Grantly ima na razpolago trenutno 192 odprtih razpisov za "Gospodarstvo".


Rok: 03.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Objava:20.09.21 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskave, razvoj
SMART je objavil peti razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskovalnih in razvojnih projektih na področju napredne proizvodnje. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za vaš raziskovalno-razvojni projekt.Cilj razpisa je povečati konkurenčnost, rast in privlačnost posameznih proizvodnih panog z raziskavami in razvojem v odprti skupnosti velikih podjetij,…
Rok: 30.03.22
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Projekti naj bi na trg prinesli nove zelene, digitalne rešitve, ki lahko povečajo odpornost in pripravljenost Evrope na krožno gospodarstvo in podnebne izzive ter hkrati okrepijo odprto strateško avtonomijo EU na področju digitalnih tehnologij, pospeševanje modernizacije javnega sektorja z izkoriščanjem transformacijske moči digitalnih tehnologij za korenito izboljšanje kakovosti in učinkovitosti javnih storitev ter izkoriščanje PCP…
Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 30.03.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01: Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02: Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03:…
Rok: 31.12.21 Do porabe sredstev
Projekti do:250.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Objava:13.10.21* Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Družba, Gospodarstvo
Ključne bes.:posojila
Program PF je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena vlagateljem, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.Program ANS je namenjen dodeljevanju spodbud projektom na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih…
Prijavo lahko oddate pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti ogrevanja in kopališke dejavnosti. Več informacij v zvezi s…
Prijavite se lahko pravne ali fizične osebe, registrirana za opravljanje dejavnosti Proizvodnje pijač. Vse informacije o podelitvi koncesije so dostopne na…
Rok: 31.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:9.999 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:17.09.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:vavčer
Namen vavčerja je MSP-jem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka.
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:partnerstva
Izraz Euroclusters, uporabljen v tem razpisu za zbiranje predlogov, se nanaša na konzorcije organizacij ali njihovih mrež EU, ki se povezujejo z drugimi vrstami organizacij ki podpirajo zeleni in digitalni prehod ter krepijo socialno in gospodarsko odpornost Evrope.Poziv je razdeljen na 15 sklopov. Eden od njih zajema vrednostne verige v gospodarskih ekosistemih, ostalih štirinajst sklopov…
Rok: 15.10.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:07.10.21* ZDMP
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:industrija, tehnologija
Cilj projektov je testiranje in potrjevanje aplikacij in/ali komponent ZDMP v dodatnih primerih uporabe / domenah / okoljih (v oblaku in v prostorih), z zagotavljanjem kakovosti ponudbe ZDMP širši skupnosti končnih uporabnikov.Predlogi so na voljo za podprojekte na naslednjih področjih dejavnosti:Razvoj: Podprojekti za razvoj digitalnih proizvodnih aplikacij in rešitev za industrijo 4.0 prek platforme ZDMP.Integracija:…
1
Rok: 15.11.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* PITCCH
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje
MSP in zagonska podjetja ste vabljena, da oddate predlaga naprednih rešitev, ki temeljijo na tehnologijah, za reševanje izzivov velikih korporacij.Obravnavalo se bo 5 različnih izzivov, ki so podrobno opredeljene na platformi PITCCH:Tematsko področje: Okolje – Izziv: Avtomatizirani vzorčevalniki za spremljanje okoljaTematsko področje: Industrija – Izziv: Pepel kot surovina za posebne materialeTematsko področje: Živila – Izziv:…
Rok: 31.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* MPowerBIO
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje
MPowerBIO je program za pripravljenost na poslovanje in naložbe, ki ambicioznim biogospodarskim podjetjem pomaga, da se povečajo in dosežejo večji učinek.Zasnovan je tako, da spodbuja rast vodilnih MSP v biogospodarstvu s podporo njihovemu tesnemu sodelovanju z graditelji ekosistemov in vlagatelji. Ponujajo mednarodno strokovno usposabljanje, možnosti predstavitve, mreženje itd.Izbrana ​biogospodarska MSP dobijo:intenzivno svetovanje in mreženje,dostop do investitorjev,dostop…
Rok: 01.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* IntellIoT
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, razvoj, tehnologija
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje delno neodvisnih aplikacij IoT za sisteme z umetno inteligenco. S partnerji iz treh glavnih sektorjev – kmetijstva, zdravstva in proizvodnje – IntellIoT gradi ekosistem, ki ga povezuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, varnosti in zaupanju, v katerem se lahko znanje ljudi in naprav nemoteno prepleta. Cilj partnerskih projektov je odpraviti omejitve…
Rok: 08.12.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:06.10.21* GALATEA
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:modro gospodarstvo
Cilj programa GALATEA je podpreti projekte z velikim učinkom, ki jih vodijo MSP, s storitvami, ki bodo upravičencem omogočila financiranje razvoja njihovih zamisli/projektov za reševanje izzivov na področjih pametnih pristanišč, pametnih ladij, pametnih ladjedelnic in pomorskega nadzora.
Rok: 19.11.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.10.21* EIT RawMaterials
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Zeleni dogovor, inovacije, razvoj
Cilj je podpreti inovacije, visokošolsko izobraževanje in dejavnosti vseživljenjskega učenja ter podpora partnerjem v regijah RIS, z namenom zagotavljanja oskrbe s surovinami v Evropi, razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest.Spodbujanje predložitve novih predlogov za projekte, ki bodo pomembno vplivali na konkurenčnost evropskega gospodarstva, inovacijske zmogljivosti in kadre ter opolnomočili študente in podjetnike, ki si…
Rok: 10.11.21
Projekti do:120.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:04.10.21* DigiCirc
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo
DigiCirc razpis je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva z uporabo digitalnih orodij s podpiranjem inovacij MSP s programi na naslednjih področjih: krožna mesta, modro gospodarstvo, biogospodarstvo. DigiCirc išče rešitve, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah in so namenjene reševanju spodnjih izzivov: farmacevtski izdelki, tekstil, oblačila in embalaža, gradbeni materiali, gradbeništvo in drugi gozdni proizvodi, elektronika in električni izdelki, energija iz biomase in biogoriva ter izgube hrane…
Rok: 30.11.22
Projekti do:2.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:01.10.21* GALACTICA
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:vavčer
Potovalni bon ponuja pavšalni znesek za kritje potnih in nastanitvenih stroškov za udeležence izbranih dogodkov v okviru programa GALACTICA, vključno z:GALACTICA Učne odpraveGALACTICA Zaključni hackathon programaGALACTICA MatchmakingGALACTICA Zaključni dogodek programa
Rok: 27.10.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:01.10.21* Block.IS
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:razvoj
Cilj pospeševalnika Block.IS je podpreti inovativne rešitve MSP in zagonskih podjetij, ki temeljijo na tehnologiji Blockchain in bodo koristile trem pomembnim evropskim sektorjem, in sicer kmetijsko-živilskemu, logističnemu in finančnemu.Prijavite se lahko na:Block.IS ChallengesCluster MissionsBlock.IS, evropski projekt Blockchain, pospešuje inovacije na področju agroživilstva, logistike in financ s podpiranjem predlogov tržno usmerjenih MSP, ki temeljijo na tehnologiji…