Vavčer za prenos lastništva

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja
Kategorije: Gospodarstvo, Podjetništvo
Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Spletna stran: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126 &#…
Budget razpisa: 300.000
Rok prijave: 31.03.2023 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 500 € – 9.000 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: vavčer
Zanimiv razpis?

Namen in cilj je spodbuditi ciljne skupine k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Na poziv se lahko prijavijo: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (MSP).

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev znaša 300.000 EUR.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini do največ 60%.

Sofinancirajo se upravičeni stroški: 

  1. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva
  2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva
  3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR.

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. september 2023.

Posebni pogoji za prijavitelje so opisani v razpisni dokumentaciji spodaj.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *