Ukrepi na področju raziskav in inovacij, ki podpirajo izvajanje misije o rakavih obolenjih

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zdravje, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 125.650.000
Rok za oddajo: 26.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 15.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo dejavnosti ukrepov, raziskav in inovacij, ki podpirajo izvajanje misije o rakavih obolenjih.

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 125,65 milijonov EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

  • HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01: RIA – Skupna višina sredstev znaša 60 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 15 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje desetih projektov.
  • HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02: RIA – Skupna višina sredstev znaša 11 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 11 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
  • HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03: RIA – Skupna višina sredstev znaša 54,65 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 15 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje šestih projektov.

Raziskave in razvoj (RIA) so financirane s stopnjo 100%.

Vloge morate oddati do 26. aprila 2022, do 17. ure po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *