Grantly ima na razpolago trenutno 176 odprtih razpisov za "Izobraževanje".


Rok: 28.10.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:občinski
Sofinanciranje javno dostopnih projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
Rok: 15.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Sofinanciranje LPŠ (letni program športa) v občini Krško, ki zajema naslednja področja: športni programi, kot so prostoročna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, starejših in športna rekreacija športni objekti in površine za šport v naravi razvojne dejavnosti v športu, kot so izobraževanje,…
Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, MSCA
Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med akademskimi in neakademskimi organizacijami v Evropi in svetu.
Izbor programskega upravitelja, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobne uprizoritvene umetnosti, za obdobje 2022–2026. Predvidena vrednost…
Rok: 16.05.22 Več rokov
Projekti do:13.136 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:08.10.21* SPIRIT Slovenija
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:razvoj
Namen je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. Cilj je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov…
Rok: 31.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* MPowerBIO
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje
MPowerBIO je program za pripravljenost na poslovanje in naložbe, ki ambicioznim biogospodarskim podjetjem pomaga, da se povečajo in dosežejo večji učinek.Zasnovan je tako, da spodbuja rast vodilnih MSP v biogospodarstvu s podporo njihovemu tesnemu sodelovanju z graditelji ekosistemov in vlagatelji. Ponujajo mednarodno strokovno usposabljanje, možnosti predstavitve, mreženje itd.Izbrana ​biogospodarska MSP dobijo:intenzivno svetovanje in mreženje,dostop do investitorjev,dostop…
Rok: 19.11.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.10.21* EIT RawMaterials
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Zeleni dogovor, inovacije, razvoj
Cilj je podpreti inovacije, visokošolsko izobraževanje in dejavnosti vseživljenjskega učenja ter podpora partnerjem v regijah RIS, z namenom zagotavljanja oskrbe s surovinami v Evropi, razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest.Spodbujanje predložitve novih predlogov za projekte, ki bodo pomembno vplivali na konkurenčnost evropskega gospodarstva, inovacijske zmogljivosti in kadre ter opolnomočili študente in podjetnike, ki si…
Rok: 16.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:05.10.21* Socialna zbornica Slovenije
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:visokošolski zavod
Namen razpisa je izbrati izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki bo izvajal Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določila Socialna zbornica Slovenije. Program za vodenje socialno varstvenega zavoda traja 200 ur, v katerega se bodo vključevali novi imenovani direktorji, lahko se ga udeležijo tudi obstoječi direktorji in srednji vodstveni kader, vse skladno…
Rok: 15.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:28.09.21* Inštitut Evropske investicijske bank…
Področja:Izobraževanje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:EIBURS, Zeleni dogovor, raziskave
EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem…
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirajo so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica: izobraževanja,promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,prireditve s področja kmetijstva in podeželja,nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani…
1
Rok: 24.11.21
Projekti do:2.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje
Ukrep bo izboljšal dostop evropskih MSP do kitajskega trga, tako da jim bo zagotovil prvo vrsto in celovit nabor praktičnih podpornih storitev (publikacije, praktično usposabljanje, storitev vprašajte strokovnjaka, spletni seminarji, itd.), ki jih bodo pripravile na poslovanje na Kitajskem.Pričakovani rezultati so:Izboljšane informacijske storitve in služba za pomoč MSP o novih poslovnih priložnostih na Kitajskem.Razvoj ozaveščenosti…
Rok: 15.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* Inštitut Evropske investicijske bank…
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:EIBURS, raziskave
EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem…
Rok: 01.10.21
Projekti do:9.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:21.09.21* Mestna občina Celje
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva.Ukrep 1: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanjanamen sofinanciranja ukrepa je usmeritev osnovnošolcev v manjkajoče poklice na trgu dela, seznanitev osnovnošolcev in njihovih staršev z dejavniki odločanja za nadaljevanje karierne poti po osnovni šoli, možnosti pridobitve štipendij, z znanji potrebnimi za uspešno delo in življenje…
Rok: 28.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.09.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:MSCA, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje raziskovalnih projektov tistim prijaviteljem, ki so se prijavili na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (IF) z oznako H2020-MSCA-IF-2020 in so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85% ali več ter jim je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija…
Rok: 04.10.21
Projekti do:13.800 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:14.09.21* Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:usposabljanje
Z namenom spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev in s tem prispevanja k razvijanju kompetenc šolajočih je cilj razpisa vključitev in usposabljanje 50 timov za uvajanje, pri čemer se 50 učiteljem začetnikom zagotovi učinkovito uvajalno obdobje, ki temelji na mentorstvu in timskem pristopu. V okviru posameznega projekta bo posamezni učitelj začetnik zaposlen na projektnem…
Rok: 20.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva
Sofinanciranje programov turističnih društev, ki so v javnem interesu.organizacija prireditevkulturni programi za ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščineprogrami razvoja in urejanja kraja, kot so razgledišča, vstopne točke, počivališča itd.trženje in promocijarazvoj in vzdrževanje turistične infrastruktureturistični proizvodi in spominkiozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstvaaktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in izobraževanje članov društev
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, usposabljanje
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-CYBER-D-IECTE: Improved efficiency of cyber trainings and exercisesSklad spodbuja sodelovanje med podjetji vseh velikosti in raziskovalnimi akterji po vsej EU pri raziskavah in razvoju najsodobnejše in interoperabilne obrambne…
Rok: 16.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.09.21* Občina Kamnik
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Zdravje
Ključne bes.:dobrodelnost, prireditve, šport
Sofinanciranje prireditev in projektov, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale razpise ali pozive v Občini Kamnik. Sofinancirale se bodo večje prireditve in projekti društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok in mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti. Financirale se bodo tudi prireditve in projekti, ki so brez specifičnih…