Preventiva na področju personalizirane medicine

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Zdravje, Znanost
Izdajatelj:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-era-permed-joint-t…
Celotni budžet: 420.000
Rok za oddajo: 17.02.2022
Podelitev min-max: 0 € – 210.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Zanimiv razpis?

Transnacionalni razpis mreže ERA PERMED 2022. Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta ERA PERMED

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

Upravičenci: Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS, in ki izvajajo negospodarsko dejavnost. 

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu (na spletni strani razpisa v dokumentu Guidelines for Applicants).

Financirani bodo le nadnacionalni projekti.

Vsak konzorcij, ki predloži predlog, mora vključevati vsaj tri upravičene partnerje, ki prihajajo iz treh različnih držav, katerih financerji sodelujejo v razpisu.

Partnerji v razpisu: Avstrija, Belgija, Brazilija, Kanada, Čile, Hrvaška, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva (še ni potrjeno), Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovenija, JAR, Španija, Švedska, Tajvan in Turčija.

Višina zavezanih nacionalnih sredstev znaša do največ 420.000 EUR.

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000 EUR za celotno trajanje projekta (70.000 EUR letno).

Predprijave morajo biti oddane do 17. februarja 2022, do 17. ure. Mednarodno predprijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa. 

Rok za prijavo mednarodnih prijav je 14. junij 2022 do 17. ure. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni.

Rezultati razpisa: jesen 2022

Začetek projektov: konec 2022, prvi kvartal 2023

Trajanje projektov: Največ 36 mesecev.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *