Grantly ima na razpolago trenutno 19 odprtih razpisov za "mediji".


Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Svet romske skupnosti
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:mediji, romi
Cilji je spodbujanje priprave in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.);utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;ozaveščanje večinskega…
Rok: 04.05.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.02.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija, mediji
Spodbude so namenjene strokovnjakom avdiovizualnega sektorja. Cilj je krepitev zmogljivosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja za prilagajanje novim ustvarjalnim procesom in novim poslovnim modelom, da bi čim bolj povečali in v celoti izkoristili priložnosti digitalnih inovacij v celotni vrednostni verigi. Iniciative bodo namenjene krepitvi zmogljivosti za popolno izkoriščanje ustvarjalnega in komercialnega potenciala digitalnega prehoda v vseh formatih in…
Rok: 06.04.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, mediji
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 20.04.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:AI, Horizon, civilna družba, demokracija, mediji, politika
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participationHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracyHORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political…
Rok: 10.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Mestna občina Maribor
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:film, kulturne organizacije, leposlovje, mediji, občinski, umetnost
Razpis se nanaša na sofinanciranje celoletnih ali ciklično zasnovanih in za daljše obdobje načrtovanih javnih nepridobitnih kulturnih programov v letih 2022-2023 na področjih:2.1 založniških in izdajateljskih dejavnosti; sofinanciranje je namenjeno programom izvirnega leposlovnega in humanističnega založništva s katerimi se spodbuja izdajanje del pretežno mariborskih avtorjev oziroma del s tematiko o Mariboru in regiji, ali del,…
Rok: 29.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.11.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji
Namen projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: tiskanih medijev;radijskih programov;televizijskih programov;elektronskih publikacij.Sofinancira se ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno…
Rok: 01.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:01.09.21 AI4media
Področja:Digitalizacija, Družba, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, inovacije, mediji, raziskave, razvoj
Projekt AI4Media, ki ga financira EU, želi vzpostaviti center odličnosti in široko mrežo raziskovalcev v Evropi in zunaj nje. Projekt temelji na izzivih, tveganjih in priložnostih, ki jih je široka uporaba umetne inteligence prinesla medijem, družbi in politiki.Projekt se bo sredotočil na zagotavljanje naslednje generacije ključnih napredkov na področju umetne inteligence, ki bodo služili sektorju…
Rok: 29.10.21
Projekti do:1.950.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva, sodelovanje
Sofinanciranje dveh projektov na področju spodbujanja svobode medijev in raziskovalnega novinarstva v Evropi.Razpis ima dva sklopa, v okviru vsakega bo podprt en konzorcij:Sklop 1: vseevropski odzivni mehanizem za omejevanje kršitev in zmanjševanja svobode tiska in medijevSklop 2: sklad za nujno podporo raziskovalnim novinarjem in medijskim organizacijam za zagotovitev svobode medijev v EU
Rok: 04.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.09.21* International Press Institute (IPI)
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, sodelovanje
V okviru razpisa lahko novinarji in medijske organizacije pridobijo sredstva za sofinanciranje projektov raziskovalnega novinarstva, v katerih sodelujeta ekipi iz najmanj dveh držav članic EU. Upoštevani bodo projekti o vseh temah. To med drugim vključuje korupcijo, nezakonito bogatenje in finančni kriminal, varnost, demokracijo in človekove pravice, okolje in podnebne spremembe, zdravje, vključno s pandemijo COVID-19.
Rok: 21.10.21
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
S tem razpisom za zbiranje predlogov se izvaja drugi pilotni projekt EP Evropska javna sfera: nova spletna medijska ponudba za mlade Evropejce.Podobno kot lani so na voljo predlogi konzorcijev, ki združujejo vsaj 5 medijskih organizacij iz vsaj 5 držav članic EU, da bi dnevno pripravljali vsebine iz vse Evrope, ki spodbujajo razmišljanje o aktualnih zadevah…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
Zbiranje predlogov za vzpostavitev projektov evropskih medijskih platform, katerih cilj je izboljšati dostop državljanov Unije do zaupanja vrednih informacij po vsej Uniji.Projekti bi morali spodbujati načine za razvoj tehničnih sistemov za izboljšanje in razširitev ponudbe kakovostnih novic in/ali programov, ki temeljijo na visokih standardih kakovosti ter evropskih pravicah in vrednotah.Platforme bi morale omogočati, da so…
Rok: 14.09.21
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti mrežo radijskih postaj, ki pripravljajo in razširjajo uredniško neodvisne informacije o zadevah EU. Izbrani projekt bo povečal poročanje in razpravo o evropskih temah v etru in digitalnih formatih z vseevropskih stališč in/ali s primerjavo različnih stališč znotraj Evrope.
Rok: 21.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Kultura
Ključne bes.:Communication networks, Horizon, film, information society, mediji, novinarstvo, umetnost
Izdelava prototipov naprednih rešitev za ustvarjanje, distribucijo in porabo novih inovativnih izdelkov za medije. Podpora inovacijam v medijih, vključno z inovacijami XR, z interdisciplinarnim sodelovanjem, ki vključuje različne poklicne skupine (vključno z umetniki, oblikovalci, novinarji in medijskimi strokovnjaki, filmarji, oblikovalci iger, programerji ali akademskimi raziskovalci).Prednostni nalogi:spodbujanje razvoja naprednih rešitev za ustvarjanje, distribucijo in potrošnjo novih…
Rok: 01.09.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Notranje zadeve
Ključne bes.:mediji, sodelovanje, spodbujanje
Cilj tega razpisa je zbiranje predlogov s spodbujanjem strateškega sodelovanja z mediji prispevati k večji udeležbi in ozaveščenosti državljanov o konferenci na temo prihodnost Evrop. Ključni kazalnik uspešnosti za merjenje doseganja glavnega cilja razpisa za zbiranje predlogov je število sofinanciranih komunikacijskih ukrepov, število ur pozornosti (ocenjena izpostavljenost) in število ljudi, ki so bili s sofinanciranimi…
Rok: 15.09.21
Projekti do:1.762.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.06.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji
Večja razpoložljivost, pokritost in poraba novic o zadevah Unije v vsaj petih jezikih Unije. Priprava, urejanje in kroženje novic, ki jih pripravljajo profesionalna medijska podjetja v Uniji, prek skupnih vozlišč in sistemov dostave. Dolgoročno bi to lahko privedlo do večje vključenosti državljanov v evropske novice in zadeve ter pomagalo povečati raven zaupanja v kakovostne medijske…
Rok: 27.08.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.06.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji, partnerstva
Komisija si prizadeva zagotoviti spoštovanje medijske svobode in pluralizma z vsemi instrumenti, ki jih ima na voljo. Svoboda medijev in pluralizem sta temeljni pravici, zapisani v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in predstavljata bistvene temelje demokratičnih družb. Kakovostni informativni mediji in kakovostno novinarstvo so bistveni za delovanje demokratične družbe. Zato je treba svobodno in…
Rok: 10.08.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:24.06.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji
Medijska (re)prezentacija in prepoznavnost ranljivih skupin, kot so migranti in begunci, je v glavnih medijih po vsej Evropi še vedno zelo obrobna. Namen tega razpisa je izboljšati prepoznavnost teh ranljivih skupin v medijih, tako da jih podpremo, da s svojimi spretnostmi in znanjem sami prispevajo k oblikovanju njihovega prikazovanja v medijih. Cilj razpisa je dati glas tem…
Rok: 23.07.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.06.21* Evropski parlament
Področja:Družba
Ključne bes.:mediji
Gre za javno naročilo Evropskega parlamenta za storitve spremljanja in analize slovenskih medijev. Splošni cilj analize medijev je vzpostaviti sistem stalnih povratnih informacij in učenja za EP. Analiza medijev bo Evropskemu parlamentu pomagala pri boljšem obveščanju državljanov EU in posameznih ciljnih skupin o politikah EU. Za dosego tega se Evropski parlament delno zanaša na zunanje strokovno…