Grantly ima na razpolago trenutno 82 odprtih razpisov za "inovacije".


Rok: 16.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:13.09.21 Eureka
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
ITEA 4 je objavila razpis za organizacije, ki mednarodno sodelujejo pri raziskavah in razvoju inovacij na področju programske opreme in projektih digitalne preobrazbe. S prijavo in sodelovanjem lahko vaša organizacija pridobi dostop do nacionalnih javnih sredstev za vaš raziskovalno-razvojni projekt. 
Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 30.03.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01: Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02: Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03:…
Rok: 10.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) approachesHORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challengesHORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate change in…
Rok: 20.11.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:06.10.21* inDemandRCT
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije
Projekt inDemand-RCT vključuje izvedbo naključnega kontrolnega preskušanja (RCT) za preverjanje učinkovitosti modela podpore inovacijam za MSP (model inDemand, inovacije na podlagi povpraševanja).Ob upoštevanju diferencialnih značilnosti se pričakuje, da bo model inDemand s soustvarjanjem in podporo podjetjem uspešnejši od samostojnega modela inDemand. Vendar je to treba dokazati z izvedbo znanstvene študije, ki bo primerjala oba pristopa….
Rok: 19.11.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.10.21* EIT RawMaterials
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Zeleni dogovor, inovacije, razvoj
Cilj je podpreti inovacije, visokošolsko izobraževanje in dejavnosti vseživljenjskega učenja ter podpora partnerjem v regijah RIS, z namenom zagotavljanja oskrbe s surovinami v Evropi, razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest.Spodbujanje predložitve novih predlogov za projekte, ki bodo pomembno vplivali na konkurenčnost evropskega gospodarstva, inovacijske zmogljivosti in kadre ter opolnomočili študente in podjetnike, ki si…
Rok: 23.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:04.10.21* NGI4ALL
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo, Znanost
Ključne bes.:inovacije, razvoj
Gre za financiranje tretjih oseb, kot so raziskovalci in podjetja, za izvajanje naprednih raziskav, ki se uporabljajo za primere uporabe prenosljivosti podatkov. To bo pomenilo znaten napredek v stanju tehnike, zagotavljanje novih storitev s potencialom, da v kratkem dosežejo trg in prispevajo k raziskovalni skupnosti.
Rok: 01.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:01.09.21 AI4media
Področja:Digitalizacija, Družba, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, inovacije, mediji, raziskave, razvoj
Projekt AI4Media, ki ga financira EU, želi vzpostaviti center odličnosti in široko mrežo raziskovalcev v Evropi in zunaj nje. Projekt temelji na izzivih, tveganjih in priložnostih, ki jih je široka uporaba umetne inteligence prinesla medijem, družbi in politiki.Projekt se bo sredotočil na zagotavljanje naslednje generacije ključnih napredkov na področju umetne inteligence, ki bodo služili sektorju…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, inovacije, prometna infrastruktura, tehnologija
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 25.01.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije
Predlogi za teme v okviru te namembnosti morajo predstavljati verodostojno pot, ki bo prispevala k večji avtonomiji v ključnih strateških vrednostnih verigah za industrijo odpornosti, natančneje k enemu ali več naslednjim učinkom:odporne, trajnostne in varne vrednostne verige surovin za industrijske ekosisteme EU, ki podpirajo zeleno in digitalno preobrazbo.Novi trajnostni materiali po zasnovi z izboljšanimi funkcionalnostmi…
Rok: 09.12.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Zagonska
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, inovacije, raziskave, raziskovalne organizacije
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-OPEN-R-SME: Research on innovative and future-oriented defence solutionsRaziskave inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih proizvodov in tehnologij so v veliki meri odvisne od inovacijske zmogljivosti malih in srednje…
Rok: 09.12.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, inovacije, razvoj
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-OPEN-D-SME: Development of innovative and future-oriented defence solutionsRazvoj inovativnih in v prihodnost usmerjenih obrambnih proizvodov in tehnologij je v veliki meri odvisen od inovacijske zmogljivosti malih in srednje…
Rok: 15.03.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.06.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Napredek v smeri večih in boljših povezav med akterji na področju raziskav in inovacij v evropskem raziskovalnem prostoru in zunaj njega je nujen. Za spodbujanje kroženja znanja raziskovalcev in inovatorjev je intervencijska točka ukrepov predsedstev ERA trajnostno privabljanje izjemnih znanstvenikov in inovatorjev na univerze ali v raziskovalne organizacije v državah in regijah, ki se približujejo…
Dodeljevanje sredstev za zaposlitev sodelavca za izmenjavo znanja in komercializacijo v raziskovalni organizaciji. Sodelavec bo olajšal razvoj komercialnih priložnosti za…
Rok: 29.10.21
Projekti do:129.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.11.20 COST Association
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave, tehnologija
COST zagotavlja mednarodno raziskovalno financiranje za raziskovalce in inovatorje za vzpostavitev interdisciplinarnih raziskovalnih mrež v Evropi in zunaj nje, ki lahko vključujejo vsa področja znanosti in tehnologije.Cilj programa COST je omogočiti prebojni znanstveni razvoj, ki vodi do novih konceptov in izdelkov. S tem prispeva h krepitvi evropskih raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti. Za uresničitev svojega poslanstva…
Rok: 21.10.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave
Pričakuje se, da bodo predlogi prispevali k naslednjim rezultatom:krepitev povezav med raziskavami, inovacijami in standardizacijo, ki zagotavlja, da je standardizacija sestavni del evropskega raziskovalnega in inovacijskega prostoralažji vstop inovativnih rešitev na trg, ki bi lahko obravnavale glavne družbene izzive, kot so podnebne spremembe in digitalizacijaspodbujanje standardizacije kot pomembnega dejavnika za povečanje konkurenčne prednosti evropskega gospodarstva
Rok: 20.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:28.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, inovacije, nagrada
Program Euratoma skupaj z ukrepi držav članic nenehno prispeva k ohranjanju visoke ravni usposobljenosti, ki temelji na zanesljivih in naprednih raziskavah. Komisija si v svojih prizadevanjih za nadaljnje sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem ter vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi na jedrskem področju prizadeva opredeliti morebitne prelomne inovacije na področju razvoja izdelkov in njihove dobavne verige,…
Rok: 12.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:28.07.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, razvoj
Sredstva bodo na voljo raziskovalcem, ki so pripravljeni izvajati pionirske raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi in po svetu, tudi v neakademskih sektorjih. Cilj podoktorskih štipendij MSCA je okrepiti ustvarjalni in inovativni potencial raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti z naprednim usposabljanjem, mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo. Podoktorske štipendije MSCA štipendije bodo na…