Sofinanciranje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Spletna stran: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-WEAVE-F…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 01.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 100.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, raziskovalni projekti
Zanimiv razpis?

Sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije. 

Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. 

Na raziskovalnih projektih Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: 

  • FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, Belgija – Flandrija), 
  • FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), 
  • FNR (Fonds National de la Recherche, Luxemburg), 
  • SNSF (Swiss National Science Foundation, Švica), NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska), 
  • FNRS (Fund for Scientific Research, Belgija) in 
  • DFG (German Research Foundation, Nemčija).

Do prijave so upravičene raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in s predpisi ARRS. 

  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta.
  • itd.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.

Slovenski del projekta ne sme presegati 75.000 EUR letno v primeru, da raziskovalni projekt traja štiri leta in 100.00 EUR letno v primeru, da raziskovalni projekt traja tri leta.

Prijave so možne do 1. aprila 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *