Grantly ima na razpolago trenutno 4 odprtih razpisov za "izobraževanje".


Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:izobraževanje, prireditve, promocija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:07.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobraževanje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov.  
Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobraževanje, oprema
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva. 
Rok: 15.07.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:31.05.21* NCP FLANDERS
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:digitalizacija, izobraževanje, partnerstva, razvoj, sodelovanje, tehnologija
BETTER FACTORY  je štiriletni projekt, ki ga financira Horizon 2020, katerega namen je evropskim proizvajalcem pomagati, da postanejo bolj konkurenčni na svetovnem trgu.Proizvodna podjetja bodo odkrila nove poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo ujemala s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov, zahvaljujoč sodelovanju z umetniki in dobavitelji tehnologije v času trajanja projekta Better…