Grantly ima na razpolago trenutno 9 odprtih razpisov za "digitalizacija".


Rok: 11.05.22 Več rokov
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:15.04.22 Slovenska turistična organizacija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:digitalizacija, turizem
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa…
1
Rok: 22.04.22 Več rokov
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:30.03.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija, gospodarske družbe, investicije, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Cilj javnega razpisa je: dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem…
Rok: 28.04.22
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:18.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija
Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji – mikro, malimi in srednje velikimi podjetji , vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij, s čimer se bo vplivalo na:Dvig in rast produktivnosti, ki jo bodo…
8
Rok: 11.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:08.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, digitalizacija, zeleni prehod
Šlo bo za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Namen je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 15.07.21
Projekti do:95.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.06.21* DIH-World
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:Horizon, digitalizacija
DIH-World išče inovativne eksperimente, ki vključujejo digitalne tehnologije v procese, izdelke ali storitve proizvodnih MSP-jev. Inovativni poskusi so projekti, ki jih bo izvajal konzorcij, sestavljen iz MSP in Središča za digitalne inovacije.Skozi eksperimente DIH-World bodo MSP-ji prejela finančno podporo za integracijo digitalnih tehnologij in preoblikovanje svojih procesov, izdelkov ali storitev, da ostanejo konkurenčni na trgu.Inovativni…
Rok: 15.07.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:31.05.21* NCP FLANDERS
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:digitalizacija, izobraževanje, partnerstva, razvoj, sodelovanje, tehnologija
BETTER FACTORY  je štiriletni projekt, ki ga financira Horizon 2020, katerega namen je evropskim proizvajalcem pomagati, da postanejo bolj konkurenčni na svetovnem trgu.Proizvodna podjetja bodo odkrila nove poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo ujemala s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov, zahvaljujoč sodelovanju z umetniki in dobavitelji tehnologije v času trajanja projekta Better…
Program se osredotoča na vlogo, ki jo imata kultura in premična kulturna dediščina kot gonilna sila lokalnega in regionalnega razvoja,…
Rok: 18.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Podjetja
Objava:21.04.21* Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, digitalizacija
V okviru področja in ciljev naj bi železniški tovorni promet izkoristil prednosti digitalizacije in avtomatizacije tehnoloških rešitev in procesov za izboljšanje učinkovitosti, ter tako ponudil strankam konkurenčne in trajnostne storitve.