Grantly ima na razpolago trenutno 28 odprtih razpisov za "nagrada".


Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:arhitektura, gradbeništvo, nagrada, okolje
Sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2022. Šlo bo za sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na…
Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.02.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:nagrada, okolje
Šlo bo za sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije. 
Rok: 20.05.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:nagrada, natečaj, spodbujanje
Če ste državni, regionalni ali lokalni organ ali javno-zasebno partnerstvo, od koder koli v EU ali pridružene države v programu COSME ali Veliki Britaniji in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas agencija SPIRIT poziva k sodelovanju. Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava…
Rok: 20.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:nagrada, šolstvo
Gre za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov…
Rok: 21.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:07.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba
Ključne bes.:nagrada, občinski, šport
Priznanje se bo podeljevalo za dolgoletno delo v športu in za športne dosežke. Dolgoletno delo v športu: bronasto priznanje, srebrno priznanje, zlata plaketa. Športni dosežki:  športni dosežki otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, šprtni dosežki otrok, mladine in odraslih v šprtnih društvih, šprtni dosežki otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami.
Rok: 08.03.22
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:Horizon, inovacije, nagrada, raziskave
Nagrado Horizon Impact omogoča posameznikom ali skupinam, da predstavijo svoje najboljše prakse in dosežke. Poleg tega naj bi podelitev priznanj spodbudila tudi druge udeležence programa k najboljši možni uporabi in upravljanju svojih rezultatov. Namen nagrade je ustvariti vzornike in med drugim navdihniti druge prijavitelje projektov raziskav in inovacij. Cilj tega ukrepa je prikazati širše družbeno-gospodarske koristi…
Rok: 03.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:ERC, nagrada, raziskave, raziskovalci
Podeljene bodo tri nagrade v vrednosti 10.000 evrov, in sicer znanstvenikom, ki so bili najuspešnejši pri vključevanju javnosti v oblikovanje, izvajanje ali razširjanje dejavnosti, ki jih financira ERC, na področjih, kot so cepiva in podnebne spremembe. Podelile se bodo spodnje nagrade: INVOLVE (CITIZEN SCIENCE)INSPIRE (PUBLIC OUTREACH)INFLUENCE (MEDIA AND POLICY)Za vsako posamezno nagrado lahko do vseh informacij dostopate s…
Rok: 18.01.22
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:15.09.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Znanost
Ključne bes.:Euratom, inovacije, nagrada, raziskovalci, raziskovalne skupine
Natečaj za nagrado EU SOFT za inovacije na področju raziskav in fuzije v okviru programa Euratoma za raziskave in usposabljanje. Nagrada za inovacije SOFT je namenjena spodbujanju in nagrajevanju odličnosti na področju inovacij, ki jih je mogoče najti v fuzijskih raziskavah, ter kakovosti sodelujočih raziskovalcev in industrije. Po uspešnih prvih štirih izdajah nagrade za inovacije SOFT,…
Rok: 02.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:14.09.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:
Ključne bes.:nagrada, občinski, šport
Zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2021.Podeljene bodo največ štiri nagrade.Pri nagradi za izjemne športne dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad,nagrado za delo iz daljšega časovnega…
Rok: 07.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:14.09.21* Urad RS za mladino
Področja:Družba
Ključne bes.:nagrada
Zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj.Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela.Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju. Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so: Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega…
Rok: 21.10.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.08.21* EACEA
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:Erasmus, nagrada, šport
Program Erasmus+ bo podeljeval nagrade BeInclusive 2021 za projekte, ki s pomočjo športa spodbujajo socialno vključevanje.Razpisane so tri kategorije:BeInclusive – Breaking barriers sport award (nagrajevanje projektov, ki kažejo odpornost, s primeri premagovanja ovir za udeležbo).BeInclusive – Celebrating diversity sport award (nagrajevanje projektov, ki kažejo strpnost, dajejo pozitivne primere sodelovanja različnih skupin ljudi ali poudarjajo prednosti…
Rok: 20.10.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:28.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, inovacije, nagrada
Program Euratoma skupaj z ukrepi držav članic nenehno prispeva k ohranjanju visoke ravni usposobljenosti, ki temelji na zanesljivih in naprednih raziskavah. Komisija si v svojih prizadevanjih za nadaljnje sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem ter vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi na jedrskem področju prizadeva opredeliti morebitne prelomne inovacije na področju razvoja izdelkov in njihove dobavne verige,…
Rok: 30.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.05.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Podeželje
Ključne bes.:nagrada, okolje
Stockholmska nagrada za vodo je priznanje ženskam, moškim in organizacijam, ki so izjemno prispevali k trajnostni rabi in zaščiti svetovnih vodnih virov. Od ustanovitve nagrade leta 1991 jo izbira odbor za nominacije za Stockholmsko nagrado za vodo izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo njihovi kolegi. Sprejemajo nominacije iz vseh delov sveta in močno spodbujajo nominacije kandidatk. Tudi…
Rok: 06.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:14.04.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:nagrada
Ta nagrada je namenjena tistim, ki izvajajo alternativne pristope k testiranju na živalih in/ali ozaveščajo o svoji vlogi pri vsakodnevni uporabi in inovacijah, zlasti pri uporabi načel izboljšanja.Nagrada v višini 6.000 EUR bo podeljena laboratorijskemu tehniku, negovalcu živali ali tehnologu, ki je dokazal izjemne dosežke na področju novih, inovativnih pristopov k napredku pri izvajanju in/ali…
Rok: 11.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.06.21* European Network of Innovation for In…
Področja:Družba
Ključne bes.:nagrada
Cilj tega razpisa je spodbujati socialne inovacije z opredelitvijo dobrih praks na evropski ravni, da bi te lahko navdihnile druge organizacije in strokovnjake, ki delajo na istem področju, po drugi strani pa bi se lahko delile in vključevale na evropski ravni. V letu 2021 bomo svoje dejavnosti osredotočili na prispevanje k bolj vključujočemu, trajnostnemu in…
Rok: 16.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:11.06.21* Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:nagrada, natečaj, turizem
Evropska unija bo nagradila inovativen, trajnosten in dostopen turizem, ki utira pot k okrevanju. Ta pobuda nagrajuje evropska mesta za izjemne, inovativne in trajnostne turistične prakse. Namen pobude je okrepiti inovativni razvoj, ki ga ustvarja turizem, v evropskih mestih in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njen cilj je…
Rok: 16.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:11.06.21* Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:nagrada, natečaj, turizem
Evropska komisija je objavila natečaj Evropska destinacija odličnosti (EDEN) 2022. Pobuda bo nagrajevala najboljše dosežke na področju trajnostnega turizma in praks zelenega prehoda v manjših destinacijah po Evropi.Da bi se lahko potegovale za naziv Evropska destinacija odličnosti 2022, morajo destinacije predstaviti svoje najboljše prakse na področju trajnostnega turizma in zelenega prehoda. Prijave bo najprej ocenila skupina…
Rok: 15.06.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:11.06.21* The Partnership for Research and Inno…
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:nadnacionalno, nagrada
PRIMA WEFE Nexus nagrada bo podeljena na konferenci WEFE Nexus, ki jo bodo soorganizirali PRIMA, Joint Research Centre, Secretariat of the Union for the Mediterranean, Cyprus Institute in bo potekala v tretjem četrtletju leta 2021.Podelili se bost dve mednarodni nagradi, namenjeni posameznikoma, ki sta zasnovala in dokazala uspešno izvajanje kombiniranih praks upravljanja z vodo, energijo,…