Grantly ima na razpolago trenutno 30 odprtih razpisov za "covid-19".


Rok: 22.04.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.04.22 SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Kultura, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati…
Rok: 18.02.22
Projekti do:650 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.02.22* Celjski mladinski center
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:covid-19, glasba, gledališče, mladina, občinski
Namen podpore je dodatno spodbuditi aktivno participacijo mladih in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi za mlade in prispevajo k aktivnemu delovanju mladih v lokalnem okolju ter osebnem razvoju mladih. Podprti bodo mladinski projekti, ki jih bodo pripravili in izvajali mladi med 15. in 29. letom starosti in bodo namenjeni mladim. Projekti, se bodo izvajali v…
Rok: 28.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:covid-19, društva, občinski, otroci in mladina, ustanove, zavod
Sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 v letu 2022. Programi: Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah); Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje…
Rok: 31.01.22
Projekti do:150 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba
Ključne bes.:covid-19, pandemija, solidarnostni dodatek, starejši
Šlo bo za enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb. Izvedla se bodo izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije. 
3
Rok: 24.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:23.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:Evropa, civilna družba, covid-19, partnerstva
Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: ozaveščanje glede jezikovne in kulturne pestrosti v Evropi,ozaveščanje o pomenu krepitve procesa evropskega povezovanja,…
Rok: 30.04.22 Do porabe sredstev   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.11.21* Zavod za zaposlovanje
Področja:Družba
Ključne bes.:brezposelnost, covid-19
Izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022. Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje…
Rok: 25.01.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.10.21* Izvajalska agencija za zdravje in dig…
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:HIV, covid-19, duševno zdravje, inovacije, javno zdravje, rakava obolenja, razvoj, virus, zdravo življenje
Programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027. Program EU4Helth predstavlja zavezo EU na področju zdravja, kakršne doslej še ni bilo. Program je odziv EU na trenutne izredne razmere na področju javnega zdravja, ki bo pomembno prispeval k okrevanju po COVID-19, in sicer z naslednjimi cilji: izboljšati javno zdravje v Uniji s preprečevanjem bolezni in promocijo zdravja ter…
Rok: 21.10.21 Več rokov
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:15.10.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:covid-19, posojila
Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim v vzhodni kohezijski regiji ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad je za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 milijona evrov mikrokreditov.Cilji javnega razpisa so:ohranitev delovnih mest,spodbujanje nastanka novih…
Rok: 10.09.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:31.08.21* Komisija za preprečevanje korupcije
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:covid-19
Namen je zasnova in izdelava didaktično ustreznih orodij za krepitev integritete osnovnošolskih otrok. Orodja morajo primerna za izvedbo v obdobju pouka na daljavo (virtualnega pouka) kot ukrepa za boj proti epidemiji. Obenem je pomembna tudi krepitvi ozaveščanja nevladnih organizacij o pomenu integritete, še posebej integritete v izobraževanju.
Rok: 21.10.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:Computer sciences, Electrical and electronic engineering, Horizon, Human computer interaction, Natural language processing, Virtual Reality, covid-19, information science and bioinfo
Cilj te teme je povečati evropsko konkurenčnost in inovacijsko zmogljivost ter spodbuditi sprejetje evropskih tehnologij eXtended collaborative telepresence v poklicni in zasebni sferi, pri čemer se izkoristijo prednosti združevanja realnih in virtualnih okolij za izboljšanje oddaljenih interakcij med ljudmi s pomočjo nosljivih in računalniško posredovanih tehnologij.Pandemija COVID-19 je povzročila velike motnje v načinu dela in…
Rok: 19.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, covid-19, javno zdravje
Potniške ladje in zlasti ladje za križarjenje (z visoko stopnjo zasedenosti in velikim številom potnikov in posadke do 8.000 oseb, tesno bližino potnikov in posadk, veliko menjavo posadk, ki prihajajo iz različnih držav, pogostimi postanki v pristaniščih, ki seveda pomenijo pogoste izlete ob obali, in dejavnostmi na krovu z intenzivno socialno interakcijo) so bile vpletene…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:Horizon, covid-19
Projekti morajo prispevati k obema naslednjima pričakovanima rezultatoma:Primerjalna in zgodovinska analiza političnih vplivov pandemske krize COVID-19 na več ravneh, vključno z odzivi na upravljanje.Priporočila, ki temeljijo na normativnih in empiričnih pristopih, za povečanje zmogljivosti EU in drugih demokratičnih institucij, vlad in medvladnih organov za oblikovanje odzivov na globalne katastrofe, ki temeljijo na mednarodnem sodelovanju, solidarnosti,…
Rok: 21.09.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, covid-19, raziskave
Pričakuje se, da bodo predlogi opredelili odziv gostitelja in interakcijo med gostiteljem in patogenom na virus (ali viruse) na ravni genetskih vzorcev, fizioloških mehanizmov in molekularnih poti, ki vključujejo različne organe in sisteme, da bi opredelili dejavnike, ki pogojujejo različne klinične simptome, različno napredovanje virusne bolezni in različne klinične izide. Študija bi morala vključevati spremljanje bolnikov,…
Rok: 06.07.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.06.21* Akademska in raziskovalna mreža Slov…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:covid-19
Programa ReactEU, se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo Covid-19. Namen programa je vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Pod IKT spadajo: namizni računalniki, prenosni…
Rok: 30.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:16.06.21* Regional Studies Association
Področja:Znanost
Ključne bes.:covid-19, raziskave
Združenje za regionalne študije (RSA) je zavezano k podpori svetovne skupnost pri raziskovanju o tem, kako se regije, mesta in gospodarstvo spopadajo z vplivom Covida-19.RSA želi s tem financiranjem spodbujati in pospeševati raziskovalne dejavnosti in dejavnosti razširjanja, tako znotraj kot prek mednarodnih meja, ter pospeševati splošne namene in cilje združenja. Raziskovalni projekti lahko zajemajo gospodarske,…
Rok: 30.06.21
Projekti do:1.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:07.06.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:covid-19, občinski
Dodeljevanje finančnih sredstev samostojnim podjetnikom in mikro podjetjem za blaženje posledic epidemije Covid-19 v občini Ravne na Koroškem v letu 2021. subvencioniranje najema poslovnih prostorovsubvencioniranje fiksnih stroškov podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve)
Rok: 30.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.06.21* Občina Bohinj
Področja:Družba, Gospodarstvo, Mladi
Ključne bes.:covid-19, občinski
Omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva in nevladnih organizacij v občini Bohinj, ki predvideva pomoč gospodarstvu, nevladnim organizacijam ter dijakom in študentom.
Rok: 13.07.21
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:31.05.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba
Ključne bes.:covid-19, infrastruktura, socialno varstvo
Namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Reševanje kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.