Sofinanciranje projektov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami v državah v razvoju

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

UN Trust Fund to End Violence against Women

Spletna stran: https://untf.unwomen.org/en/grant-giving/call-for-proposals/…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 06.01.2022
Podelitev min-max: 50.000 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: civilna družba, ženske
Zanimiv razpis?

Prednosti bodi imele vloge, ki bodo vključevale medsektorski pristop in sprejele načelo, da pri delu z najbolj marginaliziranimi ženskami in dekleti (med drugim z ženskami in dekleti avtohtonih narodnosti, ženskami in dekleti manjšinskih etnij, osebami LBTIQ+, invalidnimi ženskami in dekleti, starejšimi ženskami, notranje razseljenimi ženskami in dekleti ter begunkami in dekleti, ki so preživele nasilje) ne bodo pustile nikogar zadaj. Poleg tega skrbniški sklad ZN spodbuja predloge, ki posebno pozornost namenjajo organizacijski odpornosti in trajnosti v hitro spreminjajočih se in zapletenih okoljih, da bi zagotovili trajne transformacijske spremembe ter omogočili hitro prilagajanje in okrevanje po zahtevnih razmerah.

 

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi organizacijami, ženskimi organizacijami in organizacijami, ki temeljijo na skupnosti ter raziskovalne institucije.

Projekti se morajo izvajati, prav tako mora biti prijavitelj uradno registriran v eni od držav, ki so na DAC seznamu upravičenk do ODA (http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm).

Regionalne in mednarodne organizacije morajo ob prijavi izkazati, da je njihov nacionalni partner, ki bo izvajal projekt, uradno registriran v državi izvajanja.

Ureditev partnerstva in odgovornosti: Organizacije se lahko na ta razpis za zbiranje predlogov prijavijo samo enkrat, bodisi kot glavna organizacija prijaviteljica bodisi kot partnerica pri soizvajanju.

Vloga mora vključevati največ tri soizvajalske partnerje, ki bodo prejeli del od zahtevanih sredstev.

Male NVO lahko zaprosijo za sredstva v višini najmanj 50.000 in največ 150.000 ameriških dolarjev za projekte, ki trajajo tri leta Za namene tega razpisa UN Trust Fund kot manjše organizacije prepoznava organizacije, ki so imele v zadnjih treh letih letni proračun manj kot 200.000 ameriških dolarjev.

NVO z višjim letnim proračunom lahko zaprosijo za sredstva v višini od 150.001 do 1 milijona ameriških dolarjev za projekte, ki trajajo tri leta.

Rok za oddajo prijave koncepta je 6. januar 2022, do 12. ure po noči po newyorškem času (EDT).

Upravičene države navedene v spodnjem dokumentu.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *