Grantly ima na razpolago trenutno 9 odprtih razpisov za "projekti".


Rok: 17.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:projekti, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne projekte. 
Rok: 26.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občinski, projekti, veteranske organizacije
Projekte lahko prijavite na naslednje vsebine: vključevanje domoljubne vzgoje,vključevanje prostovoljcev,vključevanje informiranja ter svetovanja,vključevanje obujanja tradicije,vključevanje skrbi za spomenike in spominska obeležja,spodbujanje k strpnosti in nenasilju.
Rok: 28.02.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:podoktorska znanost, projekti, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Financiranje izvajanja raziskovalnih projektov v letu 2022 bo obsegalo sofinanciranje: manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov – (a)podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov – (b)manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka – (c)velikih temeljnih raziskovalnih projektov – (d)
Rok: 21.01.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:13.12.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:glasba, gledališče, projekti, umetnost
Sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2022 do 2025, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2022 do 2023. 
Rok: 09.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:20.07.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Mladi
Ključne bes.:občinski, projekti
Namen razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki:vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov mladih,vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,vključujejo mladinsko prostovoljno delo,vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in…
Rok: 28.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.06.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:projekti, raziskave
CRP 2021 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030. Gre za izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije. Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so: Težišče…
Rok: 20.05.21
Projekti do:1.200 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:26.04.21* Mestna občina Ptuj
Področja:Družba, Kultura, Zdravje
Ključne bes.:prireditve, projekti
Cilj je sofinancirati programe, dejavnosti, projekte in prireditve, ki še niso zajeti v programih drugih javnih razpisov Mestne občine Ptuj. preventivni programi varovanja programi krepitve zdravja mednarodni nastopi in promocija Sofinancirala se bodo: društva neprofitne organizacije zavodi posamezniki itd. Namen denarne pomoči je prispevati k večji prepoznavnosti občine Ptuj. 
Rok: 17.05.21
Projekti do:16.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:21.04.21* Slovenski filmski center
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:film, projekti
Sofinanciranje na področju vzgoje filmskega občinstva in izobraževanja filmskih delavcev v Sloveniji Skladno s vizijo povečanja dostopnosti filmskih vsebin in razvoja občinstev za obdobje 2020-2024, so cilji razpisa naslednji: zagotavljanje razvoja, dostopnosti in promocije kulturno vzgojnih filmskih projektov; povečanje raznolikosti, kakovosti in geografske razpršenosti kulturno vzgojnih filmskih projektov na ozemlju Republike Slovenije; povečanje občinstva za kakovostni in zahtevni film,…
Rok: 06.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:20.04.21* Evropska komisija
Področja:Ostalo
Ključne bes.:projekti
Zbiranje predlogov za nepovratna sredstva v podporo nacionalnim ali nadnacionalnim projektom e-pravosodjaKljučni cilj razpisa je prispevati k doseganju ciljev evropske strategije na področju e-pravosodja, ki je predviden v načrtu za leta med 2019-2023.