Vsa nepovratna sredstva na enem mestu, hitro, prijazno in brezplačno

Grantly - Grantly2
Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni: Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava: 17.01.23 Evropska komisija
Področja: Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.: Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 18.07.22    Udeležba: %
Upravičeni: Podjetja
Objava: 15.04.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja: Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.: Inovativnost, NOO, odpornost, projekti, raziskave, razvoj
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.Cilj javnega razpisa je…
1
Rok: 11.05.22 Več rokov
Projekti do: 60.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni: Neprofitne, Občine, Ostale
Objava: 15.04.22 Slovenska turistična organizacija
Področja: Digitalizacija, Družba, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.: digitalizacija, turizem
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa…
1

Kako deluje Grantly

Izberete želene …

… objave vseh razpisov iz področij, ki vas zanimajo. Najprej na spletni strani, kjer takoj vidite, ali vaša izbira prikaže prave vrste razpisov. Ko ste zadovoljni, izbiro potrdite in vnesete vaš e-poštni naslov. Takoj boste prejeli trenutno odprte razpise iz izbranih področij.

Ažurno prejmete …

… obvestila v vaš e-poštni predal za branje ob jutranji kavi. Ker so objave razpisov praviloma ob koncu dneva, pošiljamo obvestila zjutraj. Zagotovo najhitrejša dostava ključnih informacij, saj je pogosto treba ukrepati takoj, roki pa bodo včasih kratki. Vi boste izvedeli za priložnost prvi.

Hitro odločite …

… ali nameniti vaš dragoceni čas pregledu razpisa, saj vam takoj prikažemo ključne informacije, na podlagi katerih se običajno odločimo za >80% neustreznih priložnosti. Pri tistih, ki izgledajo primerne, pa imate pri roki povezave na vse dodatne informacije. Enostavno in učinkovito.

Popolna zbirka za zanesljiv pregled

Grantly - Grantly2

Evropski razpisi

Čeprav se večina javnih sredstev v EU razdeli preko držav članic, dosti organov razpisuje sredstva neposredno lokalnim porabnikom. Teh razpisov in sredstev je veliko, a je tudi konkurenca huda. Grantly vam posreduje le relevantne zgoščene informacije v enotni obliki, da se lahko osredotočite na prave priložnosti.

Grantly - Grantly2

Domači razpisi

Glavni del javnih sredstev je namenjeno domačim organizacijam in posameznikom preko slovenskih razpisov, na državnem ali lokalnih nivojih. Grantly pokriva vse nivoje in razpisovalce, tako da z izbiro pravih področij zajamete vse objave in hitro presodite njihovo primernost.

Regionalni skladi

Grantly vam v enoten pregled prinaša tudi manj poznane in drugače težje dostopne vire sredstev iz regionalnih programov, katerih upravičenci smo tudi Slovenci. To so programi Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje ter Jadransko-jonski program (ADRION). Zaradi manjšega območja so tudi priložnosti lahko zanimivejše.

Grantly - Grantly2

Ciljne skupine

Javna sredstva se razpisujejo za raznovrstne skupine deležnikov, od ministrstev do malih podjetij in posameznikov. Razen nekaterih stanovskih organizacij javne zbirke ne delijo objav po tipu organizacije. Grantly vam bo posredoval samo razpise, ki so primerni za vašo organizacijo.

Grantly - Grantly2

Kaj pravijo uporabniki

Čeprav je Grantly nova storitev, so prvi uporabniki hitro prepoznali njeno dodano vrednost in jo podali v svojih mnenjih. Kdor spremlja razpise za sredstva, porabi veliko časa vsak teden za pregledovanje različnih seznamov in virov, da sploh lahko odkrijejo primerne priložnosti, preden se sploh lahko odločijo za pripravo prijave.

Grantly - Grantly2

Ko sem iskal vire sredstev pri mojem delu z lokalnimi skupnostmi, jih je bilo res težko najti. Ni bilo strani, kjer bi bil prepričan, da vidiš vse. Potem pa to neučinkovito branje dokumentov zato, da v večini primerov ugotoviš, da razpis ni primeren, čista mora. Sedaj sami pridejo k meni!

Stephen McGuirk
Rebild.life
Dublin, Irska

Grantly - Grantly2

Zasebni zavodi, ki se ukvarjamo s kulturno dediščino, se želimo povezovati s partnerji na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. V to vložimo veliko časa. Z Grantly pa je vse enostavno – vse na enem mestu. Še več, s prijavo dobivam tudi aktualne razpise, ki me zanimajo. Čestitke!

Mija Ogrin
Arheoalpe
Bohinj, Slovenija

Grantly - Grantly2

Ta platforma se mi zdi zelo koristna in mi prihrani čas in trud. Kolegom lahko pošljem razpis z nepovratnimi sredstvi po emailu. Super je, da lahko izberete kategorije, ki jim želite slediti, tako da ni nepotrebnih informacij. Praktično in brezplačno 🙂

Strahinja Tirnanić
Proman Consulting
Kragujevac, Srbija