Grantly ima na razpolago trenutno 9 odprtih razpisov za "Zeleni dogovor".


Rok: 25.01.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, Zeleni dogovor
Misije programa Obzorje Evropa in pobuda New European Bauhaus (NEB) bodo z vzajemno podpornim odnosom razvile povezave na različnih področjih, kot so podnebno nevtralna in pametna mesta, prilagajanje na učinke podnebnih sprememb, vključno s poplavami in dvigom morske gladine, trajnostna raba tal z boljšim prostorskim načrtovanjem, ozelenitev mest, itd.Ukrep bo ponudil priložnosti za sodelovanje s…
Rok: 19.11.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.10.21* EIT RawMaterials
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Zeleni dogovor, inovacije, razvoj
Cilj je podpreti inovacije, visokošolsko izobraževanje in dejavnosti vseživljenjskega učenja ter podpora partnerjem v regijah RIS, z namenom zagotavljanja oskrbe s surovinami v Evropi, razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest.Spodbujanje predložitve novih predlogov za projekte, ki bodo pomembno vplivali na konkurenčnost evropskega gospodarstva, inovacijske zmogljivosti in kadre ter opolnomočili študente in podjetnike, ki si…
Rok: 24.11.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:MSP, SMP, Zeleni dogovor
Razpis je objavljen v okviru programa za enotni trg (SMP). Med posebnimi cilji programa je krepitev konkurenčnosti in trajnosti MSP ter doseganje dodane vrednosti na ravni Unije:zagotavljanje različnih oblik podpore MSP in s tem spodbujanje rasti, širjenja in ustanavljanja MSP;omogočanje dostopa do trgov, vključno z internacionalizacijo MSP;spodbujanje podjetništva in podjetniških spretnosti;spodbujanje ugodnega poslovnega okolja za…
1
Rok: 15.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:28.09.21* Inštitut Evropske investicijske bank…
Področja:Izobraževanje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:EIBURS, Zeleni dogovor, raziskave
EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem…
Rok: 10.02.22
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.07.21* CEI Cooperation Fund
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:Zeleni dogovor, enakopravnost
Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter ki so obenem v skladu z z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2021-2023, ki je osredotočen na dve področji: zelena rast ter pravična družba.
Rok: 30.06.21 Do porabe sredstev
Projekti do:8.160 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:13.05.21* Zavod za zaposlovanje
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:Zeleni dogovor, brezposelnost, civilna družba
Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 190 brezposelnih iz vse Slovenije. Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja…
Rok: 21.06.21
Projekti do:40.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.05.21* CEI Cooperation Fund
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Zeleni dogovor, civilna družba
Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter ki so ob enem v skladu z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2021-2023, ki je osredotočen na dve področji: zelena rast pravična družba
Rok: 09.06.21 Več rokov
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:26.04.21* Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, Zeleni dogovor, inovacije, tehnologija, znanost
EIC Accelerator podpira podjetja (predvsem zagonska in MSP), da povečajo visoko učinkovite inovacije, ki lahko ustvarijo nove trge. EIC Accelerator zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev za pospeševanje poslovanja. EIC Accelerator se osredotoča zlasti na inovacije, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških dosežkih in kjer je potrebno financiranje v…
Rok: 09.06.21 Več rokov
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:26.04.21* Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, Zeleni dogovor, energija, sodelovanje, tehnologija
EIC Accelerator podpira podjetja (predvsem zagonska in MSP), da povečajo visoko učinkovite inovacije, ki lahko ustvarijo nove trge. EIC Accelerator zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev za pospeševanje poslovanja. EIC Accelerator se osredotoča zlasti na inovacije, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških dosežkih in kjer je potrebno financiranje v…