Grantly ima na razpolago trenutno 134 odprtih razpisov za "Znanost".


Rok: 17.02.22
Projekti do:210.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.12.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:raziskave
Transnacionalni razpis mreže ERA PERMED 2022. Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta ERA PERMED. NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja…
Rok: 29.09.22 Več rokov
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:30.11.21* Obzorje Evropa
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, Horizon, raziskovalci
Cilj subvecij ERC za dokazovanje koncepta je povečati vrednost raziskav, ki jih financira ERC, s financiranjem nadaljnjega dela (tj. dejavnosti, ki niso bile predvidene za financiranje iz prvotne subvencije ERC), z namenom da se preveri inovacijski potencial zamisli, ki izhajajo iz projektov, ki so bili financirani. Subvencije za potrditev koncepta so zato na voljo samo…
Rok: 07.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:30.11.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:občinski
Sofinancirale se bodo:Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko…
Rok: 06.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:30.11.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskovalci, raziskovalne organizacije
Gre za povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu (stroški APC). Cilj je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 in omogoča približevanje načelom Načrta S ( Plan S) Evropske…
Rok: 15.02.22 Več rokov
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, Horizon, raziskave
Cilj sredstev ERC o dokazilih o konceptu je olajšati raziskovanje komercialnega in socialnega inovacijskega potenciala raziskav, ki jih financira ERC, in so zato na voljo samo glavnim raziskovalcem, katerih predlogi v veliki meri temeljijo na njihovih raziskavah, ki jih financira ERC. Vsi glavni raziskovalci, ki sodelujejo v enem od glavnih razpisov za nepovratnih sredstev, lahko…
Rok: 20.12.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:16.11.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:raziskave, sodelovanje
Gre za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med RS in ZDA v obdobju od 1. julija 2022 do 30. junija 2024. Cilj je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Rok: 15.03.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:05.11.21* Obzorje Evropa
Področja:Gospodarstvo, Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo razpis EXCELLENCE HUBS, ki pokriva enega glavnih programov Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora (WIDERA). Kot so ob objavi razpisa sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so namen in ključni cilji javnega razpisa: spodbujanje inovacijske odličnosti v čezmejnih regionalnih ekosistemih, izboljšanje povezav med znanostjo in gospodarstvom ter drugih…
Rok: 16.02.22
Projekti do:26.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.11.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-11: Future space ecosystems: on-orbit operations, preparation of orbital demonstration mission HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-12: Technologies and generic building blocks for Electrical Propulsion HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-13: End-to-end Earth observation systems and associated services HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-21: Multi…
Rok: 16.02.22
Projekti do:39.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.11.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11: End-to-end satellite communication systems and associated services HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-12: Future space ecosystems: on-orbit operations, new system concepts HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-21: Reusability for European strategic space launchers – technologies and operation maturation…
Rok: 03.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:ERC, nagrada
Podeljene bodo tri nagrade v vrednosti 10.000 evrov, in sicer znanstvenikom, ki so bili najuspešnejši pri vključevanju javnosti v oblikovanje, izvajanje ali razširjanje dejavnosti, ki jih financira ERC, na področjih, kot so cepiva in podnebne spremembe. Podelile se bodo spodnje nagrade: INVOLVE (CITIZEN SCIENCE)INSPIRE (PUBLIC OUTREACH)INFLUENCE (MEDIA AND POLICY)Za vsako posamezno nagrado lahko do vseh informacij dostopate s…
Rok: 17.03.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:26.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon
Dodeljuje se podpora izjemnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti v fazi, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati, prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega raziskovalnega predloga. Subvencije so namenjene raziskovalcem in raziskovalkam na začetku samostojne raziskovalne kariere, in sicer v obdobju od 7 do 12 let po opravljenem doktoratu. Upravičena znanstvena področja:…
Rok: 10.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:26.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, MSCA, štipendija
V sklopu programa Obzorje Evropa se izvaja program Marie Skłodowske-Curie, ki z razpisom za Doktorske in podoktorske štipendije, prijaviteljem omogoča predložitev predloge za nove ali obstoječe doktorske ali podoktorske programe, ki vplivajo na izboljšanje človeških virov na področju raziskav in inovacij na regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. A) Doktorski programi: Doktorski programi ponujajo dejavnosti raziskovalnega usposabljanja,…
Rok: 03.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Objava:20.09.21 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskave, razvoj
SMART je objavil peti razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskovalnih in razvojnih projektih na področju napredne proizvodnje. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za vaš raziskovalno-razvojni projekt. Cilj razpisa je povečati konkurenčnost, rast in privlačnost posameznih proizvodnih panog z raziskavami in razvojem v odprti skupnosti velikih podjetij,…
Rok: 13.01.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:23.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:ERC, raziskave, sodelovanje
Štipendije ERC so namenjene podpori odličnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program. Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. ERC-2022-StG  
Rok: 21.04.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02: Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recovery HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, duševno zdravje, javno zdravje, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of change HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity…
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na nasledno temo: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition 
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01: Enhancing cybersecurity of connected medical devices HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02: Scaling up multi-party computation, data anonymisation techniques, and synthetic data generation HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03: New pricing and payment models for cost-effective and affordable health innovations HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04: Setting…