Grantly ima na razpolago trenutno 10 odprtih razpisov za "turistična društva".


Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:turistična društva, turizem
Šlo bo za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode. Sredstva se lahko dodelijo za tri programe, in sicer za projekte, prireditve in poslovanje. 
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2022 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),akcije na področju ohranjanja kulturne…
Rok: 17.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.02.22* Mestna občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Šlo bo za sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini in so v razpisnem obdobju od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 izvajali naslednje aktivnosti: Organizirane programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev v mestni občini Krško…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi in projekti turističnih društev, v občini Kranjska Gora, za leto 2022. Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2022 in bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.:…
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kulturna in naravna dediščina, občinski, okolje, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti turističnih društev v letu 2022. Vsebine in programi, ki bodo upravičeni do podpore: spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter varstva okolja;organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev, ki imajo lokalni in širši pomen;izvajanje promocijskih aktivnosti;aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Rok: 16.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, okolje, turistična društva, turizem
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2022 sofinancirala programe turističnih društev, ki imajo sedež društva v občini in delujejo najmanj eno leto.
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2022. Cilji razpisa so: spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti turističnih vsebin,spodbujanje sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti,večanje turistične prepoznavnosti MOK,večanje prihodov in prenočitev turistov v MOK.
Rok: 04.11.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Turistična zveza Slovenije
Področja:Podeželje
Ključne bes.:turistična društva
Sofinancirajo se dejavnosti turističnih društev in zvez v letu 2021.
Rok: 20.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva
Sofinanciranje programov turističnih društev, ki so v javnem interesu.organizacija prireditevkulturni programi za ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščineprogrami razvoja in urejanja kraja, kot so razgledišča, vstopne točke, počivališča itd.trženje in promocijarazvoj in vzdrževanje turistične infrastruktureturistični proizvodi in spominkiozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstvaaktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in izobraževanje članov društev
Rok: 12.07.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:06.07.21* Turizem Ljubljana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turistične prireditve, turizem
Oddaja predlogov za sofinanciranje za leto 2021.