Grantly ima na razpolago trenutno 13 odprtih razpisov za "štipendija".


Rok: 30.09.21
Projekti do:204 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:11.08.21 Urad Vlade Republike Slovenije za Slo…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Štipendije se bodo dodeljevale za študijsko leto 2021/2022. Štipendira se študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje.
Rok: 30.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:štipendija
Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2021/22 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2021). Prijave so možne do 30. avgusta 2021. Vse dodatne informacije so vam dostopne na uradni spletni strani preko storitve SI-PASS.
Rok: 20.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:21.07.21 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republ…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:vojska, štipendija
Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska vabita zainteresirane, odločne, vztrajne in ambiciozne dijake, dijakinje, študente in študentke, da se prijavijo na javni razpis in se potegujejo za izbor na napotitev na prestižno ameriško vojaško akademijo West Point v ZDA in si po končanem študiju zagotovijo nadaljevanje profesionalne častniške poti z zaposlitvijo v Slovenski vojski. Štipendiranje in…
Rok: 12.07.21
Projekti do:1.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:16.06.21* Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Vsako leto se na več odmevnih mednarodnih srečanjih zberejo vrhunski znanstveniki, ki se ukvarjajo z razvojem in sprejemanjem alternativ 3R (zamenjava, zmanjšanje ali izboljšanje) za testiranje na živalih. Stroški, povezani z udeležbo, lahko študentom z obetavnim delom ali mladim znanstvenikom na začetku kariere preprečijo udeležbo na teh dogodkih.Partnerji EPAA zato z veseljem sponzorirajo študentske štipendije…
Rok: 28.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:1.050 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.06.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:štipendija
Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2021, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2021 so vključeni Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2021/2022.
Rok: 28.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.06.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:nadnacionalno, štipendija
Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2022, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2022 so vključeni Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2022/2023.
Rok: 30.11.21
Projekti do:4.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:19.05.21* Občina Velike Lašče
Področja:Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, razvoj, štipendija
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: I.   Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoII.  Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikovIII. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijiIV.  Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlakV.   Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski…
Rok: 30.10.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:raziskave, štipendija
Dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.
Rok: 30.09.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:14.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:nadnacionalno, štipendija
Štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujini za namen izobraževanja ali usposabljanja. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.
Rok: 28.09.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:14.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2020, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike (ter državljanov ZDA v RS). V Fulbright generacijo 2020 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2020/2021. 
Rok: 30.06.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:13.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.
Rok: 31.05.21
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:12.05.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje ene osebe, za štiriletni doktorski študij na European University Institute, ki bo sprejet in se bo v 1. letnik vpisal v študijskem letu 2021/2022, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.
Rok: 17.05.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:30.04.21* Javna agencija za knjigo Republike Sl…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:štipendija
Namen razpisa je izbor prejemnikov in dodelitev delovnih štipendij literarnim kritikom s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca. JAK bo delovne štipendije literarnim kritikom v letu 2021 podelila v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora samozaposlenim na področju literarne kritike in prispevek k razvoju literarne kritike, vrednotenju ter refleksiji književnosti in kakovosti knjižnih del.