Grantly ima na razpolago trenutno 18 odprtih razpisov za "čebelarstvo".


Rok: 15.06.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022. 
Rok: 31.07.22
Projekti do:14.400 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme. 
Rok: 15.06.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale
Objava:25.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. 
Rok: 11.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:koncesija, čebelarstvo
Predmet koncesije je izvajanje nalog javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki obsega naslednje naloge: svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list…
Rok: 15.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, kmetijstvo, okolje, čebelarstvo
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-01-twostage: Maintaining and restoring pollinators and pollination services in European agricultural landscapes HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-02-twostage: Boosting breeding for a sustainable, resilient and competitive European legume sector HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-03-twostage: Resilient…
Rok: 30.11.21
Projekti do:10.024 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:25.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet razpisa je vzpostavitev petih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. 
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.07.21* Občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sofinancira se delovanje neprofitnih društev ali zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Rok: 31.07.21
Projekti do:6.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Podjetja
Objava:02.07.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Drugi razpis za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2021. Sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Rok: 31.07.21
Projekti do:14.400 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.07.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja.
Rok: 31.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:29.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v letu 2021.
Rok: 31.07.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa osnovne opreme, ki je potrebna za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v obdobju 2020-2022.
Rok: 16.07.21
Projekti do:300 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021. 
Rok: 16.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021.
Rok: 16.07.21
Projekti do:200 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021.
Rok: 09.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP
Objava:22.06.21* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naslednjih ukrepov:  Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUkrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Rok: 07.09.21
Projekti do:21.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:25.05.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:kmetijstvo, transport, čebelarstvo
Ukrepi so razdeljeni v dva sklopa.Prvi so opisani pod točko 15. 1. in zajemajo izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture.Drugi ukrepi spadajo pod točko 15. 2. in so usmerjeni k ustvarjanju pogojev…
Rok: 28.05.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:čebelarstvo
Vzpostavitev devetih učnih čebelnjakov. Z njimi se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.
Rok: 19.04.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:28.03.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija…