Grantly - Kako do pravega partnerja za uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev

Kako do pravega partnerja za uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev

Večina projektov, ki jih financira Evropska unija vključuje sodelovanje med organizacijami iz različnih držav EU ali pridruženih držav. Bistvo uspešne prijave na evropske razpise, za nepovratna sredstva, je nemalokrat ravno izbira ustreznega partnerja za vaš projekt.

Določeni razpisi dajejo prednost prosilcem, ki lahko od partnerskih organizacij pridobijo finančne ali stvarne prispevke. Poleg tega vam lahko partnerstvo z drugo organizacijo pomaga priti tudi do sredstev, do katerih vaša organizacija ni neposredno upravičena.

Najpomembnejši nasvet: začnite pravočasno! Za iskanje ustreznega partnerja je ključnega pomena čas, zato ne hitite pri izbiri in prijavi na določen razpis. Zavedajte se, da je pridobivanje pravih ljudi dolgotrajen in zahteven proces. Zato v akcijo stopite predčasno in si zagotovite pravega partnerja za vaš projekt, z upoštevanjem spodaj omenjenih nasvetov.

Koliko partnerjev potrebujete?

Lahko imate enega partnerja, lahko pa tudi več. Dejstvo je, da določeni razpisi celo zahtevajo sodelovanje večih udeležencev, ki tvorijo konzorcij. Seveda je število partnerjev, za vsako posamezno prijavo za nepovratna sredstva, odvisno od zahtev določenega razpisa.

Pri številnih velikih programih EU, ki razpisujejo nepovratna sredstva, eden izmed njih je program Obzorje Evropa, zahtevajo konzorcij, ki ga sestavlja tudi do 20 partnerjev, prihajajočih iz različnih držav EU in pridruženih držav.

Sodelovanje pravih ljudi med seboj je ključnega pomena za predstavitev zmagovalnega predloga in uspešnega projekta.

Strategija izbire pravega partnerja za vašo organizacijo

Kot smo omenili zgoraj morajo izbrani partnerji ustrezati temi projekta oziroma področju, ki se financira. Ko iščete partnerja za sodelovanje pri določenem razpisu, poiščite takšnega, ki:

 • ustreza pogojem razpisa na katerega se prijavljate
 • premore strokovnjake s področja katerega razpis zahteva
 • je že bil uspešen pri pridobivanju sredstev na sorodnih razpisih
 • ima sedež v eni izmed zahodnih uveljavljenih državah

Prednosti in pomanjkljivosti partnerstva

Pri prijavi na posamezen razpis bodite pozorni na zahteve, ki jih morate kot prijavitelj izpolnjevati. Lahko se namreč zgodi, da če partnerja nimate, vašo vlogo v postopku komisijskega pregleda vlog zavrnejo. Vključitev vaše organizacije v partnerstvo ima tako prednosti kot slabosti. Pomanjkljivosti partnerstev so večinoma povezane s pričakovanji partnerjev, pri čemer so slednje v primerjavi s prvimi zanemarljive.

Prednosti partnerstev:
 • Izboljšanje verjetnosti za uspešno prijavo, če ste manj izkušeni.
 • Večji partner financira (tudi vašo) izvedbo pri razpisih, ki povrnejo stroške po zaključku.
 • Manj dela s prijavo, napišete samo svoj del vsebine in stroškov.
 • Manjša izguba časa pri eventuelno neuspeli prijavi.
 • Izvedba projekta samo v delu, ki ga že obvladate, običajno partner vodi projekt in koordinira tim.
 • Nabiranje dragocenih izkušenj in poznanstev, ki jih običajno še nimate.
 • Ustvarjanje novih priložnosti.
 • Razširitev področja trženja in ciljne populacije preko partnerjev v drugih državah.
 • Širša javna prepoznavnost in pridobivanje referenčnih projektov.
 • Povečanje konkurenčne prednosti pri iskanju nepovratnih sredstev.
 • Omogočanje dostopa do širših finančnih in človeških virov.
Pomanjkljivosti partnerstev:
 • Določen procent pridobljenih nepovratnih sredstev morate deliti.
 • Delite si pravico do glasovanja pri skupinskih odločitvah.

Pri sklepanju partnerstva ne spreglejte

Ne pozabite, da je vsak razpis omejen z določenim rokom prijave. Prijavo v partnerskem projektu je potrebno pripraviti in razviti skupaj. Zato je priporočeno, da si zagotovite dovolj časa, da lahko oba projektna partnerja med seboj smiselno sodelujeta in se dogovarjata.

 • Če ste brez izkušenj, poiščite partnerja, ki izkušnje ima. Ta bo namreč poskrbel za vodenje celotnega projekta, kamor spada tudi vaša prijava. Slednje je priporočeno za vsaj prvih nekaj prijav.
 • Če boste vodilni partner vi, pred srečanjem s potencialnim partnerjem pripravite informativni list o namenu in ciljih programa nepovratnih sredstev, na katerega se prijavljate. Vsaki organizaciji, ki jo nameravate povabiti v svoj tim, pošljite kopijo. Na ta način lahko vaš potencialni partner, še preden se srečata osebno, začne razmišljati o načinih sodelovanja z vami.

V vsakem primeru je pomembno, da že v zgodnji fazi sodelovanja jasno opredelite svoja pričakovanja in omejitve kot projektni partner. Že na prvih srečanjih je potrebno ugotoviti, kaj si želite doseči in kaj pričakujete od sodelovanja. Tako se boste izognili kasnejšim nesporazumom, do katerih lahko pride zaradi pomanjkanja komunikacije in neizrečenih pričakovanj.

Najpomembnejši je dogovor o partnerskih vlogah v projektu, o prispevku posameznih partnerjev k projektu, o pričakovanih rezultatih ter delitvi proračuna med vami in partnerjem.

Dobro premislite o stroških in porabi časa za projekt. Proračun projekta mora zajemati ure, ki jih nameravate porabiti za delo na projektu ter vse stroške, ki so neposredno povezani s sodelovanjem pri projektu, kot so na primer potni stroški, stroški nastanitve, prevajanja, revizije itd.

Kako vzpostaviti zaupanje s potencialnim partnerjem v začetni fazi sodelovanja?

Komunikacija je ključna za vzpostavitev partnerstva, ki temelji na zaupanju in medsebojnem razumevanju. Priporočeno je, da se s potencialnim partnerjem čim prej sestanete in spregovorite o projektni vlogi in vašem načrtovanem prispevku. Poleg strokovnih srečanj razmislite tudi o srečanju v bolj neformalnem okolju, da se bolje spoznate.

Številni programi in skladi EU imajo na voljo sredstva za srečanja, ki se štejejo v sklop za načrtovanje projekta.

Potrebujete pomoč pri iskanju ustreznega partnerja za vaš projekt? Obrnite se na nas. Naš tim strokovnjakov, vam bo s svojimi izkušnjami in znanjem, z veseljem pomagal na vaši poti, do za vas najprimernejšega partnerja.

Grantly - Kako do pravega partnerja za uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *