Grantly ima na razpolago trenutno 6 odprtih razpisov za "znanost".


Rok: 10.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:8.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, spodbujanje, znanost
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024. Sofinancirali se bodo medsebojni obiski slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske…
Rok: 20.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, raziskave, znanost
Kljub pomembnemu napredku je razumevanje raka na splošno še vedno nepopolno, tako pri pogostih kot pri redkih vrstah raka. To zahteva novo raven naložb v inovativne raziskave, vključno s projekti z visokim potencialom/visokim tveganjem. Zato misija o raku predlaga vseevropsko platformo UNCAN.eu, ki bi uporabljala obstoječe ustrezne raziskovalne infrastrukture ter vlagala v razvoj modelov in…
Rok: 28.02.22
Projekti do:6.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:30.04.21* DIGI-B-CUBE
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:razvoj, vavčer, znanost
Odpraviti inovacijske ovire v medicinski diagnostiki z digitalnimi tehnologijami. Lažje povezovanje organizacij iz zdravstva, medicine, biotehnologije, IT in sorodnih sektorjev. Namen potovalnih bonov je olajšati udeležbo na namenskih DIGI-B-CUBE dogodkih. Potovalni bon se podeli MSP kot organizaciji in ne kot posamezniku. S tem lahko potovalni bon pokrije stroške več oseb, ki potujejo v koristi MSP. 
Rok: 09.06.21 Več rokov
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:26.04.21* Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, Zeleni dogovor, inovacije, tehnologija, znanost
EIC Accelerator podpira podjetja (predvsem zagonska in MSP), da povečajo visoko učinkovite inovacije, ki lahko ustvarijo nove trge. EIC Accelerator zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev za pospeševanje poslovanja. EIC Accelerator se osredotoča zlasti na inovacije, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških dosežkih in kjer je potrebno financiranje v…
Rok: 25.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:21.04.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:znanost
Cilj je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu. S poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto!
Rok: 30.04.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale
Objava:12.04.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:humanistika, raziskovalne organizacije, znanost
Glavni predmet razpisa je sofinanciranje različnih aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba, ter povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021. Cilji in pogoji javnega razpisa so: Cilj 1: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov…