Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Izobraževanje, Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-sof…
Celotni budžet: 30.000
Rok za oddajo: 15.06.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: čebelarstvo
Zanimiv razpis?

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022.
 

Do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Ni dodatnih informacij

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov so:

  • 3D-model povečane čebele, velikosti najmanj 1 m, z video vsebinami;
  • slikovni sati z utežmi;
  • anatomski modeli notranjosti čebele in posameznih delov čebeljega telesa;
  • kovček/omara za didaktične pripomočke;
  • preparat herbarij medovitih rastlin;
  • modeli čebele, velikosti najmanj 15 cm, v tehniki tridimenzionalnega tiska

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 3. 2022, in traja do vključno 15. 6. 2022, do23.59 ure.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do 15. 6. 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *