Grantly ima na razpolago trenutno 240 odprtih razpisov za "Digitalizacija".


Rok: 26.01.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:partnerstva
Podpora malim podjetjem pri izvajanju uredbe o obravnavi razširjanja terorističnih vsebin na spletu.
Rok: 21.04.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji, za zbiranje predlogov, ki izhajata iz enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednji temi:HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkersHORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02: New methods for the effective use of real-world data and/or…
Rok: 30.03.22
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Projekti naj bi na trg prinesli nove zelene, digitalne rešitve, ki lahko povečajo odpornost in pripravljenost Evrope na krožno gospodarstvo in podnebne izzive ter hkrati okrepijo odprto strateško avtonomijo EU na področju digitalnih tehnologij, pospeševanje modernizacije javnega sektorja z izkoriščanjem transformacijske moči digitalnih tehnologij za korenito izboljšanje kakovosti in učinkovitosti javnih storitev ter izkoriščanje PCP…
Rok: 06.01.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:partnerstva
Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, poleg tega pa tudi številne regionalne jezike ter jezike manjšin, migrantov in pomembnih mednarodnih trgovinskih partnerjev. Številne študije so pokazale, da je na področju digitalnih jezikovnih tehnologij prisotno presenetljivo neravnovesje. Le nekaj jezikov, kot so angleščina, francoščina in španščina, je dobro podprtih na digitalnem področju, medtem ko več kot…
Rok: 16.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:13.09.21 Eureka
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
ITEA 4 je objavila razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskavah in razvoju inovacij na področju programske opreme in projektih digitalne preobrazbe. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za vaš raziskovalno-razvojni projekt. 
Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 30.03.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01: Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02: Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03:…
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:partnerstva
Izraz Euroclusters, uporabljen v tem razpisu za zbiranje predlogov, se nanaša na konzorcije organizacij ali njihovih mrež EU, ki se povezujejo z drugimi vrstami organizacij ki podpirajo zeleni in digitalni prehod ter krepijo socialno in gospodarsko odpornost Evrope.Poziv je razdeljen na 15 sklopov. Eden od njih zajema vrednostne verige v gospodarskih ekosistemih, ostalih štirinajst sklopov…
Rok: 31.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:9.999 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:08.10.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje, vavčer
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Vavčer bo sofinanciral upravičene stroške: Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca): Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije.Stroški se…
3
Rok: 15.10.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:07.10.21* ZDMP
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:industrija, tehnologija
Cilj projektov je testiranje in potrjevanje aplikacij in/ali komponent ZDMP v dodatnih primerih uporabe / domenah / okoljih (v oblaku in v prostorih), z zagotavljanjem kakovosti ponudbe ZDMP širši skupnosti končnih uporabnikov.Predlogi so na voljo za podprojekte na naslednjih področjih dejavnosti:Razvoj: Podprojekti za razvoj digitalnih proizvodnih aplikacij in rešitev za industrijo 4.0 prek platforme ZDMP.Integracija:…
1
Rok: 15.01.22
Projekti do:80.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.10.21* SMART4ALL
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:partnerstva
SMART4ALL je projekt, ki ga financira Horizon 2020. Projekt je usmerjen je v prilagojeno nizkoenergijsko računalništvo (CLEC), kibernetsko-fizične sisteme in internet stvari (IoT) ter združuje vrsto edinstvenih značilnosti, ki pod skupno vizijo združujejo različne kulture, različne politike, različna geografska območja in različna področja uporabe. Ciljna področja uporabe so področja, ki niso ustrezno zastopana v sedanjih…
Rok: 01.12.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.10.21* PLATOON
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:energija, razvoj
Gre za razširitev obstoječih izdelkov/storitev z njihovo vključitvijo v ekosistem PLATOON in njihovo potrditvijo v obsežnih pilotnih projektih PLATOON.PLATOON bo podprl MSP, ki bodo usmerjena v vsaj 1 od 4 eksperimentalnih področij v okviru velikih podatkov in inteligentnih aplikacij v energetskem sektorju:upravljanje podatkov, varnost, zasebnost in suverenost;digitalna interoperabilnost,aplikacije podatkovne analitike v energetiki (kot so optimizacija…
Rok: 01.12.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.10.21* NGI Assure
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:razvoj
NGI Assure je program sofinanciran s strani velikega programa Horizon 2020. Prizadeva se nuditi finančno podporo tretjim osebam kot sredstvo za doseganje ciljev internetne pobude naslednje generacije – in tako prispevati k odpornemu, zaupanja vrednemu in trajnostno odprtemu internetu. Iščemo projekte, katerih glavni cilj so raziskave in razvoj ter ki se zavezujejo k ustvarjanju odprtega znanja…
Rok: 30.12.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.10.21* IoTNGIN
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:partnerstva
Cilj projekta IoT-NGIN je razširiti konzorcij IoT-NGIN s proizvajalci naprav IoT, vgrajeno programsko opremo in partnerji za FPGA/soft core, da bi ponudilia) odprte vmesnike in dostop do svojih sistemov IoT ali b) vgrajene programske komponente IoT, ki delujejo na FPGA/soft core.
Rok: 01.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* IntellIoT
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, razvoj, tehnologija
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje delno neodvisnih aplikacij IoT za sisteme z umetno inteligenco. S partnerji iz treh glavnih sektorjev – kmetijstva, zdravstva in proizvodnje – IntellIoT gradi ekosistem, ki ga povezuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, varnosti in zaupanju, v katerem se lahko znanje ljudi in naprav nemoteno prepleta. Cilj partnerskih projektov je odpraviti omejitve…
Rok: 20.11.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:06.10.21* inDemandRCT
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije
Projekt inDemand-RCT vključuje izvedbo naključnega kontrolnega preskušanja (RCT) za preverjanje učinkovitosti modela podpore inovacijam za MSP (model inDemand, inovacije na podlagi povpraševanja).Ob upoštevanju diferencialnih značilnosti se pričakuje, da bo model inDemand s soustvarjanjem in podporo podjetjem uspešnejši od samostojnega modela inDemand. Vendar je to treba dokazati z izvedbo znanstvene študije, ki bo primerjala oba pristopa….
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.10.21* ASCAPE
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:AI, zdravo življenje
ASCAPE je projekt, ki ga financira EU, njegov namen je izboljšanje zdravstvenih informacij in boljša uporaba zdravstvenih podatkov. Natančneje, cilj projekta ASCAPE je izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom z uporabo napredka IKT na področju masovnih podatkov in umetne inteligence.Javni razpis ASCAPE bo zagotovil financiranje zdravstvenim ustanovam, podjetjem ali raziskovalnim skupinam, da bi ocenili učinkovitost…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na nasledno temo:HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage: Computational models for new patient stratification strategies