Grantly - Na kaj morate biti pozorni pri oddaji vloge za subvencije malih vrednosti

Na kaj morate biti pozorni pri oddaji vloge za subvencije malih vrednosti

Izpolnjevanje in oddaja vloge za vavčerske razpise ni zahtevno opravilo, vendar bodite pozorni, tudi zaradi majhne napake se lahko zgodi, da bo vaša vloga pri pregledu avtomatsko zavrnjena.

Za subvencije malih vrednosti, ki jih dodeljuje Slovenski podjetniški sklad, je med podjetniki izredno veliko zanimanja. Sredstva za vavčerje poidejo hitro, tako sta pri prijavi ključna čas in pravilno oddana vloga. Sklad je v tem letu vpeljal tudi nov sistem za oddajo in pripravo vlog, z namenom digitalizacije, ki poteka preko elektronskega portala sklada. Zaradi tega je priprava in oddaja vloge enostavnejša, hitrejša in varnejša, pravijo na Skladu.

Pri oddaji vloge za vavčer ne prezrite naslednjih, izredno pomembnih nasvetov, za uspešno oddano vlogo. Glede na to, da so vse vloge, ki prispejo na vavčerske razpise odobrene, v kolikor so sredstva na voljo, je pomembno, da so te oddane v skladu s predpisi Sklada.

Potrebujete digitalno potrdilo

Sklad vse prijavitelje opozarja, da za oddajo in podpis vloge potrebujete digitalno potrdilo in priporočajo, da si ga v primeru, da ga še nimate, uredite. Digitalno potrdilo lahko pridobite s klikom na povezavo digitalna potrdila.

Vlogo za vavčer mora podpisati zakoniti zastopnik podjetja

Bodite pozorni, da bo vloga za vavčer ob oddaji podpisana s strani zakonitega zastopnika podjetja. Če temu ne bo tako, sklad opozarja, da bo vlogo sistem smatral kot neustrezno in bo ta avtomatsko zavrnjena.

Podpisovanje vloge poteka preko dvofaktorskega podpisovanja, ki je novost pri prijavi za vavčerske razpise, v letu 2021. Na skladu so namreč, zaradi namena popolne digitalizacije, vpeljali nov sistem podpisovanja vlog. Ob oddaji vloge, se mora prijavitelj, zakoniti zastopnik, najprej prijaviti na ePortal, na katerem mora biti predhodno registriran. Po prijavi na portal, bo prijavitelju na e-mail zakonitega zastopnika, poslana povezava, ki jo mora klikniti in nato vpisati enkratno geslo (SMS žeton), ki je poslano na mobilno številko zakonitega zastopnika prijavitelja. Z vnosom gesla, ki ga prejmete kot sporočilo sms se postopek podpisovanja vloge zaključi.

Obstaja tudi možnost, da prijavitelj zakoniti zastopnik, ob registraciji svojega podjetja na portalu sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge.

Vlogo za vavčer lahko odda tudi pooblaščeni svetovalec

Prijavitelj zakoniti zastopnik lahko za oddajo vloge na vavčerski razpis pooblati drugo osebo, ta mora biti predhodno registriran na ePortalu. Če se prijavitelj odloči za svetovalca, lahko ta odda vlogo in pred njeno oddajo tudi nalaga dodatne dokumente, kot prilogo k vlogi, če je te potrebno naložiti. Podpis vloge mora v vsakem primeru izvesti prijavitelj zakoniti zastopnik, po njegovem podpisu, vlogo lahko odda svetovalec oziroma predhodno pooblaščena oseba.

Bodite pozorni pri izbiri zunanjega izvajalca

Vavčerji, kot so na primer vavčer za certificiranje, kibernetsko varnost, dvig digitalnih kompetenc itd., zahtevajo najem zunanjega izvajalca za izvedbo, v kolikor ga podjetje potrebuje ali se zanj odloči. Pri vavčerskih spodbudah so dotične informacije dostopne pod točko Pogoji za projekt v razpisni dokumentaciji. V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, ki ga morate izbrati iz kataloga, evidence strokovnjakov za posamezno področje.

Do posameznih katalogov lahko dostopate na uradnih spletnih straneh, kot so Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenski podjetniški sklad in Urad za intelektualno lastnino. V Pogojih za projekt, vsakega razpisa posebaj je podano, na katero institucijo se morate obrniti, če je zunanji izvajalec zahtevan.

Pri izbiri izvajalca morate ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Poleg tega morate, pred oddajo vloge za projekt, pridobiti predhodno pozitivno mnenje, če tako zahteva razpis na katerega želite oddati prijavo. Mnenje je v določenih primerih obvezna priloga k vlogi in ne sme biti izdano pred objavo javnega poziva, na katerega se prijavljate. Pri izbiri bodite pozorni tudi na pogoj, da zunanji izvajalec, še ni presegel kvote 10 odobrenih vlog prijaviteljev v koledarskem letu, v katerem oddajate prijavo.

Trenutno na voljo 13 vavčerskih razpisov

Vloge lahko podjetja trenutno oddate za trinajst vavčerskih subvencij. Nepovratna sredstva lahko pridobite za:

Podjetja lahko stroške dobite povrnjene še letos

Podjetja, ki imate s skladom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju, v okviru vavčerskih razpisov, Sklad poziva, da oddate zahtevke za izplačilo. Tista podjetja, ki ste že dokončala v pogodbi predvidene aktivnosti, boste s popolnim zahtevkom oddanim do najkasneje 30. oktobra 2021 imela možnost dobiti pogodbeno dogovorjene stroške še letos.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *