Grantly ima na razpolago trenutno 25 odprtih razpisov za "štipendija".


Rok: 25.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.04.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:umetnost, štipendija
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) v letu 2022.Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu…
Rok: 19.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:kultura, producent, štipendija
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javnih zavodi na področju kulture ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti) izvedli v letu 2022.Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem…
Rok: 19.08.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:18.03.22 Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobrazba, šolstvo, štipendija
Namen javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehniških smeri v študijskem letu 2022/2023 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom…
Glavni cilj programa štipendij je okrepiti razvoj znanja, ki temelji na raziskavah, z izboljšanjem spretnosti in kompetenc študentov ter akademskega…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijstvo, občinski, štipendija
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
Rok: 25.08.22 Več rokov
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj, štipendija
Občini Kranjska Gora bo v letu 2022 dodeljevala denarne spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih – primarna kmetijska proizvodnja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Ukrep št….
Rok: 09.09.22 Več rokov
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Kranj
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, kmetje, občinski, usposabljanje, štipendija
Občina Kamnik bo v letu 2022 sredstva dodelila za naslednje ukrepe: Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepa na…
Rok: 30.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:1.200 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:društva, raziskovalne institucije, srednješolski zavod, tekmovanje, visokošolski zavod, višješolski zavod, štipendija
Dodeljevale se bodo štipendije za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na individualnih ali skupinskih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, ki so se in se bodo začela med 1. 1. 2021 in 31. 8. 2022. Štipendija se dodeli za udeležbo oziroma mobilnost tekmovalcev ali članov tekmovalne skupine ter največ dveh mentorjev. Mentor je do…
Rok: 07.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:04.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:podoktorska znanost, raziskovalna štipendija, štipendija
Podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022. Kandidati se lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev. V letu 2022 je Sloveniji namenjena ena štipendija.
Rok: 27.12.21
Projekti do:7.812 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2021/2022. Namen razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. 
Rok: 31.05.22 Do porabe sredstev   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.11.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, štipendija
Štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+.Štipendije Ad futura programa Erasmus+ za leto 2021 (314. JR)
Rok: 10.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:26.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, MSCA, štipendija
V sklopu programa Obzorje Evropa se izvaja program Marie Skłodowske-Curie, ki z razpisom za Doktorske in podoktorske štipendije, prijaviteljem omogoča predložitev predloge za nove ali obstoječe doktorske ali podoktorske programe, ki vplivajo na izboljšanje človeških virov na področju raziskav in inovacij na regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. A) Doktorski programi: Doktorski programi ponujajo dejavnosti raziskovalnega usposabljanja,…
Rok: 30.09.21
Projekti do:204 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:11.08.21 Urad Vlade Republike Slovenije za Slo…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Štipendije se bodo dodeljevale za študijsko leto 2021/2022. Štipendira se študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje.
Rok: 30.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:štipendija
Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2021/22 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2021). Prijave so možne do 30. avgusta 2021. Vse dodatne informacije so vam dostopne na uradni spletni strani preko storitve SI-PASS.
Rok: 20.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:21.07.21 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republ…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:vojska, štipendija
Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska vabita zainteresirane, odločne, vztrajne in ambiciozne dijake, dijakinje, študente in študentke, da se prijavijo na javni razpis in se potegujejo za izbor na napotitev na prestižno ameriško vojaško akademijo West Point v ZDA in si po končanem študiju zagotovijo nadaljevanje profesionalne častniške poti z zaposlitvijo v Slovenski vojski. Štipendiranje in…
Rok: 12.07.21
Projekti do:1.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:16.06.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Vsako leto se na več odmevnih mednarodnih srečanjih zberejo vrhunski znanstveniki, ki se ukvarjajo z razvojem in sprejemanjem alternativ 3R (zamenjava, zmanjšanje ali izboljšanje) za testiranje na živalih. Stroški, povezani z udeležbo, lahko študentom z obetavnim delom ali mladim znanstvenikom na začetku kariere preprečijo udeležbo na teh dogodkih.Partnerji EPAA zato z veseljem sponzorirajo študentske štipendije…
Rok: 28.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:1.050 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.06.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:štipendija
Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2021, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2021 so vključeni Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2021/2022.
Rok: 28.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.06.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:nadnacionalno, štipendija
Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2022, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2022 so vključeni Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2022/2023.