Grantly ima na razpolago trenutno 4 odprtih razpisov za "krožno gospodarstvo".


Rok: 10.11.21
Projekti do:120.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:04.10.21* DigiCirc
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo
DigiCirc razpis je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva z uporabo digitalnih orodij s podpiranjem inovacij MSP s programi na naslednjih področjih: krožna mesta, modro gospodarstvo, biogospodarstvo. DigiCirc išče rešitve, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah in so namenjene reševanju spodnjih izzivov: farmacevtski izdelki, tekstil, oblačila in embalaža, gradbeni materiali, gradbeništvo in drugi gozdni proizvodi, elektronika in električni izdelki, energija iz biomase in biogoriva ter izgube hrane…
Rok: 30.11.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, krožno gospodarstvo, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. V sklopu razpisa standardnih projektov se obravnavata spodnji dve področji.LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, BauhausZnotraj tega področja sodijo projekti, ki so usmerjeni k prehodu na bolj trajnostno, krožno gospodarstvo brez strupov, spodbujajo energetsko učinkovitost in stremijo k varstvu,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, krožno gospodarstvo
Uspešen predlog bo podprl izvajanje storitev in rešitev za izvajanje evropskega zelenega dogovora, akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in strategije za biogospodarstvo. Tema bo podpirala prehod na trajnostno, regenerativno, vključujoče in pravično krožno gospodarstvo v evropskih regijah na lokalni in regionalni ravni.Projektna razvojna pomoč pobude Krožna mesta in regije (CCRI-PDA) bo vključena v instrumente za…
Rok: 23.09.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, krožno gospodarstvo, raziskave
Ta ukrep združuje več dopolnilnih in interdisciplinarnih ključnih raziskovalnih infrastruktur, pomembnih za raziskave in inovacije na področju materialov za krožno gospodarstvo. Infrastrukture bodo zagotavljale usklajen in integriran nadnacionalni in/ali virtualni dostop do tehnično naprednih instrumentov in znanstvenih metod na uporabniku prijazen način. Objekti bodo tudi skupaj razvijali in zagotavljali posebne storitvene delovne postopke, ki so pomembni…