Grantly ima na razpolago trenutno 34 odprtih razpisov za "infrastruktura".


Rok: 26.01.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura
Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upr. Podprte bodo naložbe v gradnjo širokopasovnih omrežij, ki bodo najmanj 80 odstotkom belih lis v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 24 ur…
Rok: 08.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:25.11.21* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Gre za izgradnjo kolesarske povezave Kamnik – Godič.
Rok: 22.02.22
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:17.11.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:industrija, infrastruktura, tehnologija
Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev EU, za ukrepe na področju varne kvantne komunikacijske infrastrukture, v okviru programa Digitalna Evropa. Razpis zajema naslednje teme: DIGITAL-2021-QCI-01-INDUSTRIAL – Create a European Industrial Ecosystem for secure QCI technologies and systemsDIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL – Deploying advanced national QCI systems and networks DIGITAL-2021-QCI-01-EUROQCI-QKD– Coordinate the first deployment of national EuroQCI project and prepare…
Rok: 16.02.22
Projekti do:39.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.11.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11: End-to-end satellite communication systems and associated services HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-12: Future space ecosystems: on-orbit operations, new system concepts HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-21: Reusability for European strategic space launchers – technologies and operation maturation…
Rok: 24.01.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura
Pomoč za naložbe v gozdarski sektor za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021.
Rok: 29.11.21
Projekti do:70.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:03.11.21* Fundacija za šport
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:infrastruktura, šport
Fundacije za šport bo sofinancirala gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023. Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov;trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport;novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo…
Za predmetno javno naročilo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenj št.: 351-205/2019/19 z dne 22. 11. 2019, ki predvideva obnovo celotnega…
Rok: 22.12.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:26.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, kmetijstvo
Sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin, ki so v celoti oziroma pretežno namenjene kmetijski dejavnosti. S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost. 
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:11.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirale se bodo naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira. 2. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:04.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. 4. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.10.21 Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku.
Razpis je usmerjen na projekte raziskovalne infrastrukture, ki so bili ohranjeni v načrtu ESFRI za leto 2016, in sicer zaradi…
Rok: 19.10.21
Projekti do:7.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, okolje, podnebne spremembe
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Zagotavljanje plovnosti celinskih plovnih poti z zagotavljanjem vsaj 50-odstotne zmogljivosti ob ekstremnih vremenskih dogodkih.Povečanje odpornosti kopenske/morske/infrastrukture na izredne vremenske razmere in dogodke, ki jih povzroči človek, z zagotavljanjem vsaj 80-odstotne zmogljivosti na ravni omrežja med motnjami.Prispevati k trajnosti prometnih sistemov z vsaj 20-odstotnim povečanjem…
Rok: 06.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:26.07.21* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, občinski
Ureditev večnamenskega športnega igrišča v naselju Gozd v Občini Kamnik.
Rok: 02.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:19.07.21 Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, občinski
Izgradnja pločnika v Volčjem potoku od prodajnega centra Arboretum do avtobusne postaje.
Rok: 06.10.21
Projekti do:13.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, okolje
Uspešen predlog bo izboljšal dostop do informacij o opazovanju okolja in njihovo uporabnost ter spodbujal predoperativne evropske storitve prek globalnih infrastruktur v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora, evropske strategije za podatke in evropske digitalne strategije, s čimer se bodo okoljska opazovanja uporabljala in ustvarjala dodano vrednost ter prispevala h krepitvi globalnega sistema sistemov za…
Rok: 23.09.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:infrastruktura
Podpora za širokopasovno infrastrukturo,vključno z njeno vzpostavitvijo,izboljšanjem in razširitvijo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.Cilj podukrepa je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij.Sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski…
Rok: 23.09.21
Projekti do:300.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura
Skupina za razmislek o e-infrastrukturi (e-IRG) združuje predstavnike oblikovalcev politik, organov financiranja in znanstvene skupnosti iz držav članic in pridruženih držav, da bi svetovala pri oblikovanju politik za vključujoče, združene, uporabniško usmerjene in odporne e-infrastrukture in povezane storitve.Predlogi morajo podpirati člane skupine e-IRG pri izvajanju naslednjih dejavnosti:krepitev analitične zmogljivosti skupine e-IRG, tudi z uporabo zunanjega…