Grantly ima na razpolago trenutno 150 odprtih razpisov za "Znanost".


Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.23 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 20.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Šlo bo za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024, na vseh raziskovalnih področjih. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih hrvaških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav…
Rok: 01.04.22 Več rokov
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta švicarski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), valonski (FNRS), flamski (FWO), češki (GAČR), hrvaški (HRZZ), luksemburški (FNR), nemški…
Rok: 07.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta češki in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte…
Rok: 21.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:02.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje, spodbujanje
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 in 2024. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Rok: 28.04.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, raziskovalci
Subvencije za vodilne raziskovalce so namenjene odličnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti, ko so že uveljavljeni in s priznanimi raziskovalnimi dosežki. Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. 
Rok: 01.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, raziskovalni projekti
Sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen,…
Rok: 20.04.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.01.22 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:Horizon, razvoj
Pričakuje se, da bodo projeki prispevali k večini od naslednjih pričakovanih rezultatov: izboljšana znanstvena konkurenčnost evropskih raziskovalnih infrastruktur;osnova za razvoj inovativnih podjetij;zvišanje tehnološke ravni industrij s skupnim razvojem naprednih tehnologij za raziskovalne infrastrukture in ustvarjanje potencialnih novih trgov;vključevanje raziskovalnih infrastruktur v lokalne, regionalne in globalne inovacijske sisteme.Cilj je zagotoviti inovativne znanstvene instrumente, orodja in metode, ki…
Rok: 20.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Znanost
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, podatkovni prostori
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Raziskovalne infrastrukture. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01: Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practicesHORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02: Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across EuropeHORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03: FAIR and…
Rok: 20.04.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-10: Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I programmesHORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-30: Testing of the ERA Hub concept – pilot phaseHORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-31: Innowwide Bridging…
Rok: 17.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:projekti, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne projekte. 
Rok: 10.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:8.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, spodbujanje, znanost
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024. Sofinancirali se bodo medsebojni obiski slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske…
Rok: 28.02.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:podoktorska znanost, projekti, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Financiranje izvajanja raziskovalnih projektov v letu 2022 bo obsegalo sofinanciranje: manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov – (a)podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov – (b)manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka – (c)velikih temeljnih raziskovalnih projektov – (d)
Rok: 07.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:04.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:podoktorska znanost, raziskovalna štipendija, štipendija
Podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022. Kandidati se lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev. V letu 2022 je Sloveniji namenjena ena štipendija.
Rok: 26.04.22
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo dejavnosti ukrepov, raziskav in inovacij, ki podpirajo izvajanje misije o rakavih obolenjih.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 RIA: Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02 RIA: Develop and validate a set of quality of…
Rok: 30.11.22
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:07.12.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave
Izplačilo enkratnega finančnega prispeveka k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe), za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022. Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih…
Rok: 17.02.22
Projekti do:210.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.12.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Transnacionalni razpis mreže ERA PERMED 2022. Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta ERA PERMED. NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja…
Rok: 29.09.22 Več rokov
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:30.11.21* Obzorje Evropa
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, Horizon, raziskovalci
Cilj subvecij ERC za dokazovanje koncepta je povečati vrednost raziskav, ki jih financira ERC, s financiranjem nadaljnjega dela (tj. dejavnosti, ki niso bile predvidene za financiranje iz prvotne subvencije ERC), z namenom da se preveri inovacijski potencial zamisli, ki izhajajo iz projektov, ki so bili financirani. Subvencije za potrditev koncepta so zato na voljo samo…