Grantly ima na razpolago trenutno 16 odprtih razpisov za "SP".


Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:15.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:SP, zavod, študentski domovi
Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente. Izbranim zasebnim zavodom in drugim zasebnim pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, registriranim za dejavnost študentskih domov, ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika, bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport…
Rok: 31.05.22 Več rokov
Projekti do:9.991 €   Udeležba: 76%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:14.02.22* SPIRIT Slovenija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, inovacije, raziskave, raziskovalci, zadruge
Namen spodbud je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Cilj je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu. Predvidoma bo podprtih 80 podjetij. Šlo bo za dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:03.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, usposabljanje
Šlo bo za izvedbo strokovnih predavanj in izmenjavo dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij. Cilj je spodbuditi podporne institucije na področju spodbujanja podjetništva, da v okviru lastnih dogodkov promovirajo prenos lastništva podjetja na naslednike, z namenom ozaveščanja trenutnih lastnikov podjetij o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva. V okviru promocije morate v predstavitev vključiti pomen…
Rok: 14.02.22
Projekti do:3.420 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:03.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, usposabljanje
SPIRIT Slovenija vabi k oddaji ponudbe za izvedbo kontinuiranih delavnic na temo prenosa lastništva podjetja. Cilj povabila je s pomočjo podpornih institucij na področju spodbujanja podjetništva ustvariti okolje za oblikovanje manjših mrež podjetnikov, ki so lastniki podjetij in razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja in potencialnih naslednikov podjetij ter naslednikov oz. podjetnikov, ki so podjetje že prevzeli…
Rok: 31.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:7.500 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:28.01.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, digital marketing, socialno podjetništvo, vavčer, zadruge
Namen in cilj dodeljevanja sredstev je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Šlo bo za sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.
1
Rok: 14.02.22
Projekti do:2.726 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Javna agencija za knjigo
Področja:Kultura
Ključne bes.:MSP, SP, leposlovje, literatura, prevodi knjig, samozaposleni v kulturi, založništvo
Subvencije bodo dodeljene kulturnim projektom prevajanja del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali uprizoritev v gledališču. Cilj je podpreti izvedbo vsaj 33 projektov za izdajo vzorčnih prevodov…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Občina Sodražica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:SP, društva, občinski, prireditve, zavod, šport
Za uresničevanje javnega interesa občine Sodražica v športu, se v občini v letu 2022 sofinancirajo naslednja področja:Športni programiprostočasna športna vzgoja otrok in mladinepromocijski športni programiceloletni športni programiprogrami v počitnicah in pouka prostih dnevihšportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski športkakovostni športšportna rekreacijašport starejšihDelovanje športnih društevŠportne prireditve lokalnega pomenaUpravljanje oziroma vzdrževanje športnih objektov…
Rok: 31.10.22 Do porabe sredstev
Projekti do:3.400 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, občinski, zaposlovanje
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,zaposlitev za…
Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Kočevje
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, investicije, občinski, zadruge, zaposlovanje, zavod
Dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2022. Pomoč se bo dodelila za naslednje ukrepe: Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij – Namen ukrepa je spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti…
Rok: 07.03.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Občine, Podjetja, Velika
Objava:04.01.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, infrastruktura, javni zavod, turizem, zadruge
Vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Cilji razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem…
Rok: 25.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:SP, mikro podjetje, posojila, prireditve, promet, turizem, zadruge, zavod
Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Namen je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. Cilji so naslednji: omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v brezobrestnem kreditu, brez stroškov…
Rok: 01.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, mikro podjetje, posojila
Namen razpisa je zagotaviti ugodno financiranje za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bo krilo stroške poslovnih procesov in projektov. Cilji so naslednji:ohranitev delovnih mest,spodbujanje nastanka novih delovnih mest,spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez…
1
Rok: 31.03.23
Projekti do:9.999 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, SP, poslovanje
Namen in cilj  je podpreti ciljne skupine pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev…
Rok: 31.03.23
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, status, svetovanje
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k statusnemu preoblikovanju. Sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.Samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družboDelniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratnoZadruge v gospodarsko družbo ali obratnoz namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. 
Rok: 31.03.23
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, SP, delegacije, poslovni partner
Namen je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B)Cilj je povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, ter tako povečanja možnosti za večjo prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.
Rok: 31.03.23
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, SP, gospodarske družbe, zadruge
Name je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.Cilj je povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi zgoraj naštetega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.