Grantly ima na razpolago trenutno 9 odprtih razpisov za "investicije".


Rok: 22.04.22 Več rokov
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:30.03.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija, gospodarske družbe, investicije, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Cilj javnega razpisa je: dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev
Projekti do:800.000 €   Udeležba: 51%
Upravičeni:Podjetja, Zagonska
Objava:28.01.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:investicije, mala podjetja, mikro podjetje, razvoj
Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih…
2
Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Kočevje
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, investicije, občinski, zadruge, zaposlovanje, zavod
Dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2022. Pomoč se bo dodelila za naslednje ukrepe: Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij – Namen ukrepa je spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti…
Rok: 23.09.21
Projekti do:4.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, investicije, raziskave
Omogočanje storitev raziskovalne infrastrukture za boljšo uporabo slikovnih podatkov za reševanje izzivov na tematskih raziskovalnih področjih.Rezultati projekta naj bi prispevali k nekaterim od naslednjih pričakovanih rezultatov: izboljšanje pridobivanja, kakovosti, interoperabilnosti in analize slikovnih podatkov z različnih področij (npr.: zdravje in hrana, podnebne in okoljske raziskave, digitalna preobrazba);širši uporabi storitev slikovne analize na podlagi umetne inteligence na…
Rok: 22.04.21
Projekti do:8.000 €   Udeležba: 1%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:08.04.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:dobrodelnost, investicije
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.Sofinancira se lahko nakup termometrov, hladilnikov, posebnih posod, štedilnikov, pečic itn.Vlagatelji vlog bodo ocenjeni glede na delež lastnega financiranja, velikost ter potrebam skupnosti, ki ji služijo.Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravičencev donirane hrane, kot mesečno povprečje za leto 2020….
4
Rok: 16.04.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:07.04.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, kmetijstvo
Razpisuje se pomoč za naložbe v kmetijske in dopolnilne dejavnosti, trženje proizvodov, izobraževanje in zavarovalne premije za posameznike in mikro podjetja (do 10 zaposlenih), ki se ukvarjajo s kmetijstvom.Prednost imajo kmetje mlajši od 40 let, tisti, ki so že prejeli manj pomoči, sodelujejo pa pri aktivnostih, ki jih organizira MOK.    
Rok: 16.04.21
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:06.04.21* Občina Tolmin
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, kmetijstvo
Razpisuje se pomoč za naložbe v kmetijsko in dopolnilne dejavnosti, gozdne vlake, opremo za sečnjo lesa ter stroške prevoza.—————- A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Uredbo 1407/2013/EU:Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na…
Rok: 19.04.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:28.03.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija…
Rok: 09.09.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale
Objava:22.03.21* Mestna občina Kranj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, investicije, kmetje, razvoj podeželja
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov: 1. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih…