Grantly ima na razpolago trenutno 5 odprtih razpisov za "gledališče".


Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:društva, gledališče, ljubiteljska kultura, občinski, umetnost
Šlo bo za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD. Področje financiranja je razdeljeno na štiri programske sklope: produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024, postprodukcija -…
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:film, gledališče, kulturna društva, literatura, ljubiteljska kultura, ples, umetnost, usposabljanje, založništvo
Sofinancirali se bodo projekti kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;založniški in AV…
Rok: 18.02.22
Projekti do:650 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.02.22* Celjski mladinski center
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:covid-19, glasba, gledališče, mladina, občinski
Namen podpore je dodatno spodbuditi aktivno participacijo mladih in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi za mlade in prispevajo k aktivnemu delovanju mladih v lokalnem okolju ter osebnem razvoju mladih. Podprti bodo mladinski projekti, ki jih bodo pripravili in izvajali mladi med 15. in 29. letom starosti in bodo namenjeni mladim. Projekti, se bodo izvajali v…
Rok: 09.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, film, fotografija, glasba, gledališče, javni zavod, literatura, ljubiteljska kultura, občinski, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost, založništvo
Občina Kamnik bo sofinancirala kulturne programe in projekte, z namenom zagotavljanja javnih kulturnih dobrin v javnem interesu. Področja, ki bodo podprta so ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska, video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, itd. Projekti bodo podprti z namenom širiti kulturo med občane in bodo pomenili prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine. 
Rok: 21.01.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:13.12.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:glasba, gledališče, projekti, umetnost
Sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2022 do 2025, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2022 do 2023.