Grantly ima na razpolago trenutno 25 odprtih razpisov za "MSP".


Rok: 11.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:08.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, digitalizacija, zeleni prehod
Šlo bo za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Namen je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo…
Rok: 12.04.22 Več rokov   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.03.22* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, mikro podjetje
Namen je spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Šlo bo za sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v…
Rok: 18.04.22
Projekti do:1.300.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine
Objava:07.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, infrastruktura
Namen je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomskoposlovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomskoposlovno infrastrukturo. Predvsem bo šlo za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo. Sofinancirale se bodo ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con (EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih…
Rok: 15.03.22
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.02.22* StairwAI
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:AI, MSP, razvoj, tehnologija, vrednostne verige
StairwayAI išče mala in srednje velika podjetja na področju nizkih tehnologij, ki želijo izboljšati svoje izdelke, storitve ali vrednostne verige z umetno inteligenco! Projekt se osredotoča na MSP, ki delujejo v nizko tehnoloških sektorjih in nimajo neposrednega dostopa niti znanja o tehnikah umetne inteligence, ter jih povezuje s ponudniki storitev v oblaku in strokovnjaki za umetno…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:03.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, usposabljanje
Šlo bo za izvedbo strokovnih predavanj in izmenjavo dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij. Cilj je spodbuditi podporne institucije na področju spodbujanja podjetništva, da v okviru lastnih dogodkov promovirajo prenos lastništva podjetja na naslednike, z namenom ozaveščanja trenutnih lastnikov podjetij o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva. V okviru promocije morate v predstavitev vključiti pomen…
Rok: 14.02.22
Projekti do:3.420 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:03.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, usposabljanje
SPIRIT Slovenija vabi k oddaji ponudbe za izvedbo kontinuiranih delavnic na temo prenosa lastništva podjetja. Cilj povabila je s pomočjo podpornih institucij na področju spodbujanja podjetništva ustvariti okolje za oblikovanje manjših mrež podjetnikov, ki so lastniki podjetij in razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja in potencialnih naslednikov podjetij ter naslednikov oz. podjetnikov, ki so podjetje že prevzeli…
Rok: 03.05.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:MSP, gospodarstvo, javno naročilo, partnerstva, spodbujanje
Komisija želi še naprej razvijati možnosti javnega naročanja inovacij po vsej EU. To je mogoče, če lahko javni naročniki s praktičnimi izkušnjami svoje znanje posredujejo drugim, ki nimajo izkušenj ali pa so te omejene. Ukrep bo omogočil vzpostavitev obsežne referenčne baze za dejavnosti javnega naročanja inovacij in mreže javnih naročnikov, ki bi bila nato odprta…
Rok: 31.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:7.500 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:28.01.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, digital marketing, socialno podjetništvo, vavčer, zadruge
Namen in cilj dodeljevanja sredstev je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Šlo bo za sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.
1
Rok: 15.03.22
Projekti do:2.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:26.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, kitajski trg, partnerstva, podpora, usposabljanje
Gre za izboljšanje dostopa evropskih MSP do kitajskega trga. Podjetjem bo zagotovljena vrsta celovitih podpornih storitev, ki jih bodo pripravile na poslovanje na Kitajskem. Preko spletne platforme bodo imela MSP dostop do: ustreznih publikacij s praktičnimi nasveti o tem, kako razviti svojo prisotnost na kitajskem trgu,storitve vprašaj strokovnjaka, ki bo zagotavljala odgovore na bolj specifična vprašanja, kot…
Rok: 14.02.22
Projekti do:2.726 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Javna agencija za knjigo
Področja:Kultura
Ključne bes.:MSP, SP, leposlovje, literatura, prevodi knjig, samozaposleni v kulturi, založništvo
Subvencije bodo dodeljene kulturnim projektom prevajanja del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali uprizoritev v gledališču. Cilj je podpreti izvedbo vsaj 33 projektov za izdajo vzorčnih prevodov…
Rok: 31.10.22 Do porabe sredstev
Projekti do:3.400 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, občinski, zaposlovanje
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,zaposlitev za…
Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Kočevje
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, investicije, občinski, zadruge, zaposlovanje, zavod
Dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2022. Pomoč se bo dodelila za naslednje ukrepe: Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij – Namen ukrepa je spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:MSP, društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, komasacija, občinski, transport, usposabljanje, živila, živinoreja
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022.Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi:SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVOPomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoPodukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih…
Rok: 01.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, mikro podjetje, posojila
Namen razpisa je zagotaviti ugodno financiranje za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bo krilo stroške poslovnih procesov in projektov. Cilji so naslednji:ohranitev delovnih mest,spodbujanje nastanka novih delovnih mest,spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez…
1
Rok: 15.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, partnerstva, sodelovanje
Splošni cilj tega razpisa je izkoristiti strokovno znanje in izkušnje nevladnih organizaci za pomoč MSP pri prehodu na bolj trajnostne poslovne modele s financiranjem praktičnih projektov/ukrepov, ki lahko vplivajo na okoljsko in/ali družbeno uspešnost MSP. Pričakovani učinek in kazalnikiPričakuje se, da bo projekt vplival na okoljsko/socialno uspešnost partnerskih MSP. Po izvedbi projekta bodo zlasti MSP morali…
Rok: 22.02.22
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, intelektualna lastnina
Cilj tega razpisa je spodbuditi uporabo posredniških storitev za izdajanje licenc za intelektualno lastnino, zlasti tistih, ki uporabljajo sodobna digitalna orodja. Te storitve bi morale olajšati licenciranje tehnologij ali poslovnih primerov v lasti evropskih zagonskih podjetij in MSP. Končni cilj predlaganih storitev mora biti pomoč evropskim zagonskim podjetjem in MSP pri vstopu na nove tuje…
Rok: 28.02.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika
Objava:23.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, MSP, partnerstva, visokošolski zavod
Razpis bo omogočil podporo do 40 konzorcijem, ki bodo sestavljeni iz visokošolskih institucij (HEI) in neakademskih organizacij (podjetja, raziskovalni centri, javne ustanove in združenja), pri čemer bo lahko vsak konzorcij prejel financiranje do največ 1,2 milijona evrov. »Visokošolske institucije so v središču evropskih inovacijskih in industrijskih ekosistemov. Dodatna podpora, ki jo skupnost EIT namenja okrepitvi inovacijskih kapacitet teh institucij po Evropi, je…
Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, MSCA, MSP, inovacije, partnerstva, raziskave
Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med akademskimi in neakademskimi organizacijami v Evropi in svetu. Pri izmenjavah osebja MSCA sodelujejo organizacije iz akademskega in neakademskega sektorja (vključno z MSP) z vsega sveta. Podpora je namenjena mednarodni, medsektorski in interdisciplinarni…