Grantly ima na razpolago trenutno 11 odprtih razpisov za "mediji".


Rok: 01.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:01.09.21 AI4media
Področja:Digitalizacija, Družba, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, inovacije, mediji, raziskave, razvoj
Projekt AI4Media, ki ga financira EU, želi vzpostaviti center odličnosti in široko mrežo raziskovalcev v Evropi in zunaj nje. Projekt temelji na izzivih, tveganjih in priložnostih, ki jih je široka uporaba umetne inteligence prinesla medijem, družbi in politiki.Projekt se bo sredotočil na zagotavljanje naslednje generacije ključnih napredkov na področju umetne inteligence, ki bodo služili sektorju…
Rok: 29.10.21
Projekti do:1.950.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva, sodelovanje
Sofinanciranje dveh projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi.Razpis ima dva sklopa, v okviru vsakega bo podprt en konzorcij:Sklop 1: vseevropski odzivni mehanizem za omejevanje kršitev in zmanjševanja svobode tiska in medijevSklop 2: sklad za nujno podporo raziskovalnim novinarjem in medijskim organizacijam za zagotovitev svobode medijev v EU
Rok: 04.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.09.21* International Press Institute (IPI)
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, sodelovanje
V okviru razpisa lahko novinarji in medijske organizacije pridobijo sredstva za sofinanciranje projektov raziskovalnega novinarstva, v katerih sodelujeta ekipi iz najmanj dveh držav članic EU. Upoštevani bodo projekti o vseh temah. To med drugim vključuje korupcijo, nezakonito bogatenje in finančni kriminal, varnost, demokracijo in človekove pravice, okolje in podnebne spremembe, zdravje, vključno s pandemijo COVID-19.
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
Zbiranje predlogov za vzpostavitev projektov evropskih medijskih platform, katerih cilj je izboljšati dostop državljanov Unije do zaupanja vrednih informacij po vsej Uniji.Projekti bi morali spodbujati načine za razvoj tehničnih sistemov za izboljšanje in razširitev ponudbe kakovostnih novic in/ali programov, ki temeljijo na visokih standardih kakovosti ter evropskih pravicah in vrednotah.Platforme bi morale omogočati, da so…
Rok: 14.09.21
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti mrežo radijskih postaj, ki pripravljajo in razširjajo uredniško neodvisne informacije o zadevah EU. Izbrani projekt bo povečal poročanje in razpravo o evropskih temah v etru in digitalnih formatih z vseevropskih stališč in/ali s primerjavo različnih stališč znotraj Evrope.
Rok: 01.09.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Notranje zadeve
Ključne bes.:mediji, sodelovanje, spodbujanje
Cilj tega razpisa je zbiranje predlogov s spodbujanjem strateškega sodelovanja z mediji prispevati k večji udeležbi in ozaveščenosti državljanov o konferenci na temo prihodnost Evrop. Ključni kazalnik uspešnosti za merjenje doseganja glavnega cilja razpisa za zbiranje predlogov je število sofinanciranih komunikacijskih ukrepov, število ur pozornosti (ocenjena izpostavljenost) in število ljudi, ki so bili s sofinanciranimi…
Rok: 15.09.21
Projekti do:1.762.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.06.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji
Večja razpoložljivost, pokritost in poraba novic o zadevah Unije v vsaj petih jezikih Unije. Priprava, urejanje in kroženje novic, ki jih pripravljajo profesionalna medijska podjetja v Uniji, prek skupnih vozlišč in sistemov dostave. Dolgoročno bi to lahko privedlo do večje vključenosti državljanov v evropske novice in zadeve ter pomagalo povečati raven zaupanja v kakovostne medijske…
Rok: 27.08.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.06.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji, partnerstva
Komisija si prizadeva zagotoviti spoštovanje medijske svobode in pluralizma z vsemi instrumenti, ki jih ima na voljo. Svoboda medijev in pluralizem sta temeljni pravici, zapisani v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in predstavljata bistvene temelje demokratičnih družb. Kakovostni informativni mediji in kakovostno novinarstvo so bistveni za delovanje demokratične družbe. Zato je treba svobodno in…
Rok: 10.08.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:24.06.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji
Medijska (re)prezentacija in prepoznavnost ranljivih skupin, kot so migranti in begunci, je v glavnih medijih po vsej Evropi še vedno zelo obrobna. Namen tega razpisa je izboljšati prepoznavnost teh ranljivih skupin v medijih, tako da jih podpremo, da s svojimi spretnostmi in znanjem sami prispevajo k oblikovanju njihovega prikazovanja v medijih. Cilj razpisa je dati glas tem…
Rok: 23.07.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.06.21* Evropski parlament
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji
Gre za javno naročilo Evropskega parlamenta za storitve spremljanja in analize slovenskih medijev. Splošni cilj analize medijev je vzpostaviti sistem stalnih povratnih informacij in učenja za EP. Analiza medijev bo Evropskemu parlamentu pomagala pri boljšem obveščanju državljanov EU in posameznih ciljnih skupin o politikah EU. Za dosego tega se Evropski parlament delno zanaša na zunanje strokovno…
Rok: 03.01.22    Udeležba: 75%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.05.21* ZGroup
Področja:
Ključne bes.:mediji
Dodelitev sponzorskih sredstev, s katerimi želijo različnim organizacijam, društvom, podjetjem in posameznikom omogočiti spletno prisotnost in njihovo delovanje. Prijavite so odprte za kategorijo 4, ki vam omogoča 25% kompenzacijo.