Grantly ima na razpolago trenutno 140 odprtih razpisov za "Zdravje".


Rok: 21.04.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji, za zbiranje predlogov, ki izhajata iz enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednji temi:HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkersHORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02: New methods for the effective use of real-world data and/or…
Rok: 25.01.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.10.21* Izvajalska agencija za zdravje in dig…
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027. Program EU4Helth predstavlja zavezo EU na področju zdravja, kakršne doslej še ni bilo. Program je odziv EU na trenutne izredne razmere na področju javnega zdravja, ki bo pomembno prispeval k okrevanju po COVID-19, in sicer z naslednjimi cilji: izboljšati javno zdravje v Uniji s preprečevanjem bolezni in promocijo zdravja ter…
Rok: 29.10.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Ministrstvo za zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Namen razpisa je sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023. Glavni cilji razpisa:Izvedba novih in/ali nadgraditev obstoječih projektov in programov za obvladovanje demence, ki so usklajene s strategijami Ministrstva za zdravje.Širitev programov in kompetenc delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih, osveščanje ter izobraževanje oseb z demenco, njihovih…
Rok: 15.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Sofinanciranje LPŠ (letni program športa) v občini Krško, ki zajema naslednja področja: športni programi, kot so prostoročna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, starejših in športna rekreacija športni objekti in površine za šport v naravi razvojne dejavnosti v športu, kot so izobraževanje,…
Rok: 29.10.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.10.21* Ministrstvo za zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:humanitarne organizacije
Namen razpisa za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje programov, ki so usklajeni s strateškimi dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije in usmeritvami Ministrstva za zdravje na področju obvladovanja demence.Cilji razpisa so: Izvedba novih in/ali nadgraditev obstoječih projektov in programov za obvladovanje demence, ki so usklajene s strategijami Ministrstva za zdravje. Širitev programov in kompetenc…
Rok: 03.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo
Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in…
Rok: 21.04.22
Projekti do:100.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, partnerstva
Partnerstvo bi moralo združevati širok krog akterjev s skupno vizijo prihodnjih sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe. S cilji programa Obzorje Evropa bi moralo partnerstvo prispevati k uresničevanju naslednjih prednostnih nalog Evropske komisije:Spodbujanje evropskega načina življenjaGospodarstvo, ki deluje za ljudiEvropa, primerna za digitalno doboEvropski zeleni dogovorEvropsko partnerstvo za preoblikovanje sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe bi bilo…
Rok: 21.04.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02: Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recoveryHORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, duševno zdravje, javno zdravje, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of changeHORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progressionHORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity…
Rok: 01.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* IntellIoT
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, razvoj, tehnologija
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje delno neodvisnih aplikacij IoT za sisteme z umetno inteligenco. S partnerji iz treh glavnih sektorjev – kmetijstva, zdravstva in proizvodnje – IntellIoT gradi ekosistem, ki ga povezuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, varnosti in zaupanju, v katerem se lahko znanje ljudi in naprav nemoteno prepleta. Cilj partnerskih projektov je odpraviti omejitve…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.10.21* ASCAPE
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:AI, zdravo življenje
ASCAPE je projekt, ki ga financira EU, njegov namen je izboljšanje zdravstvenih informacij in boljša uporaba zdravstvenih podatkov. Natančneje, cilj projekta ASCAPE je izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom z uporabo napredka IKT na področju masovnih podatkov in umetne inteligence.Javni razpis ASCAPE bo zagotovil financiranje zdravstvenim ustanovam, podjetjem ali raziskovalnim skupinam, da bi ocenili učinkovitost…
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na nasledno temo:HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01: Enhancing cybersecurity of connected medical devicesHORIZON-HLTH-2022-IND-13-02: Scaling up multi-party computation, data anonymisation techniques, and synthetic data generationHORIZON-HLTH-2022-IND-13-03: New pricing and payment models for cost-effective and affordable health innovationsHORIZON-HLTH-2022-IND-13-04: Setting…
Rok: 21.04.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na nasledno temo:HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01: Methods for assessing health-related costs of environmental stressors
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na nasledno temo:HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage: Computational models for new patient stratification strategies
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage: Development of new effective therapies for rare diseasesHORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage: Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needsHORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage: Vaccines 2.0 – developing…
Rok: 02.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:05.10.21* Fundacija za financiranje invalidskih…
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:FIHO, humanitarne organizacije, invalidske organizacije
Razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.FIHO ne bo…
Mehanizmi za krepitev socialne vključenosti otrok in mladostnikov z visoko tveganim vedenjem in iz prikrajšanih okolij. Program bo zagotavljal podporo…