Grantly ima na razpolago trenutno 17 odprtih razpisov za "raziskovalne organizacije".


Rok: 20.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Šlo bo za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024, na vseh raziskovalnih področjih. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih hrvaških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav…
Rok: 01.04.22 Več rokov
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta švicarski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), valonski (FNRS), flamski (FWO), češki (GAČR), hrvaški (HRZZ), luksemburški (FNR), nemški…
Rok: 07.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta češki in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte…
Rok: 21.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:02.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje, spodbujanje
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 in 2024. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Rok: 01.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, raziskovalni projekti
Sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen,…
Rok: 17.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:projekti, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne projekte. 
Rok: 10.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:8.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, spodbujanje, znanost
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024. Sofinancirali se bodo medsebojni obiski slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske…
Ozaveščanje otrok, mladih, učiteljev in strokovnih delavcev centra za okoljsko izobraževanje o prilagajanju na podnebne spremembe in njihovem blaženju. Z dodelitvijo…
Rok: 28.02.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:podoktorska znanost, projekti, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Financiranje izvajanja raziskovalnih projektov v letu 2022 bo obsegalo sofinanciranje: manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov – (a)podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov – (b)manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka – (c)velikih temeljnih raziskovalnih projektov – (d)
Rok: 17.02.22
Projekti do:210.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.12.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Transnacionalni razpis mreže ERA PERMED 2022. Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta ERA PERMED. NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja…
Rok: 06.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:30.11.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskovalci, raziskovalne organizacije
Gre za povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu (stroški APC). Cilj je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 in omogoča približevanje načelom Načrta S ( Plan S) Evropske…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, raziskovalne organizacije, sodelovanje, visokošolski zavod
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je ključno gonilo trajnostne evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti. Krepi inovacijske zmogljivosti EU in njenih držav članic za reševanje velikih izzivov, s katerimi se sooča evropska družba. EIT KIC je integrirano partnerstvo, ki združuje vodilna podjetja, visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije in druge zainteresirane strani v inovacijskem procesu za reševanje…
Rok: 15.12.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.09.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije. Cilj razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. 
Rok: 09.12.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Zagonska
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, inovacije, raziskave, raziskovalne organizacije
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-OPEN-R-SME: Research on innovative and future-oriented defence solutionsRaziskave inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih proizvodov in tehnologij so v veliki meri odvisne od inovacijske zmogljivosti malih in srednje…
Rok: 28.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.09.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:MSCA, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje raziskovalnih projektov tistim prijaviteljem, ki so se prijavili na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (IF) z oznako H2020-MSCA-IF-2020 in so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85% ali več ter jim je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija…
Rok: 24.06.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:04.05.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:infrastruktura, koncesija, raziskovalne organizacije
Namen je podelitev koncesije za izvajanje javne službe, na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027. Možni sta dve vrsti prijav in sicer: Nadaljevanje financiranja obstoječega infrastrukturnega programa. Nov infrastrukturni program.
Rok: 30.04.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale
Objava:12.04.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:humanistika, raziskovalne organizacije, znanost
Glavni predmet razpisa je sofinanciranje različnih aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba, ter povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021. Cilji in pogoji javnega razpisa so: Cilj 1: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov…