Grantly ima na razpolago trenutno 5 odprtih razpisov za "MSP".


Rok: 24.11.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:MSP, SMP, Zeleni dogovor
Razpis je objavljen v okviru programa za enotni trg (SMP). Med posebnimi cilji programa je krepitev konkurenčnosti in trajnosti MSP ter doseganje dodane vrednosti na ravni Unije:zagotavljanje različnih oblik podpore MSP in s tem spodbujanje rasti, širjenja in ustanavljanja MSP;omogočanje dostopa do trgov, vključno z internacionalizacijo MSP;spodbujanje podjetništva in podjetniških spretnosti;spodbujanje ugodnega poslovnega okolja za…
1
Rok: 31.03.23
Projekti do:9.999 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, SP, poslovanje
Namen in cilj  je podpreti ciljne skupine pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev…
Rok: 31.03.23
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, status, svetovanje
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k statusnemu preoblikovanju. Sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.Samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družboDelniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratnoZadruge v gospodarsko družbo ali obratnoz namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. 
Rok: 31.03.23
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, SP, delegacije, poslovni partner
Namen je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B)Cilj je povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, ter tako povečanja možnosti za večjo prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.
Rok: 31.03.23
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, SP, gospodarske družbe, zadruge
Name je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.Cilj je povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi zgoraj naštetega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.