Grantly ima na razpolago trenutno 98 odprtih razpisov za "Medn. sodelovanje".


Rok: 24.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, sodelovanje
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je ključno gonilo trajnostne evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti. Krepi inovacijske zmogljivosti EU in njenih držav članic za reševanje velikih izzivov, s katerimi se sooča evropska družba. EIT KIC je integrirano partnerstvo, ki združuje vodilna podjetja, visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije in druge zainteresirane strani v inovacijskem procesu za reševanje…
Podpora nacionalnim (lokalnim) organizacijam civilne družbe, demokratičnim aktivistom in strokovnjakom za človekove pravice, ki se ukvarjajo s kritičnimi vprašanji človekovih…
Rok: 20.12.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:16.11.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, sodelovanje
Gre za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med RS in ZDA v obdobju od 1. julija 2022 do 30. junija 2024. Cilj je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Na razpis se lahko prijavite romunska mikro in mala podjetja. Na tem razpisu lahko dobite podporo za projekte, ki bodo…
Rok: 06.12.21
Projekti do:258.832 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.11.21* UNDEF
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:demokracija
UNDEF poziva k oddaji projektnih predlogov, ki zajemajo enega ali več od osmih področij delovanja.Tematske kategorije:opolnomočenje ženskaktivno državljanstvovladavina prava in človekove pravicevključevanje mladihkrepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje z vladomediji in dostop do informacijširjenje znanjavolitve.
Obseg dejavnosti, upravičenih do podpore v okviru dvostranskega sklada GGC, je širok, vključno z vsemi pobudami, ki vodijo h krepitvi…
Rok: 15.03.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* Obzorje Evropa
Področja:Gospodarstvo, Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo razpis EXCELLENCE HUBS, ki pokriva enega glavnih programov Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora (WIDERA). Kot so ob objavi razpisa sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so namen in ključni cilji javnega razpisa: spodbujanje inovacijske odličnosti v čezmejnih regionalnih ekosistemih, izboljšanje povezav med znanostjo in gospodarstvom ter drugih…
Rok: 24.02.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:civilna družba, demokracija
Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na dveh področjih: Krepitev zmogljivosti in ozaveščanja o Listini EU o temeljnih pravicah. Strateška litigacija. 
Rok: 10.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:03.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Digitalizacija, Družba, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:civilna družba
Sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja sodelovanja v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji. Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na pet področij: volitve v Evropski parlament leta 2024, vpliv pandemije Covid-19 na temeljne pravice in demokratične vrednote, inovativni pristopi in (digitalna) orodja za vključevanje in aktivno participacijo, boj proti dezinformacijam in medijska pismenost, okolje in podnebne spremembe. 
Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je izboljšati pravosodje in pravno državo v Kirgizistanu. Krepitev zmogljivosti javnosti (civilne družbe) za…
Rok: 06.01.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:partnerstva
Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, poleg tega pa tudi številne regionalne jezike ter jezike manjšin, migrantov in pomembnih mednarodnih trgovinskih partnerjev. Številne študije so pokazale, da je na področju digitalnih jezikovnih tehnologij prisotno presenetljivo neravnovesje. Le nekaj jezikov, kot so angleščina, francoščina in španščina, je dobro podprtih na digitalnem področju, medtem ko več kot…
Rok: 16.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:13.09.21 Eureka
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
ITEA 4 je objavila razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskavah in razvoju inovacij na področju programske opreme in projektih digitalne preobrazbe. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za vaš raziskovalno-razvojni projekt. 
Projekti morajo prispevati k okrepljenemu sodelovanju med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi, po možnosti v tesnem sodelovanju z norveškimi…
Cilj je spodbuditi večjo socialno kohezijo v Bolgariji z boljšim medsebojnim razumevanjem med večinsko in manjšinsko kulturo s poudarkom na…
Podpora projektov na Hrvaškem, ki povečujejo zmogljivost sončne energije. Nameščena proizvodnja sončne energije mora biti priključena na električno omrežje. Prijavitelji…
Republika Hrvaška ima zaradi svojega geografskega položaja, geoloških razmer in podnebja zelo ugodne pogoje za uporabo obnovljivih virov energije.
Podpora Evropske unije demokratičnemu upravljanju v Nigeriji. Druga faza programa.
Rok: 30.11.21
Projekti do:350.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.09.21 Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:energija
Pričakuje se, da bodo čezmejni projekti RES prispevali k stroškovno učinkovitemu doseganju cilja obnovljivih virov energije do leta 2030 v EU in k strateški uporabi tehnologij obnovljivih virov energije ter bodo sestavni del okvira za regionalno in čezmejno sodelovanje na področju obnovljivih virov energije.