za družbene in gospodarske koncepte, ki jih trenutno intenzivno...
Grantly - Blog
Mednarodno sodelovanje | Nepovratna sredstva

Kako pridobiti štiri partnerje v enem dnevu?

Če ste majhna organizacija in nimate dovolj izkušenj s prijavami na razpise za nepovratna sredstva, je priključitev k prijavi s partnerji odlična bližnjica k uspehu in nabiranju izkušenj.
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podeželje

Aktualni razpisi s področja podeželja: naložbe za kmetijski in gozdarski sektor

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v tem mesecu objavilo štiri nove razpise. Sredstva bodo namenjena naložbam v predindustrijsko obdelavo lesa, kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo ter nakupu nove mehanizacije...
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podjetništvo

Na kaj morate biti pozorni pri oddaji vloge za subvencije malih vrednosti

Sklad je v tem letu vpeljal nov sistem za oddajo in pripravo vlog, z namenom digitalizacije, ki poteka preko elektronskega portala sklada.
Grantly - Blog
Mednarodno sodelovanje | Zeleni prehod

Pred nami je novo programsko obdobje Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg

Pred vrati je novo obdobje programa Interreg Europe 2021 – 2027. Gre za niz programov, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji in zunaj nje. Po predvidenem načrtu bo...
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podjetništvo

Slovenski podjetniški sklad ponovno razpisuje subvencije malih vrednosti

Za podjetniške vavčerje je veliko zanimanja, zato ne odlašajte s prijavo. Trenutno so za prijave odprti štirje razpisi. Postopoma bodo na voljo tudi ostali.
Grantly - Blog
Mednarodno sodelovanje | Nepovratna sredstva

Evropski obrambni sklad bo kar 30 procentov proračuna namenil za MSP

Prispeli so razpisi evropskega obrambnega sklada. V obdobju 2021 – 2027 bo sklad financiral raziskave in razvoj najsodobnejše obrambne tehnologije in opreme. EDF močno spodbuja sodelovanje MSP v skupnih projektih...
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva

Kako napisati uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev

Pisanje vlog, za pridobitev nepovratnih sredstev na javnih razpisih, ni enostavno opravilo. Zato smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali pri pripravi prepričljive vloge.
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podjetništvo

Aktualni razpisi za MSP

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih lahko pridobite MSP.
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podeželje

Aktualni razpisi s področja podeželja

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih lahko pridobite kmetijska gospodarstva, lastniki gozdov, društva ter dijaki in študentje.
Grantly - Blog
Mednarodno sodelovanje | Nepovratna sredstva

Kako do pravega partnerja za uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev

Bistvo uspešne prijave na evropske razpise, za nepovratna sredstva, je nemalokrat ravno izbira ustreznega partnerja za vaš projekt. Zagotovite si pravega partnerja za vaš projekt z upoštevanjem naslednjih nasvetov.
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Podjetništvo | Zeleni prehod

Nov razpis za inovacije na področju razogljičenja že v oktobru 2021

Sklad za inovacije bo že v tem letu objavil nov razpis za projekte večjega obsega. Postopek prijave bo poenostavljen. Spodbuja se prijave tudi tistih projektov, ki na prvem razpisu niso...
Grantly - Blog
Kultura | Nepovratna sredstva

Sofinanciranje kulturnih programov NVO

Ministrstvo za kulturo bo dodeljevalo sredstva za umetniški sektor. Sofinanciralo bo do 34  javnih kulturnih programov s področja glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti.
Grantly - Blog
Kultura | Nepovratna sredstva | Podjetništvo | Zeleni prehod

Aktualni občinski razpisi: za sredstva lahko zaprosijo občani in nevladne organizacije

Predstavljamo vam aktualne razpise za nepovratna sredstva, za katere lahko zaprosite fizične osebe in nevladne organizacije.
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Zeleni prehod

Nepovratna sredstva EU v sklopu programa Obzorje Evropa

Razdelitev evropskih javnih sredstev je v letu 2021 namenjena predvsem boju proti posledicam svetovne epidemije Covid-19, zelenemu prehodu in digitalizaciji.
Grantly - Blog
Nepovratna sredstva | Zeleni prehod

EU dodeljuje nepovratna sredstva za okoljske projekte in podnebne ukrepe

Evropska Unija bo v tekočem letu namenila pol milijarde evrov sredstev v projekte okoljskih in podnebnih inovacij. Na razpise programa LIFE se lahko prijavijo tudi podjetja.
Grantly - Blog
Kultura | Nepovratna sredstva

Spodbude programa Ustvarjalna Evropa za kulturni sektor

Program ''nove'' Ustvarjalne Evrope, bo namenil 2,44 milijarde evrov v podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem.
Grantly - Blog
Podjetništvo

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad dodeljuje nepovratna sredstva za namen digitalizacije MSP. Dodeljena vam je lahko spodbuda do 100.000 EUR. Za javni razpis sklada je veliko zanimanja, lani na primer so sredstva...