Grantly ima na razpolago trenutno 187 odprtih razpisov za "Podjetništvo".


Rok: 31.10.22 Do porabe sredstev
Projekti do:3.400 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, občinski, zaposlovanje
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,zaposlitev za…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:17.01.22* RRA LUR
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, razvoj, usposabljanje, zaposlovanje
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih…
Rok: 17.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:17.01.22* RRA Podravje Maribor
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, razvoj, usposabljanje, zaposlovanje
Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj objavlja poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj,…
Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Kočevje
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, investicije, občinski, zadruge, zaposlovanje, zavod
Dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2022. Pomoč se bo dodelila za naslednje ukrepe: Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij – Namen ukrepa je spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti…
Rok: 20.01.22
Projekti do:50.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:13.01.22* I-NERGY
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, Horizon, energija, razvoj
I-NERGY je inovacijski projekt na področju umetne inteligence za naslednjo generacijo energije, ki ga financira EU v okviru programa H2020 in katerega cilj je preoblikovanje vrednostne verige v energetskem sektorju v smeri boljše poslovne in operativne uspešnosti, večje okoljske trajnosti in oblikovanja močnejše družbene strukture, ki bo med državljani širila visoko družbeno vrednost.  
Rok: 25.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:SP, mikro podjetje, posojila, prireditve, promet, turizem, zadruge, zavod
Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Namen je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. Cilji so naslednji: omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v brezobrestnem kreditu, brez stroškov…
Rok: 01.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, mikro podjetje, posojila
Namen razpisa je zagotaviti ugodno financiranje za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bo krilo stroške poslovnih procesov in projektov. Cilji so naslednji:ohranitev delovnih mest,spodbujanje nastanka novih delovnih mest,spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez…
1
Rok: 15.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, partnerstva, sodelovanje
Splošni cilj tega razpisa je izkoristiti strokovno znanje in izkušnje nevladnih organizaci za pomoč MSP pri prehodu na bolj trajnostne poslovne modele s financiranjem praktičnih projektov/ukrepov, ki lahko vplivajo na okoljsko in/ali družbeno uspešnost MSP. Pričakovani učinek in kazalnikiPričakuje se, da bo projekt vplival na okoljsko/socialno uspešnost partnerskih MSP. Po izvedbi projekta bodo zlasti MSP morali…
Rok: 22.02.22
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, intelektualna lastnina
Cilj tega razpisa je spodbuditi uporabo posredniških storitev za izdajanje licenc za intelektualno lastnino, zlasti tistih, ki uporabljajo sodobna digitalna orodja. Te storitve bi morale olajšati licenciranje tehnologij ali poslovnih primerov v lasti evropskih zagonskih podjetij in MSP. Končni cilj predlaganih storitev mora biti pomoč evropskim zagonskim podjetjem in MSP pri vstopu na nove tuje…
Rok: 15.09.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:13.07.22 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
Eurostars je instrument financiranja, ki podpira inovativna MSP in projektne partnerje (velika podjetja, univerze, raziskovalne organizacije in druge vrste organizacij) s financiranjem mednarodnih projektov sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij.S sodelovanjem lahko organizacije iz 37 držav dostopajo do javnih sredstev za mednarodne skupne projekte raziskav in razvoja na vseh področjih.
Rok: 24.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:21.01.22 Eureka
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, raziskave, razvoj
Eurostars je instrument financiranja, ki podpira inovativna MSP in projektne partnerje (velika podjetja, univerze, raziskovalne organizacije in druge vrste organizacij) s financiranjem mednarodnih projektov sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij.S sodelovanjem lahko organizacije iz 37 držav dostopajo do javnih sredstev za mednarodne skupne projekte raziskav in razvoja na vseh področjih.
Rok: 16.02.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:09.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:partnerstva, turizem
Razpis bo del splošne COVID-19 strategije za oživitev trajnostnega turističnega ekosistema in je v skladu s prednostnimi nalogami strategije za MSP in industrijske strategije.Namen tega ukrepa je usmerjati okrevanje turističnega ekosistema z zagotavljanjem podpore za digitalno in zeleno preobrazbo turističnega sektorja, zlasti MSP, ter spodbujanjem inovacij, odpornosti, trajnosti in kakovosti vzdolž celotne turistične vrednostne verige.Pričakovani…
Cilj razpisa je okrepiti institucionalno sodelovanje med univerzami, srednjimi šolami in podjetji na Slovaškem in Norveškem, da bi izboljšali kakovost…
Raziskovalna agencija je kot nosilec programa za razvoj podjetništva, inovacij in MSP objavila razpis za dvostranske pobude v okviru izobraževalne…
Drugi razpis za zbiranje predlogov je objavljen v okviru programa za razvoj podjetništva in inovacij na Hrvaškem. To je program…
Rok: 30.12.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:16.11.21* IoTNGIN
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:partnerstva
Cilj projekta IoT-NGIN je razširiti konzorcij IoT-NGIN s proizvajalci naprav IoT, vgrajeno programsko opremo in partnerji za FPGA/soft core, da bi ponudili: a) odprte vmesnike in dostop do svojih sistemov IoT ali b) vgrajene programske komponente IoT, ki delujejo na FPGA/soft core.
Namen podpore je razvoj dvostranskega sodelovanja med Poljsko in Norveško z organizacijo trgovinskih obiskov.
Raziskovalna agencija je kot nosilec programa za razvoj podjetništva, inovacij in MSP objavila razpis za dvostranske pobude (BIN BF03) v…