Krepitev vezi med ZDA in Slovenijo

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba, Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

U.S. Embassy Slovenia

Spletna stran: https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportuniti…
Celotni budžet: 83.800
Rok za oddajo: 18.04.2022
Podelitev min-max: 838 € – 8.380 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede:
Zanimiv razpis?

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji še naprej ponuja majhna nepovratna sredstva za dobro zastavljene in vodene projekte, ki krepijo vezi med ZDA in Slovenijo Upravičene teme projektov so široko opredeljene in vključujejo demokracijo in človekove pravice, varnostna in obrambna vprašanja ter gospodarski in poslovni razvoj.   Uspešni predlogi bodo okrepili razumevanje Združenih držav, vključno z njihovo družbo, kulturo, politiko in vrednotami, ter podprli eno od spodaj navedenih prednostnih tem.  Novi prejemniki donacij z ustreznimi in vplivnimi predlogi imajo lahko prednost pred prejšnjimi prejemniki donacij.

V tem obdobju bodo upoštevani predlogi projektov, ki se osredotočajo na naslednje teme:

 • regionalno in čezatlantsko sodelovanje – spodbujanje trdnih čezatlantskih odnosov s poudarkom na dvostranskih odnosih med ZDA in Slovenijo
 • gospodarska vprašanja – zlasti podjetništvo, inovacije, gospodarske reforme, spodbujanje trgovine, ženske v STEAM
 • Mednarodna varnost, boj proti terorizmu in obrambna vprašanja
 • Energetska varnost in diverzifikacija
 • okoljska vprašanja – boj proti podnebnim spremembam, krepitev ohranjanja in trajnosti okolja
 • digitalizacija, kibernetska varnost in umetna inteligenca
 • Boj proti korupciji, dobro upravljanje, krepitev pravne države in preglednost
 • Neodvisni mediji in preiskovalno novinarstvo – vključno z medijsko pismenostjo in bojem proti dezinformacijam
 • Človekove pravice – vključno s strpnostjo, spoštovanjem raznolikosti in vključevanjem ter podporo zgodovinsko marginaliziranim skupnostim in enakimi pravicami za vse ljudi
 • Izobraževanje – vzpostavitev in poglobitev partnerstev med znanstveniki in izobraževalnimi ustanovami

Kaj iščemo v predlogu?

 • Programi, ki z dvostranskim sodelovanjem gradijo in krepijo odnose med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, poudarjajo skupne vrednote in spodbujajo medsebojno razumevanje.
 • Trajnostni projekti z velikimi zaslugami ter jasno opredeljenimi cilji in rezultati.
 • Projekti, ki vključujejo potrditev podpore veleposlaništva ZDA in načrt za okrepitev našega sodelovanja prek tradicionalnih ali digitalnih medijev.

Slovenske neprofitne/nevladne organizacije/socialna podjetja, slovenske izobraževalne in raziskovalne ustanove ter javni subjekti.

Ni dodatnih informacij

Stroški programa morajo pokrivati vse stroške projektnih dejavnosti. Vključujejo lahko vse honorarje za strokovnjake ali sodelavce, potne stroške, dnevnice in prenočišča za potovanja ter vse stroške seminarjev ali konferenc (honorar predavateljev, priprava gradiva in najem prostora).

Ni dodatnih informacij
Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *