Grantly ima na razpolago trenutno 39 odprtih razpisov za "film".


Rok: 04.10.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:06.09.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:film
Namen projektnega razpisa za sofinanciranje AV mini serije na podlagi literarne predloge slovenskega pisatelja Draga Jančarja z naslovom To noč sem jo videl je spodbujanje razvoja slovenske avdiovizualne industrije in ustvarjanja slovenskih avdiovizualnih del, kot so celovečerni televizijski filmi in drame, kulturno – umetniške in razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna dela.Gre za…
Rok: 04.10.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:06.09.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:film
Cilj je sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov v kinematografih in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo z namenom večje dostopnosti in distribucije teh del na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter večje uporabe digitalnih tehnologij. Razpis je razdeljen na sklopa A – Distribucija in…
Rok: 11.10.21
Projekti do:135.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.08.21 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, glasba, umetnost
Sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci programov izvedli v obdobju od 2022 do vključno 2025.Glasbene umetnostiIntermedijske umetnostiUprizoritvene umetnostiVizualne umetnostiCilj razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s  podporo programom izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalni ravni bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno…
Rok: 20.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.08.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, sodelovanje
Medtem ko je avdiovizualno industrijo močno prizadel izbruh bolezni COVID-19, naj bi ta novi ukrep podprl talente in evropska podjetja ter prispeval k okrevanju sektorja.Namen tega pripravljalnega ukrepa Pisanje po evropsko je pomagati Evropi doseči visoko raven odličnosti pri ustvarjanju in pisanju visokokakovostnih igranih serij, ki lahko dosežejo čezmejno občinstvo. Za dosego tega cilja bodo v…
Rok: 17.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, razvoj
Cilj podpore evropskemu skupnemu razvoju je podpreti sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji, ki razvijajo dela z velikim potencialom za mednarodno občinstvo.Pričakovani rezultatiVečje sodelovanje v razvojni fazi med evropskimi produkcijskimi hišami iz različnih držav in z različnih trgov ter posledično večje število koprodukcij.Večja kakovost, izvedljivost, čezmejni potencial in tržna vrednost izbranih projektov.Močnejši položaj na evropskih in…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, umetnost
Ustvarjalni inovacijski laboratorij spodbuja akterje iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preizkušanju inovativnih digitalnih rešitev z morebitnim pozitivnim dolgoročnim vplivom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Laboratorij omogoča oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve…
Rok: 25.08.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 85%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju. Cilj ukrepa je okrepiti neodvisnost producentov v odnosu do izdajateljev televizijskih programov in digitalnih platform, okrepiti sodelovanje med…
Rok: 25.08.21
Projekti do:510.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Podpora bo namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki lahko razvijejo od 3 do 5 avdiovizualnih del za komercialno uporabo (igranih, animiranih in ustvarjalnih dokumentarnih filmov). To naj bi produkcijskim družbam omogočilo zmanjšanje tveganj ter povečalo njihovo sposobnost privabljanja in ohranjanja talentov. 
Rok: 12.08.21
Projekti do:310.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:film
Cilj evropske podpore za razvoj mini platen je spodbujati konkurenčnost evropskih neodvisnih produkcijskih podjetij in povečati njihovo ekonomsko težo na trgu. Cilj je tudi povečati zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj projektov z možnostjo kroženja po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropsko in mednarodno koprodukcijo.
Rok: 26.08.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:film, razvoj
Cilj razpisa je podpreti razvoj znanj, spretnosti in talentov. Spodbujati talente in spretnosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja. Krepitev zmogljivosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja za prilagajanje novim ustvarjalnim procesom in novim poslovnim modelom, da bi čim bolj in v celoti izkoristili priložnosti digitalnih inovacij v celotni vrednostni verigi.
Rok: 24.08.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Ta ukrep je namenjen spodbujanju razvoja in širjenja inovativnih orodij in poslovnih modelov za izboljšanje vidnosti, dostopnosti, občinstva in raznolikosti evropskih del v digitalni dobi in  konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije.
Rok: 10.08.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Cilj razpisa je: spodbuditi upravljavce kinematografov, da s spodbudami in projekti sodelovanja predvajajo znaten delež tujih evropskih filmov.Prispevati k povečanju zanimanja občinstva za tuje filme, vključno z razvojem dejavnosti za mlade obiskovalce kinematografov.Pomagati kinematografom, da prilagodijo svojo strategijo spreminjajočemu se okolju, vključno s spodbujanjem inovativnih pristopov v smislu doseganja občinstva in vključevanja ter partnerstev z drugimi…
Rok: 17.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:23.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo evropskemu skupnemu razvoju za leto 2021.Cilj podpore evropskemu skupnemu razvoju je podpreti sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji, ki razvijajo dela z velikim potencialom za mednarodno občinstvo.
Rok: 07.07.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:22.06.21* Konzorcij projekta Perform Europe
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, sodelovanje, umetnost
K sodelovanju so vabljeni vsi zainteresirani producenti (organizacije, umetniki, kolektivi, podjetja in izvajalci, ki so ustvarili umetniško delo) in izvajalci (festivalov, prizorišč in druge organizacije, ki ponujajo predstavitveni kontekst), za sodelovanje v procesu skupnega učenja in mreženja, ki ga organizira Perform Europe.Razpis bo potekal v dveh korakih. V drugem koraku, med in po sodelovanju v procesu…
Rok: 24.08.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.06.21* Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, spodbujanje
Program podpira širšo distribucijo novejših nenacionalnih evropskih filmov, tako da spodbuja prodajne agente in zlasti kinematografske distributerje, da vlagajo v promocijo in ustrezno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov. Želeni rezultati bi bili večje naložbe v promocijo in distribucijo nenacionalnih evropskih filmov v kinematografih oziroma na spletu s ciljem povečati doseg občinstva. Razvoj povezav med produkcijskim in distribucijskim…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Digitalizacija, Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno, partnerstva, umetnost
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo laboratorijem za ustvarjalne inovacije.Cilj je spodbujanje akterjev iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preizkušanju inovativnih digitalnih rešitev z dolgoročnim pozitivnim učinkom na kulturne in ustvarjalne sektorje. Prednost obravnave bosta imeli naslednji dve temi, in sicer ozelenitev v ustvarjalnih in kulturnih sektorjih ter inovativna izobraževalna…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za razvoj občinstva in filmsko vzgojo v letu 2021. Cilj je spodbuditi zanimanje in povečati znanje občinstva za evropske filme in avdiovizualna dela, vključno s posebnimi programi o filmski dediščini. Gre za krepitev vseevropskega sodelovanja za inovativne projekte razvoja občinstva in filmske vzgoje, zlasti z uporabo novih…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno, partnerstva
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za čezmejno sodelovanje med evropskimi ponudniki videa na zahtevo v letu 2021.Cilj je okrepiti čezmejno sodelovanje med evropskimi platformami videa na zahtevo (VOD) s skupnimi dejavnostmi za povečanje spletnega občinstva evropskih avdiovizualnih vsebin. Izboljšati konkurenčnost in privlačnost evropskih platform VOD, ki ponujajo znaten delež nenacionalnih evropskih…