Grantly ima na razpolago trenutno 44 odprtih razpisov za "Creative Europe".


Rok: 27.04.22
Projekti do:510.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.02.22 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija
Cilj podpore je spodbujati konkurenčnost evropskih neodvisnih produkcijskih podjetij in povečati njihovo gospodarsko težo na trgu. Cilj je tudi povečati zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj projektov, ki lahko krožijo po Evropi in zunaj nje, ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije. Podpora bo tudi vstopna točka za nove talente, saj jim bo omogočila režijo kratkega filma s…
Rok: 12.04.22
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.02.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, potopitvena izkušnja, razvoj, video igre, virtualna resničnost
Cilj podpore za razvoj video iger in potopitvenih (imerzivnih) vsebin je povečati zmogljivosti evropskih proizvajalcev video iger, studiev XR in avdiovizualnih produkcijskih podjetij za razvoj video iger in interaktivnih potopitvenih izkušenj, ki lahko dosežejo svetovno občinstvo. Cilj podpore je tudi izboljšati konkurenčnost evropske industrije videoiger in drugih podjetij, ki proizvajajo interaktivne potopitvene vsebine, na evropskih…
Rok: 05.04.22 Več rokov
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 80%
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.02.22 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija, film, splet, televizija
Cilj podpore za televizijske in spletne vsebine je povečati zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju. Pričakovani rezultati: Povečanje produkcije visokokakovostnih evropskih del za linearno in nelinearno predvajanje, vključno z digitalnimi platformami, ter povečanje števila…
Rok: 04.05.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.02.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija, mediji
Spodbude so namenjene strokovnjakom avdiovizualnega sektorja. Cilj je krepitev zmogljivosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja za prilagajanje novim ustvarjalnim procesom in novim poslovnim modelom, da bi čim bolj povečali in v celoti izkoristili priložnosti digitalnih inovacij v celotni vrednostni verigi. Iniciative bodo namenjene krepitvi zmogljivosti za popolno izkoriščanje ustvarjalnega in komercialnega potenciala digitalnega prehoda v vseh formatih in…
Rok: 07.04.22    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:03.02.22 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija
Pričakovani rezultati ukrepa: povečanje konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije: preglednost, zbiranje podatkov in ustrezna uporaba velikih podatkov, prilagajanje izzivom in priložnostim, ki jih prinašajo nenehne spremembe na avdiovizualnih trgih; zboljšanje procesa ozelenitve evropske avdiovizualne industrije; izboljšanje produkcije in kroženja evropskih avdiovizualnih del v digitalni dobi; izboljšanje vidnosti, razpoložljivosti in raznolikosti evropskih avdiovizualnih del v digitalni dobi; izboljšanje potencialnega občinstva evropskih avdiovizualnih…
Rok: 05.04.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.02.22 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Ena od prednostnih nalog sklopa MEDIA je izboljšati kroženje, promocijo, spletno in gledališko distribucijo evropskih avdiovizualnih del znotraj Unije in na mednarodni ravni v novem digitalnem okolju. Vključno z inovativnim poslovnim modelom. Spodbude bodo dodeljene za podporo evropski filmski distribuciji v okviru podprograma MEDIA. Pričakovani rezultati so naslednji: Zboljšanje nadnacionalne distribucije nedavnih nenacionalnih evropskih filmov.Povečanje naložb v produkcijo,…
Rok: 05.07.22 Več rokov   Udeležba: 10%
Upravičeni:Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija, film
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 12.04.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Gospodarstvo, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 07.04.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, festival, film, promocija
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 06.04.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, mediji
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 31.03.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, partnerstva, sodelovanje
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 17.10.21 Do porabe sredstev
Projekti do:6.500 €   Udeležba: 80%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:05.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, občinski
Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2021.Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.
Rok: 17.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, razvoj
Cilj podpore evropskemu skupnemu razvoju je podpreti sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji, ki razvijajo dela z velikim potencialom za mednarodno občinstvo. Pričakovani rezultati Večje sodelovanje v razvojni fazi med evropskimi produkcijskimi hišami iz različnih držav in z različnih trgov ter posledično večje število koprodukcij. Večja kakovost, izvedljivost, čezmejni potencial in tržna vrednost izbranih projektov. Močnejši položaj na evropskih in…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, umetnost
Ustvarjalni inovacijski laboratorij spodbuja akterje iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preizkušanju inovativnih digitalnih rešitev z morebitnim pozitivnim dolgoročnim vplivom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Laboratorij omogoča oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve…
Rok: 30.09.21
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, leposlovje, literatura
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za evropska literarna dela.Podprli se bodo projekti, ki bodo prevajali, objavljali, distribuirali in promovirali leposlovna dela. Ukrep bo podprl približno 40 projektov, ki jih bo izvajal en subjekt ali skupina organizacij. Vsak projekt mora temeljiti na zanesljivi uredniški in promocijski strategiji, ki zajema paket najmanj 5ih upravičenih…
1
Rok: 29.09.21
Projekti do:2.100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, umetnost
Ta ukrep bo podpiral projekte, katerih cilj je povečati prepoznavnost in kroženje evropskih uveljavljajočih se umetnikov ter njihovih del zunaj meja njihovega delovanja, tako v Evropi kot zunaj nje. Prav tako si prizadeva povečati dostop do kulturnih dogodkov in dejavnosti ter udeležbo na njih, pa tudi vključevanje in razvoj občinstva. Takšni projekti naj bi prispevali tudi…
1
Rok: 25.08.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 85%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju. Cilj ukrepa je okrepiti neodvisnost producentov v odnosu do izdajateljev televizijskih programov in digitalnih platform, okrepiti sodelovanje med…
Rok: 25.08.21
Projekti do:510.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Podpora bo namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki lahko razvijejo od 3 do 5 avdiovizualnih del za komercialno uporabo (igranih, animiranih in ustvarjalnih dokumentarnih filmov). To naj bi produkcijskim družbam omogočilo zmanjšanje tveganj ter povečalo njihovo sposobnost privabljanja in ohranjanja talentov.