Izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti uprizoritvene umetnosti

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Spletna stran: https://www.jskd.si/financiranje/drugi_pozivi/drugi_22/lj_pr…
Celotni budžet: 130.000
Rok za oddajo: 18.03.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: društva, gledališče, ljubiteljska kultura, občinski, umetnost
Zanimiv razpis?

Šlo bo za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD. 

Področje financiranja je razdeljeno na štiri programske sklope: 

 • produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024, 
 • postprodukcija – zajema programske enote, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma in v tujini v obdobju od 2022 do 2024, 
 • mednarodno sodelovanje – zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini, 
 • kulturna vzgoja – zajema pripravo in izvedbo gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih. 

Cilji spodbud so naslednji:

 • spodbujanje izvirne in kakovostne ustvarjalnosti na področju gledališča,
 • podpora kakovostnim programom, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in prispevajo k razvoju Mestne občine Ljubljana na področju kulture,
 • povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju Mestne občine Ljubljana,
 • povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
 • podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana,
 • povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju Mestne občine Ljubljana.

Do prijave so upravičena kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. 

Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis občine Ljubljana do teh sredstev niso upravičene. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za leto 2022 znaša 130.000 EUR.

Zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov.

 

 

Prijave so možne do 18. marca 2022.

 

Prijavitelj ustreza posebnim pogojem, če:

 • zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa,
 • ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa na področju razpisa, kar dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov,
 • je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti,
 • je v preteklih letih izvedel program oz. projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo s fotokopijo najmanj petih kritiških in medijskih odmevov
 • Prijavitelj ustreza posebnim pogojem tega razpisa, če je na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče v preteklih treh letih izvedel najmanj:
 • najmanj pet premiernih produkcij na letni ravni,
 • dvajset programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna vzgoja.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *