Grantly ima na razpolago trenutno 75 odprtih razpisov za "sodelovanje".


Rok: 01.04.22 Več rokov
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta švicarski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), valonski (FNRS), flamski (FWO), češki (GAČR), hrvaški (HRZZ), luksemburški (FNR), nemški…
Rok: 07.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta češki in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte…
Rok: 31.03.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, partnerstva, sodelovanje
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 07.09.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, razvoj, sodelovanje
Centri poklicne odličnosti (CoVE) stremijo k poklicni odličnosti, ki vključuje številne lokalne zainteresirane strani. Institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogoča hitro prilagajanje ponudbe znanj in spretnosti razvijajočim se gospodarskim in družbenim potrebam, vključno z digitalnim in zelenim prehodom. Centri zagotavljajo priložnosti za začetno usposabljanje mladih ter stalno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih s prožno in pravočasno ponudbo…
Rok: 21.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:02.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje, spodbujanje
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 in 2024. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Program prispeva k splošnim ciljem Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021, vključno z zmanjševanjem gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, sodelovanje, spodbujanje, usposabljanje, zdravo življenje
Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči na ravni Unije, nacionalni in lokalni ravni. Na področju zdravja, zlasti javnega zdravja, zagotavljajo storitve neposredno bolnikom in posameznikom, saj so v nekaterih primerih v prvi liniji ukrepanja tudi v izrednih razmerah. Nevladne organizacije so bistvene tudi pri premoščanju vrzeli med institucijami in bolniki ter olajševanju komunikacije.Komisija…
Rok: 21.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Platforma Sloga
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, ozaveščanje, podnebne spremembe, sodelovanje
Osrednja ciljna skupina, ki jo naslavlja projekt Climate of Change, so mladi državljani Evropske unije, stari od 16 do 35 let, dodatne ciljne skupine so lahko izobraževalci in mladinski delavci, širša splošna javnost, itd. Cilji izbranih projektov morajo biti: ozaveščati o podnebnih migracijah, podnebnih spremembah, trajnostnem razvoju in globalni nepravičnosti;ozaveščati o povezavah med globalnimi in lokalnimi razsežnostmi podnebnih…
Rok: 16.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.
Rok: 26.04.22
Projekti do:20.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, infrastruktura, pametna mesta, partnerstva, podnebna nevtralnost, sodelovanje, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo ukrepe na področju raziskav in inovacij v podporo izvajanju misije za podnebno nevtralna in pametna mesta. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential…
Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…
Rok: 24.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:evropska družba, sodelovanje
Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki združujejo številna partnerska mesta v dogodku pobratenja mest v zvezi s temami v skladu s cilji programa in ob upoštevanju prednostnih nalog politike.Z mobilizacijo državljanov na lokalni ravni in na ravni Unije za razpravo o konkretnih vprašanjih iz evropske politične agende bo ta ukrep spodbujal državljansko udeležbo v…
Rok: 24.03.22
Projekti do:6.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:16.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:evropska družba, partnerstva, sodelovanje
Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo, bodo morda želele razviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Povezovanje med občinami pri vprašanjih skupnega interesa se zdi pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks.  Cilji mreže mest:spodbujanje izmenjav med državljani različnih držav;dati državljanom priložnost, da spoznajo kulturno raznolikost Evropske unije in se zavedajo, da…
Rok: 15.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, partnerstva, sodelovanje
Splošni cilj tega razpisa je izkoristiti strokovno znanje in izkušnje nevladnih organizaci za pomoč MSP pri prehodu na bolj trajnostne poslovne modele s financiranjem praktičnih projektov/ukrepov, ki lahko vplivajo na okoljsko in/ali družbeno uspešnost MSP. Pričakovani učinek in kazalnikiPričakuje se, da bo projekt vplival na okoljsko/socialno uspešnost partnerskih MSP. Po izvedbi projekta bodo zlasti MSP morali…
Rok: 17.02.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:akreditiacija, certificiranje, rakava obolenja, sodelovanje
Dejavnosti bodo vključevale organizacijo, izvajanje in vodenje dejavnosti akreditiranja in certificiranja z uporabo smernic za presejanje pri raku dojk, debelega črevesa, danke in materničnega vratu ter diagnosticiranje in oskrbo. Ta ukrep bo izboljšal kakovost in uspešnost celotne poti populacijskega presejanja pri raku dojk in bo po pričakovanjih utrl pot za obravnavo raka materničnega vratu in debelega…
Razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja nasilja in kriminalnih dejavnosti na Jamajki.
Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanju dostopa do srednješolskega izobraževanja v Malaviju.