Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "Modelling".


Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.23 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 23.11.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:Avert and foreseen Catastrophes, B, Communication network, Databases and Risk Analysis, Disaster resilience and crisis management, Geo-information and spatial data analysis, Manage and lead complex operations, Modelling, Risks and vulnerabilities assessment
Boljše razumevanje izpostavljenosti tveganju in ozaveščenost javnosti na območjih, ki so izpostavljena več nevarnostim. Ta tema zahteva učinkovit prispevek disciplin SSH in sodelovanje strokovnjakov SSH, institucij ter vključitev ustreznega strokovnega znanja SSH, da bi dosegli pomembne in pomembne učinke, ki bi povečali družbeni vpliv povezanih raziskovalnih dejavnosti. Spodbujati je treba vključevanje državljanov, civilne družbe in drugih…