Grantly ima na razpolago trenutno 190 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 04.11.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Turistična zveza Slovenije
Področja:Podeželje
Ključne bes.:turistična društva
Sofinancirajo se dejavnosti turističnih društev in zvez v letu 2021.
Rok: 17.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.V obdelavo okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov,…
Rok: 10.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) approachesHORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challengesHORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate change in…
Rok: 10.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, podnebne spremembe, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projectionsHORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates of climate forcersHORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models…
Rok: 29.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* Občina Komen
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen.
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:11.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirale se bodo naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.2. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 10.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:08.10.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Sofinancirale se bodo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.Cilji finančnih spodbud so, da bi z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in…
Rok: 15.11.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* PITCCH
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje
MSP in zagonska podjetja ste vabljena, da oddate predlaga naprednih rešitev, ki temeljijo na tehnologijah, za reševanje izzivov velikih korporacij.Obravnavalo se bo 5 različnih izzivov, ki so podrobno opredeljene na platformi PITCCH:Tematsko področje: Okolje – Izziv: Avtomatizirani vzorčevalniki za spremljanje okoljaTematsko področje: Industrija – Izziv: Pepel kot surovina za posebne materialeTematsko področje: Živila – Izziv:…
Rok: 01.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* IntellIoT
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, razvoj, tehnologija
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje delno neodvisnih aplikacij IoT za sisteme z umetno inteligenco. S partnerji iz treh glavnih sektorjev – kmetijstva, zdravstva in proizvodnje – IntellIoT gradi ekosistem, ki ga povezuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, varnosti in zaupanju, v katerem se lahko znanje ljudi in naprav nemoteno prepleta. Cilj partnerskih projektov je odpraviti omejitve…
Rok: 08.12.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:06.10.21* GALATEA
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:modro gospodarstvo
Cilj programa GALATEA je podpreti projekte z velikim učinkom, ki jih vodijo MSP, s storitvami, ki bodo upravičencem omogočila financiranje razvoja njihovih zamisli/projektov za reševanje izzivov na področjih pametnih pristanišč, pametnih ladij, pametnih ladjedelnic in pomorskega nadzora.
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.10.21 Direktorat za znanost
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:ekosistem, okolje, partnerstva, raziskave
Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost, objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju.Namen je podpreti tri letne transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:04.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.4. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.10.21 Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku.
Rok: 12.01.22
Projekti do:1.950.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Občine
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:ribištvo
Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in ribogojstvo (EMFAF), razpisuje nepovratna sredstva za prostorsko načtrovanje pomorskega območja.Razpis zajema naslednjo temo:EMFAF-2021-PIA-MSP — Maritime Spatial Planning (MSP) projectsPredvideva se financiranje od dveh do treh projektov.
Rok: 12.01.22
Projekti do:1.875.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:EMFAF, ribištvo
Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in ribogojstvo (EMFAF), razpisuje nepovratna sredstva za vodilne projekte za spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva z regionalnim pomorskim sodelovanjem Atlantika, Črnega morja in Zahodnega Sredozemlja.Razpis zajema naslednje teme:EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-ATLANTIC — Innovative multi-use projects combining offshore renewable energy with other activities and/or with nature protection in the Atlantic (Topic 1)EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-BLACK — Black Sea…
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirajo so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica: izobraževanja,promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,prireditve s področja kmetijstva in podeželja,nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani…
1
Rok: 08.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.09.21* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Namen je sofinanciranje kmetijskih mehanizacij za pomoč EKO kmetijam na območju občine.
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:24.09.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo.Povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.