Grantly ima na razpolago trenutno 40 odprtih razpisov za "Erasmus".


Rok: 15.03.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, inovacije, partnerstva, razvoj, usposabljanje
Po nedavni pandemiji potreba po inovacijah v sistemih izobraževanja in usposabljanja ter pri mladih še nikoli ni bila tako. Inovacije pri poučevanju in učenju so ključnega pomena tako na ravni posameznika kot na institucionalni ravni. Ta razpis bo namenjen spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in sodelovanju ter socialnemu podjetništvu na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja, znotraj sektorjev ali…
Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, visokošolski zavod
Ukrep Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu (CBHE) podpira projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju visokega šolstva. Podpira ustreznost, kakovost, posodobitev in odzivnost visokošolskega izobraževanja v tretjih državah, ki niso vključene v program Erasmus+, za družbeno-gospodarsko okrevanje, rast in blaginjo ter odzivanje na nedavne trende, zlasti gospodarsko globalizacijo, pa tudi…
Rok: 07.04.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju mladine v programu, in tretjimi državami, ki niso pridružene programu. Njihov cilj je podpreti mednarodno sodelovanje in politični dialog na področju mladine in neformalnega učenja kot gonilne sile trajnostnega družbeno-gospodarskega razvoja ter blaginje mladinskih organizacij in mladih. Cilj:povečanje zmogljivosti organizacij,…
Rok: 23.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, usposabljanje
Glavni cilj partnerstev je omogočiti organizacijam povečanje kakovosti in ustreznosti svojih dejavnosti, razviti in okrepiti svoje mreže partnerjev, povečati svojo zmogljivost za skupno delovanje na nadnacionalni ravni, spodbujti internacionalizacijo dejavnosti in izmenjavo/razvoj novih praks, metod in izmenjavo ter soočanje idej.Cilj partnerstev za sodelovanje je:povečati kakovost dela, dejavnosti in praks sodelujočih organizacij in institucij ter odpreti…
Rok: 31.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, usposabljanje, visokošolski zavod
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih k programu, ter tretjimi državami, ki niso pridružene k programu. Cilj projektov je podpirati ustreznost, dostopnost in odzivnost institucij in sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tretjih…
Rok: 23.03.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, usposabljanje, šport
Glavni cilj partnerstev je omogočiti organizacijam, da povečajo kakovost in ustreznost svojih dejavnosti, razvijejo in okrepijo svoje mreže partnerjev, povečajo svojo zmogljivost za skupno delovanje na nadnacionalni ravni, spodbujajo internacionalizacijo svojih dejavnosti ter izmenjujejo ali razvijajo nove prakse in metode ter izmenjujejo in primerjajo ideje. Cilji partnerstev so: povečati kakovost dela, dejavnosti in praks vključenih organizacij in…
Rok: 22.03.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, mladinske organizacije, partnerstva
Cilj projektov programa European Youth Together je vzpostaviti mreže, ki spodbujajo regionalna partnerstva in omogočajo mladim po vsej Evropi, da pripravijo skupne projekte, organizirajo izmenjave in spodbujajo usposabljanja (npr. za mladinske voditelje) s fizičnimi in spletnimi dejavnostmi. Ukrep se bo izvajal v dveh sklopih, ki podpirata nadnacionalna partnerstva za mladinske organizacije na lokalni ravni ali v…
Rok: 01.03.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Mreže Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja bodo spodbujale oblikovanje in razvoj mrež šol in ustanov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, katerih cilj je izmenjava dobrih praks, izmenjava izkušenj na področju vsebine in metodologij ter pridobivanje znanja o poučevanju evropskih tem. Mreže bi se morale osredotočiti zlasti na to, da bi učencem na inovativen…
Rok: 01.03.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Glavni cilj velikih tematskih mrež na področju visokošolskega izobraževanja (vsako leto bo podprta ena mreža o notranjih vprašanjih EU in ena mreža o vprašanjih zunanje politike, ki bo obravnavala eno prednostno nalogo) bo zbiranje, izmenjava in razprava med partnerji o rezultatih raziskav, vsebini tečajev in izkušnjah ter izdelkih (študije, članki itd.).Vsaka mreža bo vzpostavila orodje,…
Rok: 01.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo: spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 01.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo:spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 01.03.22
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Akcija Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja podpira poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. S študijami EU je mišljeno preučevanje Evrope v celoti, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, z notranje in tudi globalne perspektive. Akcije Jean Monnet Poučevanje in raziskovanje bodo:spodbujale odličnost poučevanja in raziskovanja na področju študij Evropske unije…
Rok: 16.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Ukrepi za magisterski študinj Erasmus Mundus spadajo pod veliki evropski program Erasmus+ in se izvajajo v sklopu partnerstev odličnosti. EMJM podpira visokošolske integrirane transnacionalne študijske programe na magistrski ravni (raven 7 mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja ISCED 2011), ki jih izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov iz različnih držav po svetu in po potrebi drugih izobraževalnih in/ali neizobraževalnih…
Rok: 16.02.22
Projekti do:55.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, visokošolski zavod
Ukrepi za oblikovanje Erasmus Mundus spadajo pod veliki evropski program Erasmus+ in se izvajajo v sklopu partnerstev odličnosti.Glavni cilj ukrepov za oblikovanje Erasmus Mundus je spodbujati razvoj novih, inovativnih, visokokakovostno integriranih transnacionalnih študijskih programov na magistrski ravni. Ukrepi morajo vključevati premalo zastopane države članice EU in tretje države, pridružene programu Erasmus Mundus.Ukrepi za oblikovanje programa…
Rok: 19.10.22 Več rokov   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:Erasmus
Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet.Cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva. Zato je…
Rok: 22.03.22
Projekti do:14.400.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:30.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, sodelovanje, visokošolski zavod
V sklopu programa Erasmus + sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1 — European Universities – Intensification of prior deep institutional transnational cooperationERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2 — European Universities – Development of new deep institutional transnational cooperationPobuda za evropske univerze je ključnega pomena za uresničitev ambiciozne vizije inovativnega, globalno konkurenčnega…
Rok: 31.05.22 Do porabe sredstev   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.11.21* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, štipendija
Štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+.Štipendije Ad futura programa Erasmus+ za leto 2021 (314. JR)
Rok: 15.12.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:26.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:Erasmus, usposabljanje
Cilj je zagotoviti nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam in mrežam po vsej EU, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja ter si prizadevajo za naslednje splošne cilje: Povečati ozaveščenost o programih evropske politike na področju izobraževanja in usposabljanja, zlasti za evropski izobraževalni prostor. Povečati zavezanost zainteresiranih strani in sodelovanje z javnimi organi pri izvajanju politik…