Grantly ima na razpolago trenutno 14 odprtih razpisov za "mladina".


Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladina, občinski
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine: mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.), mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.), stroški delovanja izvajalcev mladinskih…
Rok: 15.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:mladina, občinski
Podprti bodo programi v mladinskem sektorju, namenjeni mladim, ki bivajo na območju MOM, in sicer iz naslednjih področij: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in…
Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, občinski
Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi. 
Rok: 10.05.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:Horizon, mladina, podpora
Preoblikovanje gospodarstva in hiter razvoj tehnologije sta spremenila pogoje zaposlovanja in nabor znanj, ki so potrebna za razvoj lastnega podjetja. Izobraževalne ustanove bi morale bolj kot kdaj koli prej sodelovati s poslovnim sektorjem, da bi študente pripravile na hitro spreminjajoče se delovno okolje s spodbujanjem njihovih podjetniških kompetenc. V primerjavi z gosto poseljenimi območji okoli…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, mladina, mladinske organizacije, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Šlo bo za sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov v Občini Slovenj Gradec v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Področje delovanja Mladinskega sveta SG; Neformalno izobraževanje mladih; Aktivna participacija mladih; Športne rekreativne aktivnosti; Kulturno umetniška produkcija mladih v lokalni skupnosti; 
Rok: 18.02.22
Projekti do:650 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.02.22* Celjski mladinski center
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:covid-19, glasba, gledališče, mladina, občinski
Namen podpore je dodatno spodbuditi aktivno participacijo mladih in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi za mlade in prispevajo k aktivnemu delovanju mladih v lokalnem okolju ter osebnem razvoju mladih. Podprti bodo mladinski projekti, ki jih bodo pripravili in izvajali mladi med 15. in 29. letom starosti in bodo namenjeni mladim. Projekti, se bodo izvajali v…
Rok: 25.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Občina Litija
Področja:Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, občinski
Sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2022. Krili se bodo stroški projektov organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet. 
Rok: 21.02.22
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Urad Republike Slovenije za mladino
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:javni zavod, mladina, mladinske organizacije, usposabljanje
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik…
Rok: 21.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Platforma Sloga
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, ozaveščanje, podnebne spremembe, sodelovanje
Osrednja ciljna skupina, ki jo naslavlja projekt Climate of Change, so mladi državljani Evropske unije, stari od 16 do 35 let, dodatne ciljne skupine so lahko izobraževalci in mladinski delavci, širša splošna javnost, itd. Cilji izbranih projektov morajo biti: ozaveščati o podnebnih migracijah, podnebnih spremembah, trajnostnem razvoju in globalni nepravičnosti;ozaveščati o povezavah med globalnimi in lokalnimi razsežnostmi podnebnih…
Rok: 23.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, mladina, šport
Razpis je namenjen podpori organizaciji športnih dogodkov z evropsko razsežnostjo na naslednjih področjih: prostovoljstvo v športu; socialno vključevanje prek športa; boj proti diskriminaciji v športu, vključno z enakostjo spolov; spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti. 
Rok: 16.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.
Rok: 02.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropski parlament
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, spodbujanje enakosti, vključenost
Pričakuje se, da bodo organizacije, izbrane za sofinanciranje v okviru tega razpisa, lokalne ali mladinske organizacije (kot glavni prijavitelji). Partnerstvo z javnim organom za izvedbo dogodka se bo štelo kot prednost, z namenom zagotovljanja močne povezave z lokalno ravnjo in trdno operativna zmogljivostjo. Glavni cilj je približati Evropski parlament državljanom z organizacijo dveh lokalnih evropskih mladinskih…
Rok: 06.04.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:mladina, partnerstva, prostovoljno delo, prostovoljstvo
Ekipe prostovoljcev na prednostnih področjih so obsežni projekti z velikim učinkom, ki podpirajo prostovoljne dejavnosti, ki jih izvajajo mladi iz vsaj dveh različnih držav, ki se združujejo, da bi izrazili solidarnost z izvajanjem kratkoročnih ukrepov, ki obravnavajo skupne evropske izzive na področjih politik, ki se vsako leto določijo na ravni EU. Dejavnosti prostovoljskih skupin na prednostnih…
Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…