Grantly ima na razpolago trenutno 1 odprtih razpisov za "start-up".


Rok: 10.05.22
Projekti do:54.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:04.03.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:mikro podjetje, razvoj, start-up
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Skupno 2,16 milijonov EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in…