Mednarodni program Eurostars

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja, Velika
Kategorija: Podjetništvo
Izdajatelj:

Eureka

Spletna stran: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-p…
Celotni budžet: 800.000
Rok za oddajo: 04.11.2021
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: partnerstva, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?
3

V okviru pobude Evreka se lahko inovativna MSP v sklopu konzorcija prijavite na razpis Eurostars, ki financira mednarodno partnerske, razvojno-raziskovalne in inovacijske projekte.

Cilj razpisa je podjetja iz Slovenije (predvsem MSP), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Sofinanciral se bo dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Do sodelovanja so upravičene naslednje organizacije:

 • MSP
 • velika podjetja
 • univerze
 • raziskovalne organizacije
 • druge vrste organizacij

Za prijavo morate izpolnjevati sedem meril za upravičenost:

 • Projektni konzorcij vodi inovativno MSP iz sodelujoče države Eureka.
 • Projektni konzorcij sestavljata vsaj dva med seboj neodvisna subjekta.
 • Projektni konzorcij sestavljajo subjekti iz vsaj dveh sodelujočih držav, pri čemer vsaj ena organizacija prihaja iz države EU ali pridružene države programa Obzorje Evropa.
 • Proračun MSP iz sodelujočih držav (brez morebitnih podizvajalcev) znaša 50% ali več skupnih stroškov projekta.
 • Noben posamezni udeleženec ali država ni odgovorna za več kot 70% proračuna projekta.
 • Projekt traja 36 mesecev ali manj.
 • Projekt se osredotoča izključno na civilne aplikacije.

Vse dodatne informacije, kot so na primer upravičene države in merila MSP so dostopne na uradni spletni strani razpisa.

Konzorcij obvezen!

V projektnem konzorciju mora imeti vodilno vlogo inovativni MSP, osatali partnerji so lahko tudi druge vrste organizacij poleg malih in srednje velikih podjetij, kot so velika podjetja, univerze, raziskovalne organizacije in druge.

Konzorcij morata sestavljati vsaj dva, med seboj neodvisna, subjekta. Subjekta morata biti iz vsaj dveh sodelujočih držav, pri čemer vsaj ena organizacija prihaja iz države EU ali pridružene države programa Obzorje Evropa.

V posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot 70% celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se štejejo tudi stroški za podizvajalce).

Višina vseh sredstev 2021 za slovenske projekte znaša 300.000 EUR, v letu 2022 pa 500.000 EUR.

Slovenski MSP lahko prejmete nepovratna sredstva, ki pokrivajo do 50% stroškov projekta.

Slovenska velika podjetja lahko prejmete nepovratna sredstva, ki pokrivajo do 40% stroškov projekta.

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta. Sofinancirali se bodo:

 • stroški osebja,
 • stroški potovanj,
 • stroški materiala,
 • stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti,
 • režijski stroški.

Slovenija trenutno nima dodeljenih proračunskih sredstev za univerze ali javno financirane organizacije.

Vlogo za projekt na področju raziskav, razvoja in inovacij lahko oddate med 2. septembrom 2021 in 4. novembrom 2021 do 14:00 ure po srednjeevropskem času.

Vstop glavnega proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta (izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij. Te se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta).

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

One Comment

 1. Spoštovani,
  mislim, da tukaj 50% udeležbe ni ravno prav. Ko pišete, da se lahko dobi 50% stroškov projekta, to v konzorciju pomeni, da so lahko povrnjeni tudi vsi naši stroški, če je naš del projekta 50% ali manj.
  Največji del je pa itak 70%, kar pomeni, da je potrebna lastna udeležba od 0% do 30% (če bi dobili 50% od 70%)
  Se motim?

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *