Grantly ima na razpolago trenutno 250 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, kmetje, občinski
Sofinancira se ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG. Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 01.12.22
Projekti do:1.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:17.01.22* Občina Dolenjske Toplice
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:občinski, odpadna voda, okolje
Sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč (MČN – za komunalne odpadne vode do 50 PE – populacijskih enot) v Občini Dolenjske Toplice za leto 2022.  
Rok: 11.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Radovljica
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, občinski
Občina Radovljica objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Radovljica. Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode. Sofinanciral se bo nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki se bodo dodajali v gnojevko in ne kot…
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, pitna voda, vodovodni sistemi
Šlo bo za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, iz načrta za okrevanje in odpornost. Predmet razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.Cilj sofinanciranj so zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče…
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:aglomeracija, infrastruktura, odpadna voda, okolje
Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. Namen podpore in vrste naložb: Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki…
Rok: 21.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:12.01.22* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski, šport
Občina Kamnik razpisuje javno naročilo, na katerega se lahko za izvedbo del prijavijo gospodarski subjekti. Šlo bo za preureditev nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo.
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:MSP, društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, komasacija, občinski, transport, usposabljanje, živila, živinoreja
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022.Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi:SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVOPomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoPodukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih…
Rok: 28.02.22
Projekti do:37.500 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:04.01.22* Radiotelevizija Slovenija
Področja:Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:dokumenarni film, film
Šlo bo za odkup slovenskih izobraževalno-avdiovizualnih del, natančneje ene serije izobraževalno-dokumentarne oddaje na temo gorništvo in alpinizem za televizijsko predvajanje, ki vključuje tri dele po 25 minut in so izvorno producirani s strani neodvisnih producentov. Oddaje naj vsebinsko predstavljajo pomen in lepoto slovenskih gora, alpinističnih in gorniških podvigov v znanih in manj znanih slovenskih smereh prek…
Rok: 10.02.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Občine, Podjetja, Velika
Objava:04.01.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, infrastruktura, javni zavod, turizem, zadruge
Vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Cilji razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem…
Rok: 26.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, živinoreja
Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali:ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,ureditev izpustov,ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene…
Rok: 26.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, kmetijstvo
Šlo bo za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh. Podpora se nameni naložbam v: izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka (ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje…
Rok: 01.06.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov. Namen podpore in vrste naložb:Podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov:ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja.Naslednje naložbe so možne, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo. Kot…
Rok: 12.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, modro gospodarstvo, podpora, raziskave
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo dejavnosti, ki omogočajo izvajanje misije na področjih digitalni sistem znanja, mobilizacija, vključevanje javnosti in dinamičen naložbeni ekosistem. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01 IA: Underlying models for the European Digital Twin OceanHORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02 RIA: The relation of young generations with…
1
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov, ki pokrivata misijo Obnovitev oceanov, morij in voda do leta 2030.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01 IA: Mediterranean sea basin lighthouse – actions to prevent, minimise and remediate litter and plastic pollutionHORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-02 CSA: Mediterranean sea basin lighthouse – coordination activitiesZa…
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biotska raznovrstnost, ekosistem, inovacije, podpora
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo  izvajanju zelenega dogovora in strategije za biotsko raznovrstnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01 IA: European Blue ParksHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02 IA: Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystemsHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03 IA: Atlantic and Arctic…
Rok: 24.03.22
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, okolje, podpora, raziskave
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo izvajanju poslanstva na področju zdravja tal in hrane. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01 CSA: From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectivesHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02 RIA: Validating and further developing indicators for soil health and functionsHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03…
Rok: 13.04.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:20.12.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka. Naložbe:nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme (pašni aparat),nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme (pašni aparat),postavitev krmišča in zavetišča…