Grantly ima na razpolago trenutno 62 odprtih razpisov za "infrastruktura".


Rok: 04.04.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:infrastruktura, invalidske organizacije, knjige, projekti, senzorno ovirani
Sofinanciranje bo vključevalo programske vsebine, namenjene senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjige v Braillovi pisavi, zvočne knjige in knjige v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.
Rok: 18.04.22
Projekti do:1.300.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine
Objava:07.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, infrastruktura
Namen je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomskoposlovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomskoposlovno infrastrukturo. Predvsem bo šlo za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo. Sofinancirale se bodo ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con (EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih…
Rok: 20.05.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, vodovodni sistemi
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, in sicer gre za operacijo – Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.3. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 12.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Urbana Evropa
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:infrastruktura, logistika, mobilnost, partnerstva, podnebna nevtralnost, raziskovalci
V okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« (Urban Accessibility and Connectivity – ENUAC) je objavljen nov skupni kitajsko-evropski razpis. Razpisni tematiki: Trajnostna mestna logistika v dobi digitalizacije; vpliv platform za mikrodostavo na splošno učinkovitost, trajnostnost in varnost prevozov in logistike v mestnih okoljih; učinki platform na blaginjo dostavljavcev, črpanih iz množic (crowdsourcing); oblikovanje multimodalnih logističnih sistemov v mestih; načrtovanje…
Rok: 26.04.22
Projekti do:23.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:5G, 6G, Horizon, infrastruktura, internet, tehnologija
Prvi delovni program partnerstva za pametna omrežja in storitve (SNS) podpira naslednje ključne strateške usmeritve, kot so opredeljene v strateškem načrtu programa Obzorje Evropa: Spodbujanje odprte strateške avtonomije z vodenjem razvoja ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig za pospeševanje in usmerjanje digitalnega in zelenega prehoda s tehnologijami in inovacijami, osredotočenimi na človeka.Preoblikovanje…
Rok: 04.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku je razdeljena na dva dela. Za prvi del izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Črna pri Kamniku, je že pridobljeno gradbeno dovoljenje skupaj z izgradnjo čistilne naprave in NN priključkom (priloga PZI projekta). V sklopu tega gradbenega dovoljenja se izvaja le izgradnja kanalizacije, saj zaradi povezovalnega kanala Stahovica – Črna pri…
Rok: 28.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Predmet javnega naročila je izvedba predvidenih dodatnih del pri izvedbi investicije »Sanacija javne poti Cirkuše v Tuhinju – Veliki Hrib (JP 661411)«. 
Rok: 18.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:24.01.22* Ministrstvo za zdravje
Področja:Notranje zadeve, Zdravje
Ključne bes.:infrastruktura, zdravstveni dom
Šlo bo za sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega…
Rok: 20.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Znanost
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, podatkovni prostori
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Raziskovalne infrastrukture. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01: Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practicesHORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02: Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across EuropeHORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03: FAIR and…
Rok: 20.04.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, podpora, razvoj, tehnologija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Raziskovalne infrastrukture. Predloge lahko prijavite na naslednji temi: HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01: Research infrastructure concept developmentHORIZON-INFRA-2022-DEV-01-02: Cooperation, synergies and networking between research infrastructures and technology infrastructuresZa vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 
Rok: 26.04.22
Projekti do:20.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, infrastruktura, pametna mesta, partnerstva, podnebna nevtralnost, sodelovanje, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo ukrepe na področju raziskav in inovacij v podporo izvajanju misije za podnebno nevtralna in pametna mesta. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, infrastruktura
Dodeljevale se bodo finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa: A – gradnja skoraj ničenergijske…
Rok: 22.03.22
Projekti do:65.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:CEF, infrastruktura, internet, omrežje
Šlo bo za zbiranje predlogov, za nepovratna sredstva EU, na področju oblaka v okviru digitalnega sklopa instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme: CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS: Interconnection of backbone networks for Cloud federations – Works CEF-DIG-2021-CLOUD-OTHER-STUDIES: Interconnection of Cloud federations with other Cloud, HPC and edge infrastructures – Studies CEF-DIG-2021-CLOUD-DNS-WORKS: Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution infrastructures -…
Rok: 22.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, infrastruktura, internet, omrežje, partnerstva, tehnologija
Cilj tega razpisa je podpreti zgodnje uvajanje sistemov, ki temeljijo na 5G in omogočajo primere uporabe za nekatere družbeno-ekonomske dejavnike (SED). V okviru tega razpisa so ciljni SED javni organi, ki izvajajo javna pooblastila, ter javni ali zasebni subjekti, ki jim je zaupano upravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena. Projekti, ki se financirajo…
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, pitna voda, vodovodni sistemi
Šlo bo za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, iz načrta za okrevanje in odpornost. Predmet razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.Cilj sofinanciranj so zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče…
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:aglomeracija, infrastruktura, odpadna voda, okolje
Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. Namen podpore in vrste naložb: Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki…
Rok: 21.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:12.01.22* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski, šport
Občina Kamnik razpisuje javno naročilo, na katerega se lahko za izvedbo del prijavijo gospodarski subjekti. Šlo bo za preureditev nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo.
Rok: 22.03.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:CEF, infrastruktura, internet, omrežje, razvoj
Cilj tega razpisa je podpreti uvajanje strateških omrežij v okviru strategije EU za digitalne globalne prehode, kar bo prispevalo h krepitvi kakovosti povezljivosti znotraj Unije in s tretjimi državami. V okviru tega razpisa lahko uvajanje vključuje sisteme podmorskih kablov, satelitsko infrastrukturo in povezljivost z internetnimi izmenjevalnimi točkami. Prijave lahko oddate na eno izmed spodaj navedenih razpisanih…