Grantly ima na razpolago trenutno 16 odprtih razpisov za "krožno gospodarstvo".


Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, krožno gospodarstvo, razvoj
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, in sicer bo šlo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Predmet podpore so naslednje naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih: Povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:28.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, krožno gospodarstvo, naložbe
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Cilj je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. 26. javni razpis za podukrep 4.1 
6
Rok: 17.05.22 Več rokov
Projekti do:300.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:18.02.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo, onesnaženost, podnebne spremembe, raziskave, razvoj, zeleni prehod
Agencija SPIRIT je skladno z načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) objavila razpis v vrednosti 45 milijonov €, namenjen konzorcijem podjetij za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali…
Namen subvencij je prispevati k razvoju krožnega gospodarstva in uvajanju okolju prijaznejših rešitev v javnem sektorju. Do podpore bodo upravičeni projekti,…
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, krožno gospodarstvo, recikliranje odpadkov, tekstil
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG).Predlagani projekti v okviru teme LIFE-2021-PREP-Environment — Circular Economy and Quality of LIFE, obravnavajo naslednjo posebno potrebo in prednostno nalogo politike, ki so jo države članice opredelile v podprogramu…
Rok: 22.04.22
Projekti do:750.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:19.11.21 Interreg Alpine Space
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, biotska raznovrstnost, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju projektov manjšega obsega v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.Specifični cilji programa Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje…
1
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:19.11.21 Interreg Alpine Space
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, biotska raznovrstnost, energija, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju klasičnih projektov v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.Specifični cilji programa Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj…
1
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:industrija, krožno gospodarstvo, partnerstva, vrednostne verige
I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027, podpreti namerava inovativne naložbe v vrednostne verige, spodbujati gospodarstvo z zeleno tehnologijo in ustvarjati trajnostno industrijo/transport. Prav tako namerava zagotoviti podporo medregionalnim naložbam v trajnostne prehranske sisteme, trajnostno kmetijstvo, čisto in učinkovito energijo, trajnostno industrijo, gradnjo in prenovo, trajnostno mobilnost, odpravo onesnaževanja in podnebne ukrepe. Podpiral bo…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje, toplogredni plini
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 15.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, živila
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-01: Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA)HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02: Marginal lands and climate-resilient and biodiversity-friendly crops for sustainable industrial feedstocks and related value…
Rok: 10.11.21
Projekti do:120.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:04.10.21* DigiCirc
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo
DigiCirc razpis je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva z uporabo digitalnih orodij s podpiranjem inovacij MSP s programi na naslednjih področjih: krožna mesta, modro gospodarstvo, biogospodarstvo. DigiCirc išče rešitve, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah in so namenjene reševanju spodnjih izzivov: farmacevtski izdelki, tekstil, oblačila in embalaža, gradbeni materiali, gradbeništvo in drugi gozdni proizvodi, elektronika in električni izdelki, energija iz biomase in biogoriva ter izgube hrane…
Rok: 25.01.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, MSP, industrija, infrastruktura, inovacije, krožno gospodarstvo, razogličenje, vrednostne verige, zagonska podjetja
Predlogi za teme v okviru te namembnosti morajo predstavljati verodostojno pot, ki bo prispevala k večji avtonomiji v ključnih strateških vrednostnih verigah za industrijo odpornosti, natančneje k enemu ali več naslednjim učinkom: odporne, trajnostne in varne vrednostne verige surovin za industrijske ekosisteme EU, ki podpirajo zeleno in digitalno preobrazbo.Novi trajnostni materiali po zasnovi z izboljšanimi funkcionalnostmi…
Rok: 30.11.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, krožno gospodarstvo, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. V sklopu razpisa standardnih projektov se obravnavata spodnji dve področji.LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, BauhausZnotraj tega področja sodijo projekti, ki so usmerjeni k prehodu na bolj trajnostno, krožno gospodarstvo brez strupov, spodbujajo energetsko učinkovitost in stremijo k varstvu,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, krožno gospodarstvo
Uspešen predlog bo podprl izvajanje storitev in rešitev za izvajanje evropskega zelenega dogovora, akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in strategije za biogospodarstvo. Tema bo podpirala prehod na trajnostno, regenerativno, vključujoče in pravično krožno gospodarstvo v evropskih regijah na lokalni in regionalni ravni.Projektna razvojna pomoč pobude Krožna mesta in regije (CCRI-PDA) bo vključena v instrumente za…
Rok: 23.09.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, krožno gospodarstvo, raziskave
Ta ukrep združuje več dopolnilnih in interdisciplinarnih ključnih raziskovalnih infrastruktur, pomembnih za raziskave in inovacije na področju materialov za krožno gospodarstvo. Infrastrukture bodo zagotavljale usklajen in integriran nadnacionalni in/ali virtualni dostop do tehnično naprednih instrumentov in znanstvenih metod na uporabniku prijazen način. Objekti bodo tudi skupaj razvijali in zagotavljali posebne storitvene delovne postopke, ki so pomembni…