Grantly ima na razpolago trenutno 12 odprtih razpisov za "čebelarstvo".


Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.07.21* Občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sofinancira se delovanje neprofitnih društev ali zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Rok: 31.07.21
Projekti do:6.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Podjetja
Objava:02.07.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Drugi razpis za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2021. Sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Rok: 31.07.21
Projekti do:14.400 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.07.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja.
Rok: 31.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:29.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v letu 2021.
Rok: 31.07.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa osnovne opreme, ki je potrebna za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v obdobju 2020-2022.
Rok: 16.07.21
Projekti do:300 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021. 
Rok: 16.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021.
Rok: 16.07.21
Projekti do:200 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021.
Rok: 09.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP
Objava:22.06.21* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naslednjih ukrepov:  Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUkrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Rok: 07.09.21
Projekti do:21.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:25.05.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:kmetijstvo, transport, čebelarstvo
Ukrepi so razdeljeni v dva sklopa.Prvi so opisani pod točko 15. 1. in zajemajo izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture.Drugi ukrepi spadajo pod točko 15. 2. in so usmerjeni k ustvarjanju pogojev…
Rok: 28.05.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:čebelarstvo
Vzpostavitev devetih učnih čebelnjakov. Z njimi se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.
Rok: 19.04.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale
Objava:28.03.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija…