Grantly ima na razpolago trenutno 1 odprtih razpisov za "raziskovalni projekti".


Rok: 01.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, raziskovalni projekti
Sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen,…