Grantly ima na razpolago trenutno 114 odprtih razpisov za "inovacije".


Rok: 24.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:28.02.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, razvoj
Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativna MSP in njihove partnerje pri izvajanju skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Cilj je podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki se…
Rok: 20.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije
Šlo bo za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024, na vseh raziskovalnih področjih. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih hrvaških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav…
Rok: 31.05.22 Več rokov
Projekti do:9.991 €   Udeležba: 76%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:14.02.22* SPIRIT Slovenija
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, inovacije, raziskave, raziskovalci, zadruge
Namen spodbud je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Cilj je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu. Predvidoma bo podprtih 80 podjetij. Šlo bo za dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, inovacije, razvoj, tehnologija
Pospeševalnik EIC podpira podjetja (predvsem MSP, vključno z zagonskimi podjetji) pri razvoju inovacij z velikim učinkom na gospodarstvo in trg. Zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja, od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev pospeševanja poslovanja. Osredotočenost pospeševalnika EIC je zlasti na inovacijah, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških prebojih (deep tech) in pri katerih je potrebno…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, energija, inovacije, okolje, podnebna nevtralnost, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv je namenjen podpiranju razvoja in širitvi tehnologij ter spodbujanju prebojnih inovacij, ki krepijo zeleni prehod. Prelomne inovacije tega izziv morajo imeti potencial ustvariti pomembne gospodarske in konkurenčne koristi ter spodbuditi zaposlovanje v Evropi. V poštev pridejo prebojne inovacije na katerem koli tehnološkem področju, ki bi imele velik potencial za doseganje naslednjih ciljev: Višja pretvorba in uporaba…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, inovacije, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv opredeljuje naslednji sklop ključnih strateških področij in ustreznih posebnih ciljev, za katere so visoko inovativna zagonska podjetja in MSP vabljena, da predlagajo nove tehnologije, rešitve in prebojne inovacije: Komponente, tehnologije in sistemi za farmacevtsko industrijo za zagotovitev zanesljive oskrbe, vključno s sintezno biologijo in novimi proizvodnimi tehnologijami; Strateške zdravstvene tehnologije, ki temeljijo na prednostih evropskih raziskav…
Rok: 06.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, inovacije, razvoj
Prijave lahko oddate na spodnji dve razpisani temi: Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation Do opisa posamezne teme lahko dostopate s klikom nanjo. 
Rok: 27.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, energija, industrija, inovacije, kibernetska varnost, partnerstva
Inovacijski ukrep (IA) v okviru KDT obsega predvsem dejavnosti, namenjene uvajanju tehnologije ali metode, pilotne linije, testna mesta, demonstratorje, pilotne inovacije in območja testiranja v polnem obsegu. V okviru teh dejavnosti se pripravijo načrti in ureditve ali načrti za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese, metode in orodja ali storitve. V ta namen lahko vključujejo izdelavo…
Rok: 27.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, tehnologija
Predlagatelji predlogov za ta razpis bodo razvili bloke IP, skladne z RISC-V. Nekateri bloki IP so lahko lastniške rešitve, vendar je zaželen velik delež razvitih gradnikov, ki so opremljeni s permisivno odprtokodno licenco. Vsi razviti bloki morajo biti opremljeni z javno dostopno dokumentacijo, primerjalnimi merili, kompleti za preverjanje in potrjenimi referenčnimi projekti (vključno z vdelano…
Rok: 10.11.22 Več rokov
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, Horizon, inovacije, partnerstva, raziskave, spodbujanje
Hop On Facility vključuje enega dodatnega udeleženca iz države širitve v tekoči projekt v okviru stebra 2 ali programa EIC, pri čemer se dopolnjuje ustrezna naloga ali delovni paket in stroški, ki jih ima dodatni udeleženec. Instrument Hop On je odprt za vse teme v okviru stebra 2 in programa EIC pathfinder. Spodbujajo se prijave…
Rok: 17.03.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, podatkovni prostori
Cilj tega razpisa v okviru sklada ISF 2021-2022 je izvesti pripravljalno delo, potrebno za oblikovanje visokokakovostnih obsežnih podatkovnih zbirk za izmenjavo za inovacije, vključno z delom na področju interoperabilnosti. Opravljeno delo mora temeljiti na opredeljenih primerih operativne uporabe (tj. vrstah aplikacij, ki bodo uporabljale podatke). Predlagane dejavnosti morajo temeljiti na rešitvah in ekosistemih, ki že obstajajo…
Rok: 15.03.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, inovacije, partnerstva, razvoj, usposabljanje
Zaradi trenutnih razmer, ki so pretežno v povezavi s pandemijo covid-19, potreba po inovacijah v sistemih izobraževanja in usposabljanja ter pri mladih še nikoli ni bila tako pomembna. Inovacije pri poučevanju in učenju so ključnega pomena tako na ravni posameznika kot na institucionalni ravni. Ta razpis bo namenjen spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in sodelovanju ter socialnemu podjetništvu…
Rok: 26.04.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, inovacije, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Evropski inovativni ekosistem. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystemsHORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystemsZa vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s…
Rok: 12.04.22
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program Misije – Prilagajanje podnebnim spremembam. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approachHORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02: Support to the regions in developing…
Rok: 08.03.22
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, inovacije, nagrada, raziskave
Nagrado Horizon Impact omogoča posameznikom ali skupinam, da predstavijo svoje najboljše prakse in dosežke. Poleg tega naj bi podelitev priznanj spodbudila tudi druge udeležence programa k najboljši možni uporabi in upravljanju svojih rezultatov. Namen nagrade je ustvariti vzornike in med drugim navdihniti druge prijavitelje projektov raziskav in inovacij. Cilj tega ukrepa je prikazati širše družbeno-gospodarske koristi…
Rok: 12.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, modro gospodarstvo, podpora, raziskave
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo dejavnosti, ki omogočajo izvajanje misije na področjih digitalni sistem znanja, mobilizacija, vključevanje javnosti in dinamičen naložbeni ekosistem. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01 IA: Underlying models for the European Digital Twin OceanHORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02 RIA: The relation of young generations with…
1
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov, ki pokrivata misijo Obnovitev oceanov, morij in voda do leta 2030.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01 IA: Mediterranean sea basin lighthouse – actions to prevent, minimise and remediate litter and plastic pollutionHORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-02 CSA: Mediterranean sea basin lighthouse – coordination activitiesZa…
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biotska raznovrstnost, ekosistem, inovacije, podpora
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo  izvajanju zelenega dogovora in strategije za biotsko raznovrstnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01 IA: European Blue ParksHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02 IA: Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystemsHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03 IA: Atlantic and Arctic…