Grantly ima na razpolago trenutno 309 odprtih razpisov za "Digitalizacija".


Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.23 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 11.05.22 Več rokov
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:15.04.22 Slovenska turistična organizacija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:digitalizacija, turizem
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa…
1
Rok: 22.04.22 Več rokov
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:30.03.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija, gospodarske družbe, investicije, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Cilj javnega razpisa je: dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem…
Rok: 28.04.22
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:18.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija
Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji – mikro, malimi in srednje velikimi podjetji , vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij, s čimer se bo vplivalo na:Dvig in rast produktivnosti, ki jo bodo…
8
Rok: 04.04.22
Projekti do:1.660.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Občine
Objava:04.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:NOO, kulturni spomeniki, turizem
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano…
Rok: 12.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Urbana Evropa
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:infrastruktura, logistika, mobilnost, partnerstva, podnebna nevtralnost, raziskovalci
V okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« (Urban Accessibility and Connectivity – ENUAC) je objavljen nov skupni kitajsko-evropski razpis. Razpisni tematiki: Trajnostna mestna logistika v dobi digitalizacije; vpliv platform za mikrodostavo na splošno učinkovitost, trajnostnost in varnost prevozov in logistike v mestnih okoljih; učinki platform na blaginjo dostavljavcev, črpanih iz množic (crowdsourcing); oblikovanje multimodalnih logističnih sistemov v mestih; načrtovanje…
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.02.22* Uprava Republike Slovenije za javna p…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:identifikacijska oznaka, informacijske rešitve, tobačni izdelki
Šlo bo za izbiro izdajatelja, ki bo odgovoren za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka tobačnih izdelkov in na ravni agregirane embalaže tobačnih izdelkov ter identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje…
Rok: 31.05.22 Več rokov
Projekti do:9.991 €   Udeležba: 76%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:14.02.22* SPIRIT Slovenija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, inovacije, raziskave, raziskovalci, zadruge
Namen spodbud je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Cilj je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu. Predvidoma bo podprtih 80 podjetij. Šlo bo za dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga…
Rok: 04.05.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.02.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija, mediji
Spodbude so namenjene strokovnjakom avdiovizualnega sektorja. Cilj je krepitev zmogljivosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja za prilagajanje novim ustvarjalnim procesom in novim poslovnim modelom, da bi čim bolj povečali in v celoti izkoristili priložnosti digitalnih inovacij v celotni vrednostni verigi. Iniciative bodo namenjene krepitvi zmogljivosti za popolno izkoriščanje ustvarjalnega in komercialnega potenciala digitalnega prehoda v vseh formatih in…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, inovacije, razvoj, tehnologija
Pospeševalnik EIC podpira podjetja (predvsem MSP, vključno z zagonskimi podjetji) pri razvoju inovacij z velikim učinkom na gospodarstvo in trg. Zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja, od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev pospeševanja poslovanja. Osredotočenost pospeševalnika EIC je zlasti na inovacijah, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških prebojih (deep tech) in pri katerih je potrebno…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, energija, inovacije, okolje, podnebna nevtralnost, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv je namenjen podpiranju razvoja in širitvi tehnologij ter spodbujanju prebojnih inovacij, ki krepijo zeleni prehod. Prelomne inovacije tega izziv morajo imeti potencial ustvariti pomembne gospodarske in konkurenčne koristi ter spodbuditi zaposlovanje v Evropi. V poštev pridejo prebojne inovacije na katerem koli tehnološkem področju, ki bi imele velik potencial za doseganje naslednjih ciljev: Višja pretvorba in uporaba…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, inovacije, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv opredeljuje naslednji sklop ključnih strateških področij in ustreznih posebnih ciljev, za katere so visoko inovativna zagonska podjetja in MSP vabljena, da predlagajo nove tehnologije, rešitve in prebojne inovacije: Komponente, tehnologije in sistemi za farmacevtsko industrijo za zagotovitev zanesljive oskrbe, vključno s sintezno biologijo in novimi proizvodnimi tehnologijami; Strateške zdravstvene tehnologije, ki temeljijo na prednostih evropskih raziskav…
Rok: 15.03.22
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.02.22* StairwAI
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:AI, MSP, razvoj, tehnologija, vrednostne verige
StairwayAI išče mala in srednje velika podjetja na področju nizkih tehnologij, ki želijo izboljšati svoje izdelke, storitve ali vrednostne verige z umetno inteligenco! Projekt se osredotoča na MSP, ki delujejo v nizko tehnoloških sektorjih in nimajo neposrednega dostopa niti znanja o tehnikah umetne inteligence, ter jih povezuje s ponudniki storitev v oblaku in strokovnjaki za umetno…
Rok: 26.04.22
Projekti do:23.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:5G, 6G, Horizon, infrastruktura, internet, tehnologija
Prvi delovni program partnerstva za pametna omrežja in storitve (SNS) podpira naslednje ključne strateške usmeritve, kot so opredeljene v strateškem načrtu programa Obzorje Evropa: Spodbujanje odprte strateške avtonomije z vodenjem razvoja ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig za pospeševanje in usmerjanje digitalnega in zelenega prehoda s tehnologijami in inovacijami, osredotočenimi na človeka.Preoblikovanje…
Rok: 03.05.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:MSP, gospodarstvo, javno naročilo, partnerstva, spodbujanje
Komisija želi še naprej razvijati možnosti javnega naročanja inovacij po vsej EU. To je mogoče, če lahko javni naročniki s praktičnimi izkušnjami svoje znanje posredujejo drugim, ki nimajo izkušenj ali pa so te omejene. Ukrep bo omogočil vzpostavitev obsežne referenčne baze za dejavnosti javnega naročanja inovacij in mreže javnih naročnikov, ki bi bila nato odprta…
Rok: 06.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, inovacije, razvoj
Prijave lahko oddate na spodnji dve razpisani temi: Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation Do opisa posamezne teme lahko dostopate s klikom nanjo. 
Rok: 27.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:industrija, podpora, tehnologija
Pričakuje se, da bodo rezultati predloga prispevali k naslednjim rezultatom: Postavitev platforme, ki spodbuja rast oblikovalskega ekosistema v Evropi. Platforma mora podpirati in spodbujati ponovno uporabo načrtovanja, omogočati izkoriščanje naprednih tehnologij na različnih področjih uporabe in zagotavljati podlago za zagonska podjetja s področja globoke tehnologije.Poenostaviti dostop do usposabljanja, podpore strankam, intelektualne lastnine in vrhunskih orodij za…
Rok: 27.04.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:AI, razvoj
Pričakuje se, da bodo predlogi prispevali k naslednjim rezultatom: Razvoj evropskih procesorjev/akceleratorjev za varno vgrajeno inteligenco, ki podpira sklepanje in strojno učenje v avtonomnih inteligentnih predmetih in AIoT (Artificial Intelligence of Things) na robu. Razvoj platform in avtomatiziranih orodij za sooblikovanje HW/SW sistemov, ki temeljijo na robni inteligenci, vključno z netradicionalnimi računalniškimi paradigmami (npr. nevromorfnimi). Razvoj programskih algoritmov…