Grantly ima na razpolago trenutno 118 odprtih razpisov za "Medn. sodelovanje".


Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.23 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 18.04.22
Projekti do:8.380 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.02.22 U.S. Embassy Slovenia
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:
Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji še naprej ponuja majhna nepovratna sredstva za dobro zastavljene in vodene projekte, ki krepijo vezi med ZDA in Slovenijo Upravičene teme projektov so široko opredeljene in vključujejo demokracijo in človekove pravice, varnostna in obrambna vprašanja ter gospodarski in poslovni razvoj.   Uspešni predlogi bodo okrepili razumevanje Združenih držav, vključno z njihovo…
Rok: 20.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Šlo bo za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024, na vseh raziskovalnih področjih. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih hrvaških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav…
Glavni cilj programa štipendij je okrepiti razvoj znanja, ki temelji na raziskavah, z izboljšanjem spretnosti in kompetenc študentov ter akademskega…
Šlo bo za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja ter človekovih pravic. Na razpis se lahko prijavijo…
Rok: 12.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Urbana Evropa
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:infrastruktura, logistika, mobilnost, partnerstva, podnebna nevtralnost, raziskovalci
V okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« (Urban Accessibility and Connectivity – ENUAC) je objavljen nov skupni kitajsko-evropski razpis. Razpisni tematiki: Trajnostna mestna logistika v dobi digitalizacije; vpliv platform za mikrodostavo na splošno učinkovitost, trajnostnost in varnost prevozov in logistike v mestnih okoljih; učinki platform na blaginjo dostavljavcev, črpanih iz množic (crowdsourcing); oblikovanje multimodalnih logističnih sistemov v mestih; načrtovanje…
Gre za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvoja na Filipinih, ki je namenjen civilnodružbenim organizacijam oziroma nevladnim…
Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in razvoja v Kirgizistanu. V okviru prvega sklopa (EIDHR) se lahko…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:društva, gledališče, ljubiteljska kultura, občinski, umetnost
Šlo bo za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD. Področje financiranja je razdeljeno na štiri programske sklope: produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024, postprodukcija -…
Rok: 07.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta češki in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte…
Rok: 07.09.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, razvoj, sodelovanje
Centri poklicne odličnosti (CoVE) stremijo k poklicni odličnosti, ki vključuje številne lokalne zainteresirane strani. Institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogoča hitro prilagajanje ponudbe znanj in spretnosti razvijajočim se gospodarskim in družbenim potrebam, vključno z digitalnim in zelenim prehodom. Centri zagotavljajo priložnosti za začetno usposabljanje mladih ter stalno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih s prožno in pravočasno ponudbo…
Sofinancirali se bodo projekti na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic v Turčiji. Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije,…
Rok: 15.03.22
Projekti do:2.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:26.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, kitajski trg, partnerstva, podpora, usposabljanje
Gre za izboljšanje dostopa evropskih MSP do kitajskega trga. Podjetjem bo zagotovljena vrsta celovitih podpornih storitev, ki jih bodo pripravile na poslovanje na Kitajskem. Preko spletne platforme bodo imela MSP dostop do: ustreznih publikacij s praktičnimi nasveti o tem, kako razviti svojo prisotnost na kitajskem trgu,storitve vprašaj strokovnjaka, ki bo zagotavljala odgovore na bolj specifična vprašanja, kot…
Rok: 21.02.22
Projekti do:65.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:25.01.22* Javna agencija za knjigo Republike Sl…
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:knjige, literatura, prevajanje, prireditve, založništvo
Šlo bo za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023, na naslednjih področjih knjige: Izdaja knjig (IK): izdajanje kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih knjig za otroke, mladino in odrasle; spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti in prevajanja kakovostnih leposlovnih in humanističnih knjig; spodbujanje  založniških standardov; zagotavljanje raznolikosti in večanje dostopnosti kakovostne knjižne produkcije.Bralna kultura…
Krepitev zmogljivosti in zpostavljanje vzpodbudnega okolja za NVO v Džibutiju. Splošni cilj projekta PASOC je podpreti strukturiranje in nastanek civilne…
Razpis za sofinanciranje projektov na področju izboljšanja zaposlitvenih možnosti vključenih v poklicno, tehniško ter podjetniško izobraževanje v Malaviju.
Spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in pravne države. Prednostne naloge so: Zaščita in krepitev moči posameznikov, da bi…
Rok: 06.01.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.12.21* UN Trust Fund to End Violence against…
Področja:Družba, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:civilna družba, ženske
Prednosti bodi imele vloge, ki bodo vključevale medsektorski pristop in sprejele načelo, da pri delu z najbolj marginaliziranimi ženskami in dekleti (med drugim z ženskami in dekleti avtohtonih narodnosti, ženskami in dekleti manjšinskih etnij, osebami LBTIQ+, invalidnimi ženskami in dekleti, starejšimi ženskami, notranje razseljenimi ženskami in dekleti ter begunkami in dekleti, ki so preživele nasilje)…