Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Občine, Ostale
Kategorija: Digitalizacija, Družba, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Slovenska turistična organizacija

Spletna stran: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/jav…
Celotni budžet: 1.200.000
Rok za oddajo: 11.05.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 60.000 €
Lastna udeležba*: 10%
Ključne besede: digitalizacija, turizem
Zanimiv razpis?
1

Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

  • aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih, upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
  • razvoj, nakup in implementacija novih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev, uporaba licenc vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
  • priprava in organizacija študijskih potovanj,
  • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
  • priprava, oblikovanje in distribucija lastnih spletnih webinarjev all drugih virtualnih predstavitev,
  • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilnih destinaciji.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 11.5.2022 do 24:00 in 6.6.2022 do 24:00 oz. do porabe sredstev.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *