Grantly ima na razpolago trenutno 259 odprtih razpisov za "Kultura".


Rok: 22.04.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.04.22 SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Kultura, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati…
Rok: 25.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.04.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:umetnost, štipendija
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) v letu 2022.Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu…
Rok: 25.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.04.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:avdiovizualna industrija, film
Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov in projektov za razvoj filmskega občinstva v letu 2022.Kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo   • sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih slovenskih, evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in…
Rok: 03.05.22
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.04.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina
Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine in razvijanje njenega potenciala. Predmet javnega razpisa so projekti, kivarujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine;zagotavljajo…
Rok: 25.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:romi
Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.Izdajateljska in založniška dejavnost Ministrstvo bo podprlo: revije…
Rok: 19.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:kultura, producent, štipendija
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javnih zavodi na področju kulture ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti) izvedli v letu 2022.Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem…
Rok: 19.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:glasba
Predmet javnega projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti) izvedli v letu 2022.Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih glasbenih umetnosti, ki so v javnem interesu…
Rok: 19.04.22
Projekti do:7.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:umetnost
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) v letu 2022. Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti,…
Rok: 18.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za…
Rok: 21.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občina, prireditve
Šlo bo za sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer: prireditev ob občinskem prazniku; mednarodnih prireditev; prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve izvajalca; drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Svet romske skupnosti
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:mediji, romi
Cilji je spodbujanje priprave in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.);utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;ozaveščanje večinskega…
Rok: 04.04.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:infrastruktura, invalidske organizacije, knjige, projekti, senzorno ovirani
Sofinanciranje bo vključevalo programske vsebine, namenjene senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjige v Braillovi pisavi, zvočne knjige in knjige v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.
Rok: 31.05.22 Do porabe sredstev
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna in naravna dediščina
Šlo bo za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne: kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe, ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;kot…
Rok: 04.04.22
Projekti do:1.660.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Občine
Objava:04.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:NOO, kulturni spomeniki, turizem
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano…
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, prireditve, umetnost
Občina Trebnje bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine: javni kulturni programi (JKP) in javni kulturni projekti: B – varstvo kulturne dediščine, C – javne kulturne prireditve, D – založništvo, E – nakup opreme in osnovnih sredstev, F – izobraževanje, G – materialni stroški zvez kulturnih društev. 
Rok: 21.03.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, samozaposleni v kulturi, umetnost
Mestna občina Slovenj Gradec bo v letu 2022 sofinancirala izvedbo kulturnih projektov na naslednjih področjih: vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, bralne kulture in literature, uprizoritvene umetnosti, filma, intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti ter kulturno umetnostne dejavnosti. Namen spodbud je izvajanje in razvoj mestu pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v Občini.
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina, občinski
Namen denarnih spodbud je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec in pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradec, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki. Cilj je podpreti in spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, obenem…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.02.22* Občina Vipava
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:literatura, občinski, prireditve, samozaposleni v kulturi, umetnost, usposabljanje
Občina Vipava bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine s področja kulturne dejavnosti: za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur,…